Miercuri, 3. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 9 IUNIE 2011

 

Nr. 29.131/06.06.2011.
 


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 09 IUNIE 2011, orele 14,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 132/2011 privind aprobarea Documentaţiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru realizare sistem de canalizare şi alimentare cu apă în localităţi, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 80/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici a obiectivului de investiţii „Extinderea reţelei a apelor uzate menajere pe strada Jókai Mór, municipiul Sfântu Gheorghe, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 275/2009 privind aprobarea proiectului „Crearea şi modernizarea infrastructurii de agrement în Şugaş – Băi, Municipiul Sfântu Gheorghe, utilităţi publice-private” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă : Sztakics Éva Judit viceprimar.


4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 74/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Comercializarea plante şi servicii pentru grădinărit” Chilieni.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 369/2010 privind staţionarea şi parcarea autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivelor prevăzute în Proiectul de management al Teatrului „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe, a programelor şi proiectelor culturale minimale şi a criteriilor de performanţă, aferente anului 2011.
Prezintă : Sztakics Éva Judit viceprimar.


8. – DIVERSE
PRIMAR
Antal Árpád András<< înapoiAfişare pagină: 1833    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină