Vineri, 29. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 4 OCTOMBRIE 2011INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 4 OCTOMBRIE 2011, orele 14,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract cadru de administrare a Incubatorului de afaceri din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de închiriere cu proprietarii terenului pe care funcţionează Grădinăria municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea, autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea numărului, cuantumului, precum şi a graficului procedurii de acordare a burselor de excelenţă pe anul 2011, în cadrul programului „Bursele Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.


5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona Centrală” din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea H.C.L. nr. 179/2011 referitoare la solicitarea de transmitere cu titlu gratuit, a unui imobil din proprietatea publică a Statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.   


7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 46/2010 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea mai multor contracte cu complexitate redusă.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea cu titlu gratuit, a unui imobil situat în strada Cimitirului, judeţul Covasna, din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al judeţului Covasna şi în administrare Consiliului Judeţean Covasna.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.   


9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea Contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, în scopul atribuirii în concesiune a centralelor termice, cu toate mijloacele fixe şi cu infrastructura tehnico-edilitară aferentă, administrate de Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la operatorii economici în vederea exploatării.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.   


10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de asociere în participaţiune nr. IN. 2294/18.04.2006, încheiat cu S.C. ULTRAVISION S.R.L. Bucureşti.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare trotuar strada Lt. Păiş David, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare trotuar strada Lunca Oltului, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însuşirea Raportului de evaluare socială a familiilor care beneficiază de serviciile sociale oferite de Căminul social aparţinând Direcţiei de Asistenţă Comunitară a Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


14. – DIVERSE

     

PRIMAR
Antal Árpád András


 << înapoiAfişare pagină: 1234    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină