Sâmbătă, 6. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 23 DECEMBRIE 2010

Nr. 59.316/2010.


INVITAŢIEÎn baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa ordinară din data de 23 DECEMBRIE 2010, orele 14 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2010.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului Căminului „Zathureczky Berta” pe anul 2010.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind anularea creanţelor fiscale datorate bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu valoare mai mică sau egală de 10 lei, aflate în sold la 31.12.2010.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind schema de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar..

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea Contractului de locaţiune nr. 333/2005 încheiat cu S.C. IRIS Farmacie Comerţ Servicii S.R.L. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adiţional la Contractul de asociere nr. 3/2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia pentru Animale „NEZ PERCE”.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adiţional la Contractul de locaţiune nr. 346/2006 încheiat între Parohia Romano Catolică IV. Sfântu Gheorghe şi Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea condiţiilor de vânzare a vehiculelor pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind staţionarea şi parcarea autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, zona Oltului.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alipirea terenurilor situate pe str. Dózsa György.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.
 
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmirea unui plan urbanistic zonal „Locuinţe Zona RUFA”, prelungirea str. Izvorului, Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmirea unui plan urbanistic zonal „Câmpul Frumos III”, DN 13 E Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmirea unui plan urbanistic zonal „Extindere Tribunal Covasna”, Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmirea unui plan urbanistic zonal „Prelungirea str. Nicolae Iorga”, Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.

20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmirea unui plan urbanistic zonal "Intersecţie DN 12 cu DJ 103 B", Chilieni.
Prezintă: Antal Árpád András, primar.
 
21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 311/2010 privind stabilirea numărului, cuantumului, precum şi graficul procedurii de acordare a burselor pentru anul 2010, în cadrul programului “Bursele Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 316/2009 privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul local a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva Judit, viceprimar.

23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2011.
Prezintă : preşedintele de şedinţă.

24. DIVERSE.PRIMAR
Antal Árpád András


 << înapoiAfişare pagină: 1875    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină