Sâmbătă, 30. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 31 MARTIE 2011

 

Nr. 15.302/24.03.2011.

 

INVITAŢIEÎn baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa ordinară din data de 31 MARTIE 2011, orele 14 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
 


1. – RAPORT anual al primarului privind starea economică, socială şi de mediu al municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2010.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2010.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind sprijinirea bisericilor creştine din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului de contract privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei, desemnarea Băncii Proiectului, precum şi mandatarea Primarului municipiului Sfântu Gheorghe, în persoana domnului Antal Árpád András, ca semnatar al Contractului de Cont Escrow.
Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.

5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor spaţii situate în clădirea „Casa cu Arcade”, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit viceprimar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită asupra imobilului situat pe str. Fabricii nr. 41 în favoarea Fundaţiei CREFOP, cu sediul în Municipiul Bucureşti, în vederea înfiinţării unui Centru de servicii sociale-recuperare, reabilitare şi reinserţie profesională.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

7. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, pe anul 2010.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2011.
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de administrare a pieţelor, prestate de către S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesiune nr. 4.380/1998 încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO SEPSI, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2011.
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.

13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Contractului de concesiune nr. 845/410/2007, încheiat cu S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe, precum şi scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe concesionate de către S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.

14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor mijloace fixe concesionate în favoarea S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru scoaterea din funcţiune a acestora în vederea valorificării prin vânzare sau casare, după caz.
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.

15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea contractelor de concesiune încheiate cu titularii cabinetelor medicale.
Prezintă : Antal Árpád András primar.

16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de locaţiune nr. 4.801/2006 încheiat cu S.C. HOMA S.R.L. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András primar.

17. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Unităţilor din Industria Hotelieră şi Restaurante.
Prezintă : Antal Árpád András primar.

18. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea unor măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2011.
Prezintă : Antal Árpád András primar.

19. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea şi revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului.
Prezintă : Mild Zoltán, consilier.
 

20. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare strada Cişmelei, situată între strada Dózsa György şi József Attila, Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Antal Árpád András primar.

21. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare strada Cserey Jánosné, situată între strada Ghioceilor şi Panorama Lumii, Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Antal Árpád András primar.

22. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare strada Diószeghy László, situată între strada Ghioceilor şi Panorama Lumii, Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Antal Árpád András primar.

23. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare strada Salcâmilor, situată între strada Ghioceilor şi Ion Luca Caragiale, Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Antal Árpád András primar.

24. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare strada Vânătorilor, situată între strada Ghioceilor şi Panorama Lumii, Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Antal Árpád András primar.

25. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, pentru obiectivul de investiţii “Extinderea reţelei de canalizare a apelor uzate menajere pe str. Kós Károly, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”.
Prezintă : Antal Árpád András primar.

26. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, pentru obiectivul de investiţii “Extinderea reţelei de canalizare a apelor uzate menajere pe str. Jókai Mór, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”.
Prezintă : Antal Árpád András primar.

27. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind administrarea păşunilor, organizarea păşunatului şi stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2011.
Prezintă : Bálint Iosif viceprimar.

28. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 18/2011 privind punerea în valoare a materialului lemnos din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Bálint Iosif viceprimar.

29. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : preşedintele de şedinţă.

30. - DIVERSE
PRIMAR
Antal Árpád András

 << înapoiAfişare pagină: 1504    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină