Luni, 1. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 28 IULIE 2011


Nr. 37.210/2011


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa ordinară din data de 28 IULIE 2011, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.06.2011.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea pe o perioadă de un an a liniei de finanţare rambursabilă internă de la CEC BANK S.A.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării unor imobile situate în Municipiul Sfântu Gheorghe proprietatea S.C.T.A. OLTUL S.A. pentru reabilitarea Complexului Hotelier Bodoc în vederea dezvoltării turismului din municipiul Sfântu Gheorghe-Judeţul Covasna.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării capitalului social al Operatorului Regional S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András primar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2011.
Prezintă: Antal Árpád András primar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei locale de ordine publică a municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea H.C.L. nr. 150/2011 privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în str. Fabricii nr. 41, în favoarea Fundaţiei Creştine Diakonia – Filiala Sfântu Gheorghe, în vederea înfiinţării unui centru de servicii sociale.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Ozunului nr. 2.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaţie publică a unui teren, situat pe str. Ozunului nr. 2.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 270/2010 privind încheiera unui contract de locaţiune între S.C. ROMTELECOM S.A. şi Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului de administraţie a Grădiniţei cu Program Prelungit „PINOCCHIO” Sfântu Gheorghe, asupra imobilului specificat la art. 1 din H.C.L. nr. 147/2008.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind reorganizarea Grădiniţei cu Program Prelungit „NAPSUGÁR”Sfântu Gheorghe
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea de la Consiliul de administraţie a Grădiniţei cu Program Prelungit “PANSELUŢA” (ÁRVÁCSKA) Sfântu Gheorghe al dreptului de administrare asupra unui imobil.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Centru Naţional de Promovare şi Informare Turistică, Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Centru Naţional de Promovare şi Informare Turistică, Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 48/2010 privind aprobarea proiectului "Centrul multifuncţional Néri Szent Fülöp, Municipiul Sfântu Gheorghe" şi a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Borvíz.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Fabricii.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.

20. – DIVERSE

 

PRIMAR
Antal Árpád András


 << înapoiAfişare pagină: 1893    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină