Vineri, 20. septembrie 2019

ANUNȚ DE PARTICIPARE
Publicat în: Monitorul Oficial – Partea a VI-a – Anul 186 (XIX) – nr. 30, pg. 3-4
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, judeţul Covasna, cod fiscal 4404605, tel. 0267 316 957, invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul cultural.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul cultural pe anul 2018 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
  2. Sursa de finanțare a contractului și valoarea: 300.000 lei din bugetul local, aprobat prin H.C.L. nr. 42/2018
  3. Durata proiectelor: anul 2018
  4. Data limita pentru depunerea propunerilor de proiect: 16.03.2018
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna
  6. Data, ora și locul deschiderii propunerilor de proiect: 19.03.2018, ora 09:00, sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul de Relații cu Publicul, Informații, Registratură.
  7. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 19.03.2018-20.03.2018.


Documentaţia selecţiei ofertelor culturale pe anul 2018 poate fi procurată în biroul nr. 21 al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, în zilele de luni–vineri, între orele 8–14, precum și pe pagina de web www.sfantugheorgheinfo.ro.
 
Conţinutul dosarului selecţiei de oferte culturale este specificat în anexa nr. 9 la Regulament.
Informaţii suplimentare la telefon nr. 0267/316902 sau adresa de e-mail: zoltan.vnagy@sepsi.ro

HCL. Nr. 361/2015

HCL. Nr. 394/2017

Regulament

Anexe Nr. 1-9
<< înapoi


Afişare pagină: 916    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină