Sâmbătă, 19. octombrie 2019

 

Anunţ de interes public în atenţia contribuabililor


Primăria mun. Sfântu Gheorghe atrage atenţia contribuabililor asupra prevederilor Ordinului comun a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Ministerului de Finanţe, cu nr. 259/2842/2011, privind posibilitatea de a solicita anularea unei cote de 50% din majorările de întârziere, aferente obligaţiilor fiscale principale restante până la 31 august 2011, dacă obligaţiile fiscale principale, amenzile şi cota de 50% din majorările de întârziere, calculate până la data plăţii, sunt stinse prin plată sau compensare până la 31 decembrie 2011. În cazul achitării sumelor datorate în perioada 01.01.2012-30.06.2012 cota de majorări ce se poate anula este de 25%.

Facilităţile  nu se acordă pentru obligaţiile fiscale stinse prin poprire sau sume încasate din valorificarea bunurilor sechestrate.
În vederea acordării acestei facilităţi contribuabilii trebuie să depună o cerere la registratura Direcţiei Finanţe Publice Municipale (str. Oltului nr. 2) prin care solicită o situaţie a obligaţiilor fiscale de plată, exigibile, care urmează a fi stinse, precum şi a celor care intră sub incidenţa facilităţii.
<< înapoi


Afişare pagină: 3663    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină