Miercuri, 3. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 21 OCTOMBRIE 2010

 

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf. Gheorghe                        Tel.: 0267-311243
Str. Petőfi Sándor nr. 2                             Fax.: 0267-311243
Judeţul Covasna                                 E-Mail: primar@sepsi.ro

 

Nr. 48.910/18.10.2010.

INVITAŢIEÎn baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 21 OCTOMBRIE 2010, orele 14,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 74/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind punerea la dispoziţia Proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată din judeţul Covasna, aglomerarea Sfântu Gheorghe” a unor terenuri care aparţin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna” şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei din aglomerarea Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinanţării proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV pentru aprobarea politicii tarifare a S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe pe termen mediu.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe, zona între străzile Benedek Elek şi Vasile Goldiş.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

7. - DIVERSEPRIMAR
Antal Árpád - András

 << înapoiAfişare pagină: 1876    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină