Luni, 1. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 26 AUGUST 2010

 

JUDEŢUL COVASNA
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-311243
Judeţul Covasna                             E-Mail: primar@sepsi.roNr. 38.444/20.08.2010.


INVITAŢIEÎn baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa ordinară din data de 26 AUGUST 2010, orele 14 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2010.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind avansarea în treaptă a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii pentru personalul din cadrul Poliţiei Comunitare din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu data 01.08.2010.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Contractului de comodat nr. 192/21186/2008 încheiat între Eparhia Reformată din Ardeal şi Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.

5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere în participaţiune pentru difuzarea presei între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. H-PRESS S.R.L.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere în participaţiune între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. AlterMedia S.R.L.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

7. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere în participaţiune între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. PROFITON S.R.L.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea titularului dreptului de administrare al unui imobil domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Kós Károly nr. 78.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind demararea procedurii de elaborare a Caietului de obiective pentru managementul Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, pe perioada 2011-2015.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

10.    - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 39/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.

11.    - PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 49/2009 privind aprobarea proiectului „Amenajarea spaţiilor pietonale din centrul istoric al Municipiului Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.

12.    - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 41/2009 privind aprobarea proiectului „Crearea şi amenajarea spaţiilor verzi din strada Cimitirului, Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.

13.    - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 47/2009 privind aprobarea proiectului „Restaurarea, refuncţionalizarea Casei Bene din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.

14.    - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 43/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea şi echiparea Cantinei Sociale din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.

15.    - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 91/2009 privind aprobarea proiectului „Extinderea clădirilor în vederea modernizării atelierelor şcolare şi a laboratoarelor la Grupul Şcolar Puskás Tivadar din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.

16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Amenajare sală Studio” la Teatrul Sfântu Gheorghe
Prezintă : Sztakics Éva - Judit, viceprimar.

17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind dezlipirea unui teren, situat pe str. László Ferenc.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă de locuit şi servicii - Zsiga” Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Bedő Tamás-Pál, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.


20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Tamás Simon-Lehel, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

 

21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Knop Ildikó, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

 

22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Erzse-Kertész Szidónia-Andrea, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Vaik Cristina-Adelina, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

 

24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie.
Prezintă : Gazda Zoltán, preşedinte de şedinţă.25. DIVERSE  PRIMAR
Antal Árpád - András

      
 << înapoiAfişare pagină: 2192    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină