Marţi, 29. septembrie 2020

Administrația locală din Sfântu Gheorghe suspendă procesul de evaluare a ofertelor pentru proiecte de sport și tineret și amână semnarea contractelor pentru proiectele culturale până la sfârșitul stării de urgență.

Proiectele culturale au fost deja evaluate: anul acesta 120 de persoane au solicitat organizarea de activități culturale, dintre care 84 au primit o evaluare pozitivă. Se pregătesc contractele, dar vor fi semnate numai după încheierea stării de urgență. În cazul aplicațiilor pentru tineret și sport, evaluarea și încheierea contractelor vor avea loc tot după încheierea stării de urgență.

Pentru toate cele trei programe de proiecte – cultură, sport și tineret – vor exista noi apeluri de propuneri după încheierea stării de urgență, astfel încât toate organizațiile care au solicitat un eveniment care a expirat să poată retrimite dosarele de cerere.

În fiecare an, începând cu 2009, Consiliul Local Sfântu Gheorghe a lansat apeluri pentru finanţarea proiectelor sportive, culturale și de tineret, care pot fi solicitate de organizații non-profit culturale și de tineret înregistrate în Sfântu Gheorghe, precum și de către asociaţii sau cluburi sportive non-profit, publice sau private.

 

 
<< înapoi


Afişare pagină: 9766    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină