Sâmbătă, 6. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 24 FEBRUARIE 2011

 

Nr. 9.145/18.02.2011.


INVITAŢIE

 

În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa ordinară din data de 24 FEBRUARIE 2011, orele 14 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe pe anul 2011.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

 

2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe pe anul 2011.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

 

3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe pe anul 2011.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

 

4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Căminului “Zathureczky Berta” Sfântu Gheorghe pe anul 2011.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului de management pe perioada 2011-2013 al Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.

 

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea Contractului de comodat nr. 513/2011 încheiat cu Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania – Filiala Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

 

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. László Ferenc în favoarea Asociaţiei E.R.SZ.I.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită asupra imobilului situat pe str. Fabricii nr. 41 în favoarea Fundaţiei CEFOP, cu sediul în Municipiul Bucureşti, în vederea înfiinţării unui Centru de servicii sociale-recuperare, reabilitare şi reinserţie profesională.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Fundaţiei „Guzsalyas” a unor spaţii din imobilul situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 5/A, în scopul utilizării acestora ca birou, atelier, sală de conferinţă şi muzeu.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Fundaţiei „Etna” a unui spaţiu din imobilul situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 5/A, în scopul utilizării acestuia ca atelier de creaţie plastică.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei maghiare a dansului popular din România a unui spaţiu din imobilul situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 5/A, în scopul utilizării acestora ca birou.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

12. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor spaţii situate în clădirea „Casa cu Arcade”, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit viceprimar.

 

13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna.
Prezintă : Gazda Zoltán, consilier.

 

14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, reamenajare clădire pentru cabinete medicale, farmacie şi amenajare curte”.
Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.

 

15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

 

16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, Câmpul Frumos.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

 

17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, zona Simeria.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

 

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alipirea unor terenuri situate în Al. Avântului.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

 

19. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat.
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.

 

20. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi executate în anul 2011 de unele din persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

21. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea veniturilor potenţiale ce se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, în condiţiile reglementate de Legea nr. 416/2001.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

 

22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2011.
Prezintă : preşedintele de şedinţă.

 

23. DIVERSE.

 


PRIMAR
Antal Árpád András


 << înapoiAfişare pagină: 2144    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină