Miercuri, 3. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 30 IUNIE 2010

JUDEŢUL COVASNA
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-311243
Judeţul Covasna                             E-Mail: primar@sepsi.ro


Nr. 28.710/24.06.2010


INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa ordinară din data de 30 IUNIE 2010, orele 14 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2010.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei Consiliului de administraţie al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea mandatului Comisiei de cenzori al S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui teren situat în extravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alipirea terenurilor situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, zona Oltului.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 4/09.04.2010 pentru întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal „Modificare PUZ Simeria Vest – proiect nr. 64/2006, aprobat prin H.C.L. nr. 192/26.10.2006”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 8/23.06.2010 pentru lucrări de reabilitare staţia CF Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 6/23.06.2010 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Blocuri de locuinţe ANL, str. Jókai Mór”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 7/23.06.2010 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Centru Stomatologic Dentabel, DN 12”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind cesiunea Contractului de închiriere nr. 4.397/2003, încheiat cu S.C. GOLD CARP S.R.L. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea Contractului de locaţiune nr. 4.801/2006, încheiat cu S.C. HOMA S.R.L.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

12. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren destinat extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat pe str. lt. Păiuş David fn.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 560/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 3.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 557/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 3.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 581/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet de stomatologie dr. Varga, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. lt. Păiuş David nr. 53.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 579/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical dr. Bolcu Alexandru, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. lt. Păiuş David nr. 53.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 578/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical dr. Sándor András, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. lt. Păiuş David nr. 53.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 582/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical dr. Curteanu Daniel, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. lt. Păiuş David nr. 53.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 574/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical dr. Pădeanu Anca, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Erege nr. 19.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 562/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical dr. Fekete Edit Emma, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 3.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 558/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical dr. Oltean Gheorghe, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 3.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 564/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical dr. Péter László, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 3.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 563/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical Dr. Tusa Illyés Kinga, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 3.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 556/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical dr. Szilágyi Éva, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 3.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

26. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 565/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical dr. Péter Zoltán, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 3.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

27. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 567/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical dr. Darkó Veronika, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 19/A.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

28. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 568/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical dr. Korda Elena, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 19/A.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

29. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 569/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical dr. Szőke Ecaterina, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 19/A.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

30. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 568/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical dr. Csurulya Gabriella, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 12.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

31. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 570/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical dr. Szmolka Márta, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 12.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

32. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 573/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical dr. Şereş Jana Mariana, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 12.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

33. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea proiectului de contract de dare în folosinţă gratuită a terenurilor din str. Borvíz, în scopul construirii pe acestea locuinţe unifamiliale în baza Legii nr. 15/2003, republicată.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

34. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Urban Péter, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

35. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Dezső István, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

36. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Fülöp István, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

37. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unu teren situat în str. Borvíz, numitei Virág Irén - Rozália, în scopul construirii unei locuinţe unifamiliale.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

38. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 17/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului public de interes local „Direcţia de Asistenţă Comunitară”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

39. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare strada Jókai Mór, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

40. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare strada Kós Károly, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

41. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare strada Lăcrămioarei, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

42. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea aderării Oraşului Covasna la Asociaţia pentru  Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna.
Prezintă : Gazda Zoltán, consilier.

43. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea serviciilor publice şi unităţile la care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii.
Prezintă: Ivan Niculae Gheorghe, consilier.

44.- PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie, 2010.
Prezintă : Fazakas Mihail, preşedinte de şedinţă.

45. DIVERSE      PRIMAR
       Antal Árpád - András

<< înapoiAfişare pagină: 2977    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină