Duminică, 30. aprilie 2017

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare


Municipiul Sfântu Gheorghe anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Modernizare strada Zöld Péter, inclusiv reţele tehnico-edilitare”, propus a fi amplasat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Zöld Péter.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna din Sfântu Gheorghe, Bd. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în zilele de luni până vineri, între orele: 9,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcv.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la 1 iulie 2011.
 
<< înapoi


Afişare pagină: 2579    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Turism
Baze sportive şi de agrement
Camere web
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Sfântu Gheorghe 550
Localităţi înfrăţite
Spre un oraş mai frumos
Promovarea tradițiilor secuiești
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Administrator public
Structură
Instituţii subordonate
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2017 - Hartă pagină