Miercuri, 23. octombrie 2019

Anunț


pentru recrutarea si selecția membrilor executivi / neexecutivi ai Consiliului de Administrație al unei societăți pe acțiuni având domeniul principal de activitate corspunzătoare codului CAEN-931 Activități ale bazelor sportive, iar activitatea principală corespunzătoare codului CAEN-9329 Alte activități recreative și distractive.


Primăria Mun. Sf.Gheorghe, cu sediul în Mun. Sf.Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, 520008 Sfântu Gheorghe, în calitate de autoritate tutelară, prin Comisia de evaluare/selecţie a candidaţilor pentru posturile de membru în Consiliul de Administraţie, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, anunţă demararea procedurii de recrutare, evaluare și selecţie prealabilă a candidaţilor pentru următoarele poziții:
membri ai consiliului de administrație - 5 poziții
 

Durata mandatului : 4 ani
 

Condiții generale, criterii de selecţie, documente necesare şi alte detalii

Declaraţii




<< înapoi


Afişare pagină: 2402    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți


Dragi cetăţeni şi vizitatori



Trimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină