Luni, 18. noiembrie 2019

În perioada 27–29 septembrie 2019, în P-ţa Libertăţii Casa de Cultură „Kónya Ádám” împreună cu Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe organizează Târgul de Toamnă. La Târg sunt așteptați micii producători, meşterii populari, producătorii tradiţionali din împrejurimi, care realizează produse specifice zonei noastre, în mod tradiţional.

Poate constitui un avantaj la înscriere, dacă meşteșugarii și artizanii, pe lângă vânzarea produselor, vor ține o prezentare a meşteşugurilor și/sau vor susţine niște activităţi de educare a meșteșugului reprezentat. Scopul târgului este acela de a evoca şi crea atmosfera târgurilor tradiţionale.

Organizatorii asigură participanţilor la târg corturi, curent electric şi un spaţiu închis pentru depozitarea produselor pe timpul nopţii.

Condiţii de participare:

 • La târg se pot înscrie persoane juridice şi producători atestaţi;
 • Se pot comercializa în exclusivitate numai produse artizanale realizate manual, prin metode tradiţionale;
 • Completarea formularului de înscriere;
 • Anexarea unor fotografii despre produse şi standul amenajat;
 • Anexarea documentelor care să ateste personalitatea juridică sau autorizația de funcţionare:
 • Pentru meşteșugari, artizani și comercianți de carte : autorizație de funcționare
 • Mici producători şi unităţi mici de alimentaţie publică (inclusiv producătorii de produse apicole și turtă dulce!): autorizație de funcționare sau atestat de producător și documentele de înregistrare/autorizare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, emise de către direcțiile sanitare veterinare județene.
 • Respectarea strictă a programului de târg (orar: 10:00-20:00);
 • Respectarea regulamentului de organizare a târgului;
 • Achitarea taxei de participare:
  • Pentru meşterii populari şi mici producători autohtoni 30 lei/zi;
  • Pentru comercianți de carte și unități de alimentație publică sub 3 mp 50 lei/zi

Formularul de înscriere este valabil doar cu fotografiile şi documentele justificative transmise personal sau la adresa program@kultur.ro. Formularul se poate accesa pe site-ul www.kultur.ro.

Numărul locurilor este limitat. La târg pot participa candidaţii care obțin cele mai mari punctaje, ţinând cont şi de raportul diversităţii produselor. Candidaţii aleşi trebuie să obțină minim 50 de puncte.
 

Mai multe detalii în legătură cu participare se poate găsi pe site-ul www.kultur.ro.

Organizatori: Casa de Cultură „Kónya Ádám”, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe




<< înapoi


Afişare pagină: 11646    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți


Dragi cetăţeni şi vizitatori



Trimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină