Vineri, 29. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 27 IANUARIE 2011

 

Nr. 3.107/21.01.2011.


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa ordinară din data de 27 IANUARIE 2011, orele 14 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achitării din bugetul local către Asociaţia “ECO SEPSI” a cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2011.
Prezintă : Antal Árpád András primar.

 

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui teren intravilan situat în str. Libertăţii nr. 19/A.
Prezintă: Antal Árpád András primar.

3.  - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de închiriere nr. 576/2010 încheiat cu Asociaţia „Míves”.
Prezintă: Antal Árpád András primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de închiriere nr. 577/2010 încheiat cu S.C. INSTALL ALL S.R.L.
Prezintă: Antal Árpád András primar.

5.  - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Societăţii Maghiare Tehnico-Ştiinţifice din Transilvania, filiala Sfântu Gheorghe, a corpului de clădire III. din imobilul situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 5/A pentru, în scopul utilizării acestuia ca birouri şi sală de conferinţă.
Prezintă: Antal Árpád András primar.

6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea unui contract de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate, respectiv reglementarea situaţiei juridice a unor construcţii.
Prezintă : Bálint Iosif viceprimar.

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Bolyai János.
Prezintă: Antal Árpád András primar.

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Victor Babeş.
Prezintă: Antal Árpád András primar.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru modificarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe str. Ţigaretei”, proiect nr. 2/2005 aprobat prin H.C.L. nr. 136/2006 Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András primar.

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „str. Armata Română - str. Toamnei Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András primar.

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind iniţierea programului de sprijinire a tinerilor şcolari de etnie romă din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă :Bálint Iosif viceprimar.

12.  - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de obiective pentru managementul Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe pe perioada 2011-2013.
Prezintă : Sztakics Éva Judit viceprimar.

13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2010 al Casei de cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Sztakics Éva Judit viceprimar.

14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2010 al Teatrului „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Sztakics Éva Judit viceprimar.

15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aplicarea la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrative teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult.
Prezintă : Sztakics Éva Judit viceprimar.

16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a cheltuielilor legate de proiectul de finanţare pentru obiectivul de investiţii “Noi capacităţi de producere a energiei termice prin valorificarea resurselor de energii regenerabile pentru Baza de Înot şi Recreere, Baza Sportivă şi Liceul Mihai Viteazul”.
Prezintă : Sztakics Éva Judit viceprimar.

17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Ivan Niculae Gheorghe consilier.

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de agrement şi recreere în zonele de peisagistică şi de climă”
Prezintă : Ivan Niculae Gheorghe consilier.

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind punerea în valoare a materialului lemnos din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András primar.

20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2011.
Prezintă : preşedintele de şedinţă.

21. DIVERSE.
 

PRIMAR
Antal Árpád András


 << înapoiAfişare pagină: 1281    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină