Marţi, 26. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 IULIE 2010

JUDEŢUL COVASNA
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-311243
Judeţul Covasna                             E-Mail: primar@sepsi.ro

Nr. 33.764/22.07.2010

INVITAŢIE

În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa ordinară din data de 29 IULIE 2010, orele 14 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.    - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 24.000 lei pentru Asociaţia de Dezvoltare a Turismului judeţul Covasna.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

2.    - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achitării din bugetul local către Asociaţia “ECO SEPSI” a cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2010.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

3.    - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 191/2008 privind aplicarea la programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

4.    - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea modalităţii de plată a redevenţei de către medicii titulari ai cabinetelor medicale care funcţionează în regim “tură-contratură”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

5.    - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 55/2009 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

6.    - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 60/2010 privind înfiinţarea „Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc” şi „Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii.”
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

7.    PROIECT DE HOTĂRE privind transmiterea din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al acestuia a imobilului situat pe B-dul Gen. Grigore Bălan nr. 15, în vederea înfiinţării „Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

8.    - PROIECT DE HOTĂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil situat pe str. Ciucului nr. 19.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

9.    - PROIECT DE HOTĂRE privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale al managementului pe durata Contractului de management al Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pentru luna august, 2010.
Prezintă : preşedintele de şedinţă.

11. Diverse
PRIMAR
Antal Árpád - András

<< înapoiAfişare pagină: 1315    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină