Miercuri, 3. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 10 FEBRUARIE 2011


Nr. 5.706/04.02.2011.


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 10 FEBRUARIE 2011, orele 14,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării în anul 2011 a excedentului anual rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2010.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică a unor terenuri din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe în vederea amplasării unor chioşcuri de difuzare a presei.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a chioşcurilor de difuzare a presei, proprietatea S.C. H-PRESS S.R.L. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV” Sfântu Gheorghe pentru aprobarea acceptării de noi membri şi stabilirea cotizaţiei membrilor asociaţiei pe anul 2011.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 190/2005 privind înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

7. – DIVERSE
 


PRIMAR
Antal Árpád András


 << înapoiAfişare pagină: 1850    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină