Vineri, 20. septembrie 2019
ANUNT
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE


cu sediul în Sf. Gheorghe, Str. 1 Dec. 1918. Nr. 2, jud. Covasna, Organizeaza licitatie publica deschisa privind închirierea unui spatiu comercial în suprafata de 100 mp, situat la parterul cladirii „Casa cu Arcade” din Sf. Gheorghe.

Durata închirierii va fi de 10 ani. Documentatia poate fi studiata si procurata în sediul Primariei la Biroul Relatii cu Publicul.
Acte necesare pentru participare: Document de identitate al reprezentantului legal al ofertantului, Împuternicire de reprezentare legala, Certificat de inmatriculare/inregistrare a firmei, Certificat de atestare fiscala, Scrisoare de bonitate de la banca, Plic exterior cu plic interior sigilat, cuprinzând oferta propriuzisa, Dovada achitarii: a caietului de sarcini si a garantiei de participare la licitatie, alte documente cerute în caietul de sarcini.

Ofertele pot fi depuse pâna la data de 15.10.2008, orele 10.00, la sediul Primariei în biroul Relatii cu publicul. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 15.10.2008, orele 11.00 la sediul Primariei, în cam 26.

Ofertantii ramân angajati prin termenii ofertelor lor pâna la semnarea contractului de locatiune. Autoritate contractanta: Municipiul Sf. Gheorghe cu sediul în Sf. Gheorghe, Str. 1 Dec. 1918. Nr. 2, jud. Covasna, Fax. 0267/316902, e-mail primar@sepsi.ro, tel.
0267-316957, interior 121.

          PRIMAR                                                                                                                                    SECRETAR
ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS                                                                                                                   KULCSÁR TÜNDE


<< înapoi


Afişare pagină: 8939    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină