Sâmbătă, 20. ianuarie 2018

ANUNŢ

Se aduce la cunoştinţă faptul ca reprezentantul Comitetului pentru iniţiativa legislativă “Sănătate pentru toţi” în numele cetăţenilor municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de  iniţiatori legislative cetăţeneşti referitoare la Legea privind nivelul fondurilor anuale minime obligatorii destinate finanţării sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I., numărul 281 din 29.04.2009, a depus la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură dosarul Cuprinzând listele şi semnăturile susţinătorilor din localitate în vederea consultării de către cei interesaţi.
Contestaţiile în acest sens se pot depune la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.
<< înapoi


Afişare pagină: 3917    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Turism
Baze sportive şi de agrement
Camere web
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Sfântu Gheorghe 550
Localităţi înfrăţite
Spre un oraş mai frumos
Promovarea tradițiilor secuiești
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Finantare programe sportive


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2018 - Hartă pagină