Vineri, 5. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 28 APRILIE 2011

 

Nr. 20.704/21.04.2011.


INVITAŢIE

 


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa ordinară din data de 28 APRILIE 2011, ora 14 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. – RAPORT anual al primarului privind starea economică, socială şi de mediu al municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2010.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului contabil pe anul financiar 2010 al S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, cu privire la aprobarea bilanţului contabil pe anul financiar 2010.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al H.C.L. nr. 131/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011.
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor fiscale pe anul 2010 prevăzute de Codul Fiscal.
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea a 5 burse sociale pe anul 2011 în cadrul programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Căminului “Zathureczky Berta“ din Municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 01.05.2011.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pe anul 2010 al Teatrului „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Guruianu Mădălin Doru, consilier.

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului final a evaluării managementului pe anul 2010 al Casei de Cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, în urma evaluării.
Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind instituirea Programului de sprijinire a activităţilor multiculturale şi interculturale în Municipiul Sfântu Gheorghe „Împreună pentru Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Guruianu Mădălin Doru, consilier.

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Poliţiei Locale a municipiului Sfântu Gheorghe, asupra unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, Aleea Căminului bl. 34, sc. C, în scopul utilizării acestuia ca sediul secţiei nr. 1.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unor spaţii situate în incinta Ştrandului Municipal Sfântu Gheorghe, situat pe str. Sporturilor, nr. 2.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 46/2010 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea mai multor contracte cu complexitate redusă.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de asociere în participaţiune nr. 2.294/18.04.2006, încheiat cu S.C. ULTRAVISION S.R.L., Bucureşti.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat pe str. 1 Decembrie 1918, bl. 18/D, aferent construcţiei magazin-cofetărie.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice al terenului aferent instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic „Mikes Kelemen”, situat pe str. Libertăţii.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unor acte adiţionale la Contractele de administrare, respectiv de concesiune încheiate asupra imobilului situat în str. Lt. Păiuş David, nr. 53.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal “Locuinţe str. Dózsa György Sfântu Gheorghe, jud. Covasna”.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Modernizare staţie cale ferată” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea şi revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului.
Prezintă : Mild Zoltán, consilier.

22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Grupul Şcolar Puskás Tivadar, Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna”.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Generală Nicolae Colan, Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna”.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Liceul Mikes Kelemen, Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna”.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind conferirea titlului „PRO URBE” unor persoane din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.

26. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 12/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

27. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : preşedintele de şedinţă.

28. – DIVERSE.
 


PRIMAR
Antal Árpád András


 << înapoiAfişare pagină: 1917    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină