Luni, 1. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 30 IUNIE 2011

 

Nr. 32.278/2011


INVITAŢIE

 


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa ordinară din data de 30 IUNIE 2011, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Poliţiei Locale a Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Teatrului „Tamási Áron”.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înregistrarea Municipiului Sfântu Gheorghe în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a impozitelor şi taxelor utilizând cardul bancar, precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.


5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, al Manualului de proceduri, precum şi al Ghidului beneficiarului al Căminului “Zathureczky Berta” Otthon.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

 

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Contractului de management, precum şi a obiectivelor prevăzute în Proiectul de management a Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, a programelor şi proiectelor culturale minimale şi a criteriilor de performanţă, aferente anului 2011.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

 

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind sistarea stării de indiviziune asupra unui teren aferent construcţiei situate pe str. Horea, Cloşca şi Crişan, nr. 1.
Prezintă: : Bálint Iosif, viceprimar.

 

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind efectuarea unui schimb de teren între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Parohia Reformată Coşeni.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.

 

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în str. Fabricii nr. 41, în favoarea Fundaţiei Creştine Diakonia – Filiala Sfântu Gheorghe, în vederea înfiinţării unui centru de servicii sociale.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.

 

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea de transmitere a unui imobil din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Iluminatul public – zona str. Armata Română în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Parc Memorial 1956” Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, reamenajare clădirile pentru cabinete medicale, farmacie şi amenajare curte”.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 275/2009 privind aprobarea proiectului „Crearea şi modernizarea infrastructurii de agrement în Şugaş – Băi, Municipiul Sfântu Gheorghe, utilităţi publice-private” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

 

15. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr 39/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

 

16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea HCL nr 47/2009 privind aprobarea proiectului „Restaurarea, refuncţionalizarea Casei Bene din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

 

17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind adoptarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului (Bl. 7) situat în str. Câmpul Frumos nr. 5 în unităţi individuale.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului (Bl. 3) situat în str. Câmpul Frumos nr. 5 în unităţi individuale
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului (Bl. 6) situat în str. Câmpul Frumos nr. 5 în unităţi individuale.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Câmpul Frumos nr. 5, bl.2.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.


22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Nicolae Iorga.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea programului de audienţe al consilierilor locali.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.

 

25. – DIVERSE
 


PRIMAR
Antal Árpád András<< înapoiAfişare pagină: 2000    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină