Vineri, 5. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 26 MAI 2011

 

Nr. 26.037/19.05.2011.
 

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa ordinară din data de 26 MAI 2011, ora 14, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului municipiului Sfântu Gheorghe la 31. 03. 2011.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Casei de Cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2011.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului contabil pe anul 2010 al S.C. URBAN LOCATO S.R.L.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.

 

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea taxei hoteliere pe anul 2012.
Prezintă: : Bálint Iosif, viceprimar.

 

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2011.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 17/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate şi al unităţilor subordonate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul local al municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna în vederea dezvoltării turismului în municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul local al municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi cu Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” în vederea efectuării unor lucrări de asfaltare şi a amenajării unei parcări în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a imobilului situat pe str. Bisericii nr. 1.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a fostei centrale termice dezafectate, situat pe Al. Centralei în favoarea Asociaţiei „BOLYONGÓ”.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

 

14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 98/2011 privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Poliţiei Locale a municipiului Sfântu Gheorghe, asupra unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, Aleea Căminului bl. 34, sc. C, în scopul utilizării acestuia ca sediul secţiei nr. 1.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de închiriere nr. 2/2008 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. Vadescom S.R.L.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.

 

16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind subînchirierea prin licitaţie publică deschisă a spaţiilor aflate la etajul III. al clădirii S.C. „Romtelecom” S.A. Bucureşti, situată pe str. Oltului nr. 2 din Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 74/1999 privind însuşirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.

 

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Complex sportiv multifuncţional Stadionul mic, Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Amenajare zona Piaţa Kálvin, Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea şi revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Avântului.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Csutak Vilmos.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea Programului de sprijinire a activităţilor multiculturale şi interculturale în Municipiul Sfântu Gheorghe „Împreună pentru Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Guruianu Mădălin Doru, consilier.

 

24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.

 

25. – DIVERSE.


 

PENTRU PRIMAR
VICEPRIMAR


Sztakics Éva Judit<< înapoiAfişare pagină: 2040    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină