Vineri, 10. iulie 2020

 

Direcția de Asistență Comunitară din cadrul Primăriei Sfântu Gheorghe atrage atenția locuitorilor asupra faptului că cererile pentru locuințe sociale pot fi depuse până pe 30 iunie.

Municipalitatea îi încurajează pe toți cei care doresc să profite de ocazie să depună cererile cât mai curând posibil.

În timpul stării de alertă, persoanele care nu respectă condițiile impuse nu pot fi evacuate, dar după revenirea la normal, persoanele cu datorii vor fi evacuate, iar până la acea dată solicitanții cu documentele depuse pot fi plasaţi pe lista de așteptare.

Doar persoanele cu domiciliul în Sfântu Gheorghe sunt eligibile pentru locuinţe sociale, iar în acest sens trebuie să depună dosarele la Direcţia de Asistenţă Comunitară din strada Erege, nr. 19. Acestea trebuie să conţină cerere, copie după acte de identitate (buletin, certificat de naştere), adeverinţă de venit, certificat de căsătorie / divorţ / deces (în funcţie de caz şi situaţie), decizie de pensionare (după caz), certificat de handicap (după caz) şi o declaraţie notarială din care să reiasă că în ultimii 10 ani nu a avut o locuinţă pe numele său.

Anual se face o reevaluare a situaţiei locatarilor blocurilor sociale, iar cei care îndeplinesc condiţiile stabilite de Consiliul Local pot beneficia de prelungirea contractelor. Însă conform unei situaţii din luna februarie, dinaintea stării de urgenţă, Primăria Sfântu Gheorghe urma să evacueze şase familii din blocurile de locuinţe sociale aflate pe strada Lunca Oltului, care au acumulat datorii la chirie şi întreţinere, iar altor zeci nu le va mai prelungi contractele de închiriere.

În blocurile de locuinţe sociale de pe strada Lunca Oltului se află 138 de locuinţe cu această destinaţie, însă multe dintre familiile care au primit locuinţe sociale sunt plecate din ţară, iar spaţiile ar putea fi repartizate altor persoane care au nevoie de adăpost.

Potrivit regulamentului stabilit de Consiliul Local, locatarii locuinţelor sociale care nu au depus dosar complet şi nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată nu pot beneficia de prelungirea contractelor de închiriere, autorităţile locale putând demara procedura de evacuare din locuinţe a celor care nu au achitat chiria, cheltuielile de întreţinere sau energia cel puţin trei luni consecutiv.

 
<< înapoi


Afişare pagină: 4910    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină