Luni, 1. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 14 OCTOMBRIE 2010

 

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel:  0267-311243
str. Petőfi Sándor nr.2                             Fax: 0267-311243
Judeţul Covasna                             E-Mail: primar@sepsi.ro


Nr. 47.203/07.10.2010.

 

INVITAŢIEÎn baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa ordinară din data de 14 OCTOMBRIE 2010, orele 14 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. RAPORT
de activitate al Direcţiei Poliţia Comunitară Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Hadnagy István, director executiv.

2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe pe anul 2010.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului Căminului „Zathureczky Berta” pe anul 2010.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani Asociaţiei Intreprinderilor Mici şi Mijlocii din judeţul Covasna.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea de transmitere cu titlu gratuit din domeniul public al judeţului Covasna şi din administrarea consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, a unor imobile situate în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea cu titlu gratuit din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului judeţean Covasna, al unui imobil situat pe str. Ciucului nr. 15 din Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

7. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea contractului de concesiune nr. 845/410/2007 încheiat cu S.C. MULTI – TRANS S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea Contractului de locaţiune nr. 4.801/2006 încheiat cu S.C. HOMA S.R.L. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cesiunii Contractului de concesiune nr. 5.122/15.07.1994 între cedentul S.C. HYSTRIA EXPERT S.R.L. şi cesionarul S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren destinat extinderii construcţiei pe terenul alăturat.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

11. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încheiera unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 566/2005 având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet de stomatologie S.C. “NEVODENT” S.R.L., situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Kós Károly nr. 19/A.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

12. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesiune nr. 4.380/1998 încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 38/2009 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii “Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.

14. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 42/2009 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii “Reabilitarea şi echiparea Cantinei Sociale din Municipiului Sfântu Gheorghe”.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.

15. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidenţială şi servicii Nord” din Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

16. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acceptarea unei donaţii oferite de Szarvadi – Téglás Loránd şi Szarvadi – Téglás Zsuzsanna.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

17 – PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 74/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

18. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziţia Proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată din judeţul Covasna, aglomerarea Sfântu Gheorghe” a unor terenuri care aparţin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

19. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna” şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei din aglomerarea Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

20. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinanţării proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

21. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV pentru aprobarea politicii tarifare a S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe pe termen mediu.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

22. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la obiectul de investiţii “Reabilitare pod cu structură de lemn în municipiul Sfântu Gheorghe, localitatea Chilieni”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

23. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, la intersecţia străzii Nuferilor cu str. Nicolae Colan.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

24. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind recalcularea chiriei la blocurile de locuinţe construite în baza Legii nr. 152/1998, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 ani.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

25. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Constantin Anna – Zsófia, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

26. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Havadtői Katalin, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

27. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Domokos Gyula - Csaba, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

28. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Muntean Emese, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

29. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Jakab Vincze – Szilamér, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

30. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Jakab Szabolcs, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

31. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Szász Éva - Kinga, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

32. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Fülöp Csilla, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

33. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Koncsag Árpád - Ferenc, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

34. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Lemhényi Botond, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

35. – PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea numărului şi cuantumului burselor pentru anul 2010, în cadrul programului“BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”.
Prezintă: Guruianu Mădălin-Doru, consilier local.

36. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie, precum şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în instituţiile din învăţământul preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.

37. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Promovarea valorilor specifice cu potenţial turistic al Municipiului Sfântu Gheorghe şi a zonei turistice de agrement Şugaş Băi” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă : Sztakics Éva – Judit, viceprimar


38. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Căminului „Zathureczky Berta”, aprobat prin H.C.L. nr. 169/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.

39. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie, 2010.
Prezintă : preşedintele de şedinţă.

40. DIVERSE.


PRIMAR

Antal Árpád - András

 << înapoiAfişare pagină: 2340    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină