Joi, 4. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 12 IULIE 2010
   
 JUDEŢUL COVASNA
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel.:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax.: 0267-311243
   Judeţul Covasna                                E-Mail: primar@sepsi.ro


NR. 31.656/08.07.2010.

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 12 IULIE 2010, orele 14,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor despăgubiri persoanelor şi/sau familiilor afectate de inundaţiile produse pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, în perioada 30.06.2010-03.07.2010.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.

2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor despăgubiri persoanelor şi/sau familiilor afectate de inundaţiile produse pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, în perioada 30.06.2010-03.07.2010.
Prezintă: Bálint Iosif, viceprimar.

3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Covasna, în vederea instituirii concursului “Faţade ingrijite, restaurări de faţade exemplare”.
Prezintă: Sztakics Éva - Judit, viceprimar.

4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului „Cinematografia Arta” în favoarea Teatrului „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.

5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri situate pe Aleea Avântului f.n.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

6. - DIVERSEPRIMAR
Antal Árpád - András

<< înapoiAfişare pagină: 1785    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină