Vineri, 5. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 SEPTEMBRIE 2011


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa ordinară din data de 29 SEPTEMBRIE 2011, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
   
1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Casei de Cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul instituţiilor de învăţământ pe anul 2011
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani Parohiei Reformate din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2011
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură „Kónya Ádám” din municipiul Sfântu Gheorghe începând cu 1 septembrie 2011.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului posturilor administrative (nedidactice) aferente instituţiilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Sfântu Gheorghe, aplicabil cu data de 01.10.2011.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

 

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 304/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Asociaţiile de proprietari Ady Endre, Viitorului, Înfrăţirii, Pescăruşul” din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Realizarea pistelor pentru biciclişti, municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu energie electrică cartier rezidenţial – strada Borvíz, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada József Attila, inclusiv reţelele tehnico-edilitare, etapa III, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de asfaltare şi amenajare parcări în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Fogolyán Kristóf, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii "Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Generală "Gödri Ferenc", municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna";
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Colegiul Naţional "Mihai Viteazul", municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna".
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii "Sistematizare verticală şi amenajări exterioare laŞcoala Generală "Váradi József", municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna".
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 4/15.08.2011 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă agricolă – Sere de legume, Sfântu Gheorghe-Coşeni”
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

17. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice asupra unui suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.

 

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea HCL nr 46/2010 privind constituirea Comisiei de evaluare a oferetelor pentru atribuirea mai multor contracte cu complexitate redusă.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exprimarea angajamentului de a susţine parcurgerea etapelor conform Ghidului Candidatului la depunerea candidaturii pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, vice primar.

 

20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exprimarea Angajamentului de a aloca resurse financiare pentru consultanţi şi pentru proiectele pentru care se solicită finanţare, sub rezerva selectării candidaturii - la depunerea candidaturii pentru accesarea de fonduri nerambursabile  prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român
Prezintă: Sztakics Éva Judit, vice primar.

 

21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind iniţierea dării în administrare către Municipiul Sfântu Gheorghe a activităţilor miniere de explorare a resurselor de apă minerală terapeutică şi gazele care le însoţesc, din perimetrul Şugaş Băi
Prezintă: Sztakics Éva Judit, vice primar.

 

22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de comodat nr. 192/21.186/2008, încheiat între Eparhia Reformată din Ardeal şi Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, vice primar.

 

23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local pe raza municipiului Sfântu Gheorghe şi a Caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Ministerul Administraţiei şi Internelor-Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna a unui Protocol privind accesul Poliţiei Locale la baze de date ale Ministerului Administraţiei şi Internelor
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.

 

26. – DIVERSE.
 

PRIMAR
Antal Árpád András<< înapoiAfişare pagină: 1920    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină