Vineri, 5. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 27 MAI 2010

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-311243
Judeţul Covasna                             E-Mail: primar@sepsi.ro


Nr. 23.789/21.05.2010

INVITAŢIE

În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invit a lua parte la şedinţa ordinară din data de 27 mai 2010, orele 14 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Teatrului „Andrei Mureşanu” pe anul 2010.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Casei de Cultură „Kónya Ádám” pe anul 2010.
Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind sprijinirea bisericilor creştine din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád - András, primar.

5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. URBAN - LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2009.
Prezintă : Antal Árpád - András, primar.

6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind anularea creanţelor fiscale restante datorate bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu valoare mai mică sau egală de 10 lei, aflate în sold la 31.12.2009.
Prezintă : Ivan Niculae – Gheorghe, consilier.

7. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe pe anul 2010.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

8. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, pe anul 2010.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

9. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei Poliţia Comunitară Sfântu Gheorghe, pe anul 2010.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

10. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

11. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

12. – PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 282/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010.
Prezintă : Sztakics Éva – Judit, viceprimar.

13. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea unor porţiuni din strada 1 Decembrie 1918 în municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

14. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii unor străzi şi atribuirea de denumire a unor străzi din municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

15. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea, respectiv schimbarea de denumiri de străzi în municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

16. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere în participaţiune între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. SEPSI AD CONSTRUCŢII S.R.L.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

17. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

18. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea unui teren situat pe str. Ciucului.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

19. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alipirea unor terenuri situate pe str. László Ferenc.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

20. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren situat pe str. Kós Károly nr. 62, în favoarea Bisericii Evanghelice Lutherane Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

21. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 5/2010, pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Lunca Oltului Sud-Est” Sfântu Gheorghe, prelungirea străzii Ţigaretei.

22. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 11, ap. II, în favoarea Asociaţiei Breasla Barabás Miklós, în scopul utilizării acestuia ca birou şi sală de conferinţă.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

23. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L. nr. 129/2008 privind aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. CODEC SPAT S.R.L.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

24. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de comodat nr. 1.362/2004, încheiat cu Asociaţia „Rara Avis”.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

25. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 557/2005 privind spaţiul cu destinaţia de Cabinet de Medicină Generală, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 3.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

26. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unei construcţii.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

27. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de asociere în participaţiune nr. IN 2.294/2006, încheiat cu S.C. ULTRAVISION S.R.L. Bucureşti.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

28. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind cesiunea Contractul de locaţiune nr. 4.397/2003, încheiat cu S.C. GOLD CARP S.R.L. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

29. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea unui Contract de locaţiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. Producţie Măcelărie Kovács S.R.L. Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

30. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor mijloace fixe concesionate în favoarea S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru scoaterea acestora din funcţiune în vederea valorificării prin vânzare sau casare, după caz.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.

31. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Creşei de copii şi a Grădiniţei „Benedek Elek” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă : Sztakics Éva Judit, viceprimar.

32. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, anexă la H.C.L. nr. 256/2009.
Prezintă : Gazda Zoltán, consilier.

33.-  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie, 2010.
Prezintă : Bodor Lóránd, preşedinte de şedinţă.

34 Diverse


PRIMAR
Antal Árpád - András
<< înapoiAfişare pagină: 2515    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină