Joi, 4. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 18 AUGUST 2011


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 18 AUGUST 2011, orele 14,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Casei de Cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 74/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.

 

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reprezentarea în justiţie a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 177/2011 referitoare la delegarea dreptului de administrare asupra clădirilor şi terenurilor aferente precum şi novarea contractului de execuţie de lucrări nr. 8585/27.12.2007.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesiune nr. 4380/1998, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea Contractului de concesiune nr. 845/410/2007 încheiat cu S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice asupra unui suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate.
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de asociere în participaţiune nr. IN. 2294/18.04.2006 încheiat cu S.C. ULTRAVISION S.R.L. Bucureşti.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare, autorizare şi amplasare a mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.

11. – DIVERSE


PRIMAR
Antal Árpád András


 << înapoiAfişare pagină: 1985    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină