Vineri, 29. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 28 OCTOMBRIE 2010


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf. Gheorghe                        Tel.: 0267-311243
Str. Petőfi Sándor nr. 2                             Fax.: 0267-311243
Judeţul Covasna                                 E-Mail: primar@sepsi.ro

 

Nr. 50.402/25.10.2010.


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 28 OCTOMBRIE 2010, orele 14,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii a personalului din cadrul aparatul de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adiţional la Contractul de mandat nr. 18.770/08.05.2009, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia de Proprietari nr. 17, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 55/2009 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de finanţare rambursabilă încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 17/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate şi al unităţilor subordonate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

6. - DIVERSEPRIMAR

Antal Árpád - András
 
 << înapoiAfişare pagină: 1411    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină