Joi, 4. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 16 FEBRUARIE 2011

 

Nr. 7299/11.02.2011.


INVITAŢIE

 


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 16 FEBRUARIE 2011, orele 14,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Poliţiei Locale a municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetelor instituţiilor de învăţământ pe anul 2011, finanţate din bugetul municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2011.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Teatrului “Tamási Áron” pe anul 2011.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Teatrului “Andrei Mureşanu” pe anul 2011.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2011.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Căminului “Zathureczky Berta” pe anul 2011.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Casei de Cultură „Kónya Ádám” pe anul 2011.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Asociaţiei „Míves” pe anul 2011 subvenţionat din bugetul municipiului.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul municipiului, pentru instituirea fondului de relaţii internaţionale, pe anul 2011.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

11. – DIVERSE


PRIMAR
Antal Árpád András


 << înapoiAfişare pagină: 1884    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină