Marţi, 2. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 14 IULIE 2011

 

Nr. 34.995/11.07.2011.


INVITAŢIEÎn baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 14 IULIE 2011, orele 14,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2011.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Administraţia Naţională „Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Olt în vederea promovării pentru finanţare şi realizare în cadrul „Programului de realizare a pistelor pentru biciclişti” al Ministerului Mediului şi Pădurilor, a proiectului „Amenajare pistă pentru biciclişti pe digul râului Olt”.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aplicarea la Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare scări exterioare Parc Central, zona Sud-Vest, inclusiv rampă pentru biciclişti şi persoane cu dezabilităţi locomotorii Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea dreptului de administrare al imobilului domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe de la Grupul Şcolar şi de Industrie Alimentară „Gámán János”.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 271/2010 privind aprobarea reducerii capitalului social al S.C. URBAN LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.

8. – DIVERSE
 

 

 PRIMAR
 Antal Árpád András


 << înapoiAfişare pagină: 1795    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină