Marţi, 29. septembrie 2020

ANULAREA PROCEDURII PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ DIN FONDURI PUBLICE

Având în vedere Procesul-Verbal nr. 31340/14.05.2019 al Comisiei de selecție a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale numită prin Dispoziția Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 678/2019, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, județul Covasna, cod fiscal 4404605, tel. 0267 316 957, anulează procedura pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, în temeiul prevederilor art. 35 din Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 212 alin (1) lit c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial – Partea a VI-a – Anul 187 (XX) – nr. 57, pg. 2.
 
<< înapoi


Afişare pagină: 1224    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină