Vineri, 20. septembrie 2019

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918  nr. 2, jud. Covasna, solicită oferte de preţ pentru achiziţia de Servicii sociale integrate de consiliere pentru părinți și tineri în scopul (re)integrării lor pe piața muncii, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul național și bugetul local.

Valoarea estimată a serviciilor 153.450 lei fără TVA.
Documentaţia  este atașată prezentului anunț.
Ofertele cu documentele solicitate vor fi trimise până la data de 17.09.2018, ora 11, la adresa email: jozsef.sandor@sepsi.ro
Condiții de participare: Conform caiet de sarcini.
Ofertele vor fi intocmite în limba română.
Ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă pe o perioadă de 90 zile de la depunerea ofertelor.
Criteriul de atribuire – prețul cel mai scăzut.
Autoritatea contractantă: Municipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, tel./fax: 0267-316 902, e-mail: jozsef.sandor@sepsi.ro,

Data publicări: 10.09.2018
 

Documente atașate:

Anunț

Caiet de sarcini

Model contract
<< înapoi


Afişare pagină: 427    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină