Vineri, 29. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 25 NOIEMBRIE 2010

Nr. 54.530/2010.


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa ordinară din data de 25 NOIEMBRIE 2010, orele 14 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2010.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară pe anul 2010.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Direcţiei Poliţia Comunitară pe anul 2010.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Casei de Cultură „Kónya Ádám” pe anul 2010.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.


5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea veniturilor activităţilor extrabugetare în cadrul Grupului Şcolar „Puskás Tivadar” pe anul 2010.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani Asociaţiei Răniţilor şi Urmaşilor Eroilor Martiri în Revoluţia din decembrie 1989.
Prezintă : Antal Árpád András primar.

7. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Actului constitutiv al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna.
Prezintă : Sztakics Éva Judit viceprimar.

8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului propriu de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe începând cu 01.11.2010.
Prezintă : Antal Árpád András primar.

9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv al S.C. Urban Locato S.R.L. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.

10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Multi - Trans S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2010.
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.

11. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită al imobilului „Vila Cerbul” situat în Şugaş Băi în favoarea Parohiei Romano-Catolice V. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád András, primar.

12. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea unor spaţii situate în clădirea Corp de supraveghere şi salvamont” din Şugaş Băi.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Incubatorului de Afaceri din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

14. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adiţional la Contractul de management încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi dl. Bocsárdi László.
Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.

15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea Contractului de administrare nr. 4361/2006-3956/2007, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca.
Prezintă : Sztakics Éva Judit, alpolgármester.

16. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat.
Prezintă : Bálint Iosif, viceprimar.

17. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal din municipiul Sfântu Gheorghe, strada Gheorghe Doja şi str. Pădurii”.
Prezintă : Antal Árpád András primar.

18. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea zilei de 15 Martie, ca sărbătoare oficială locală în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : consilier Ferencz Csaba, în numele fracţiunii P.C.M.

19. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea zilei „Sfântu Gheorghe”, ca sărbătoare oficială locală în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : consilier Ferencz Csaba, în numele fracţiunii P.C.M.

20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2010.
Prezintă : preşedintele de şedinţă.

21. DIVERSE.
PENTRU PRIMAR
VICEPRIMAR
Sztakics Éva Judit

 << înapoiAfişare pagină: 1334    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină