Joi, 18. ianuarie 2018

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul Compartimentului de Resurse Umane.

Condiții de participare pentru ocuparea funcției intitulate Consilier, grad profesional principal, sunt următoarele: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani, specializare în domeniul resurselor umane și cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Compartimentul de Resurse Umane deserveşte în primul rând nevoile personalului din cadrul aparatului propriu al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi al unităţilor subordonate. Principalele sfere de activitate ale Compartimentului sunt: selecţia şi recrutarea a unui corp al funcţionarilor publici şi personal contractual cu pregătire profesională ridicată, organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante,  gestionarea potenţialului uman, planificarea anuală a concediilor de odihnă precum şi evidenţa concediilor de odihnă, boală, studii, precum și efectuarea lucrărilor referitoare la calcularea drepturilor salariale.

Compartimentul caută coleg pentru efectuarea sarcinilor de mai sus.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până pe 3 mai la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267 316957 / 126).

Informații detaliate, bibliografia obligatorie, respectiv lista documentelor necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere pot fi găsite pe pagina http://www.sfantugheorgheinfo.ro/index.php?page=255.




<< înapoi


Afişare pagină: 717    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Turism
Baze sportive şi de agrement
Camere web
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Sfântu Gheorghe 550
Localităţi înfrăţite
Spre un oraş mai frumos
Promovarea tradițiilor secuiești
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Finantare programe sportive


Dragi cetăţeni şi vizitatori



Trimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2018 - Hartă pagină