Marţi, 26. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 10 IUNIE 2010

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
 PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel.:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax.: 0267-311243
   Judeţul Covasna                                E-Mail: primar@sepsi.ro

NR. 26140/07.06.2010.

INVITAŢIE

În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 10 IUNIE 2010, orele 14,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea comisiilor de soluţionare a contestaţiilor depuse în legătură cu modul de evaluare al managementului teatrului “Tamási Áron” pe anul 2009, respectiv al managementului teatrului “Tamási Áron” pe durata contractului de management.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării creşei de copii din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Sztakics Éva-Judit, viceprimar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 17/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului public de interes local „Direcţia de Asistenţă Comunitară”.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei de verificare a situaţiilor lucrărilor precum şi a stadiului fizic de execuţie la lucrările de reparaţii generale şi de renovare la imobilul situat în strada Lunca Oltului nr. 13-15.
Prezintă: Antal Árpád – András, primar.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea HCL nr. 86/2010 privind aprobarea încheierii unui Contract de comodat având ca obiect transmiterea folosinţei gratuite a statuii ecvestre ”Huszár”
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

6. DIVERSE


  PENTRU PRIMAR
       ADMINISTRATOR PUBLIC
  CZIMBALMOS KOZMA CSABA
<< înapoiAfişare pagină: 1329    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină