Miercuri, 3. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 12 AUGUST 2010

JUDEŢUL COVASNA
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel.:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax.: 0267-311243
Judeţul Covasna                                E-Mail: primar@sepsi.ro

Nr. 36.222/06.08.2010.

INVITAŢIE

În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 12 AUGUST 2010, orele 14,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:1.    - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 282/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 204/2010 privind acordarea unor despăgubiri persoanelor şi/sau familiilor afectate de inundaţiile produse pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe în periada 30.06.2010-03.07.2010, cu modificările şi compeltările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 205/2010 privind acordarea unor despăgubiri persoanelor şi/sau familiilor afectate de inundaţiile produse pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe în periada 30.06.2010-03.07.2010.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.

4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind preluarea de către Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a unei părţi din Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune” la Teatrul „Tamási Áron”.
Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.

5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii pentru persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi ale unităţilor subordonate, începând cu data de 01.09.2010.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului posturilor nedidactice aferente instituţiilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Sfântu Gheorghe, pe perioada anului şcolar 2010/2011.
Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.

7. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor de selecţie a cuantumului şi a condiţiilor de finanţare ale lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 80/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, obiectivului de investiţii “Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Asociaţia de proprietari nr.17”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind delegarea administrării unor bunuri imobiliare domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe către Consiliul de administraţie a Grădiniţei cu program prelungit “Gulliver” Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.

10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere în participaţiune pentru difuzarea presei între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. H-PRESS S.R.L.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere în participaţiune pentru difuzarea presei între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. AlterMedia S.R.L.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

12. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere în participaţiune pentru difuzarea presei între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. PROFITON S.R.L.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat pe str. Bánki Donát nr. 29 şi concesionarea directă a acestuia către S.C. COMPACT S.R.L.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

14. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 2.386/2005 în favoarea S.C.BANDRINO S.R.L.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

15. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren destinat extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

16. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui teren situat pe str. Dózsa György.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.

17. - DIVERSEPRIMAR
Antal Árpád - András
<< înapoiAfişare pagină: 2031    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină