Luni, 18. decembrie 2017

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe anunță persoanele îndreptățite, că municipiul Sfântu Gheorghe participă la Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015 – 2023.
    Prin care se asigură posibilitatea înregistrării gratuite în evidențele de cadastru și carte funciară următoarelor terenurilor din extravilanul localității:
    1. Tarla nr. 16, Parcela nr. 250, denumit Câmpul Frumos
    2. Tarla nr. 20, Parcela nr. 259, denumit Szépmező
    3. Tarla nr. 20, Parcela nr. 265, denumit Szépmező 
    În acest sens, vă solicităm ca până la data de 19.09.2016, să depuneți la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe (camera 34), între orele 7:30-12:00 copii după următoarele acte:
    1. Acte de identitate ale titularilor dreptului de proprietate;
    2. Certificat de deces al proprietarului decedat - titular a Titlului de proprietate;
    3. Actele de identitate ale titularilor drepturilor reale asupra imobilului, împreună cu copiile legalizate ale actelor de proprietate, subsecvente titlului de proprietate, încheiate sub formă autentică (contract de vânzare-cumpărare, donație, certificat de moștenitor, act de partaj), în cazul în care dreptul de proprietate s-a transmis de la titularul titlului de proprietate.
<< înapoi


Afişare pagină: 770    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Turism
Baze sportive şi de agrement
Camere web
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Sfântu Gheorghe 550
Localităţi înfrăţite
Spre un oraş mai frumos
Promovarea tradițiilor secuiești
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Finantare programe sportive


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2017 - Hartă pagină