Miercuri, 23. octombrie 2019

ANUNȚ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
-cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2-

 


înștiințează persoanele îndreptățite, asupra faptului că Municipiul Sfântu Gheorghe participă la Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023, prin care se asigură posibilitatea înregistrării gratuite în evidențele de cadastru și carte funciară a următoarelor terenuri din extravilanul localității:
1.    tarla nr. 22, Parcele nr. 268, 270, denumit Câmpul Frumos,
2.    tarla nr. 23, Parcela nr. 279, denumit Câmpul Frumos,
3.    tarla nr. 24, Parcele nr. 283, 290, denumit Câmpul Frumos,
4.    tarla nr. 25, Parcele nr. 308, denumit Câmpul Frumos,
5.    tarla nr. 26, Parcela nr. 318, denumit Câmpul Frumos,
6.    tarla nr. 27, parcela nr. 329, denumit Câmpul Frumos,
7.    tarla nr. 28, Parcela nr. 335, denumit Câmpul Frumos,
8.    tarla nr. 29, Parcela nr. 344, 357, denumit Câmpul Frumos,
9.    tarla nr. 30, parcelele nr. 366, 368, 378, denumit Câmpul Frumos,
10.    tarla nr. 31, Parcela nr. 382 și 396, denumit Câmpul Frumos.
    În acest sens, vă solicităm că până la data de 15 ianuarie 2019, să depuneți la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe (camera 34), între orele 9:00-14:00 copii după următoarele acte:
1.    Acte de identitate ale titularilor dreptului de proprietate;
2.    Certificat de deces al proprietarului decedat – titular a Titlului de proprietate;
3.    Acte de identitate ale titularilor drepturilor reale asupra imobilului, împreună cu copiile legalizate ale acestora, subsecventetitlului de proprietate, încheiate sub formă autentică (contract de vânzare- cumpărare, donație, certificat de moștenitor, act de partaj), în cazul în care dreptul de proprietate s-a transmis de la titularul titlului de proprietate.

 
<< înapoi


Afişare pagină: 412    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină