Miercuri, 23. octombrie 2019

ANULAREA PROCEDURII PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ DIN FONDURI PUBLICE

Având în vedere Procesul-Verbal nr. 31340/14.05.2019 al Comisiei de selecție a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale numită prin Dispoziția Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 678/2019, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, județul Covasna, cod fiscal 4404605, tel. 0267 316 957, anulează procedura pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, în temeiul prevederilor art. 35 din Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 212 alin (1) lit c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial – Partea a VI-a – Anul 187 (XX) – nr. 57, pg. 2.
 
<< înapoi


Afişare pagină: 183    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină