Sâmbătă, 19. octombrie 2019

ANUNŢ


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. Petőfi Sándor, nr. 2  - judeţul Covasna organizează licitaţie publică deschisă pentru închirierea unor spaţii construite, domeniu privat al Municipiului Sfântu Gheorghe, situate în incinta imobilului “Corp de supraveghere şi salvamont” Şugaş Băi.

Obiectul închirierii: încăperi şi terase acoperite în suprafaţă totală de 124,83 mp. (din care 18,50 mp. în folosinţă comună) şi terasă neacoperită, în suprafaţă de 30 mp.

Spaţiile se închiriează pe durată de 10 ani;

Documentaţia licitatiei publice deschise se poate studia şi procura în Biroul Relaţii cu Publicul a  Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Actele doveditoare privind calităţile şi capacităţile cerute ofertanţilor sunt prezentate în Fişa de informaţii, anexă nr. 1 la Regulament.

Termenul de depunere a ofertelor este 10 ianuarie 2011, orele 10 00 la Biroul Relaţii cu Publicul a  Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Şedinţa de deschidere a plicurilor cu oferte este 10 ianuarie 2011, orele 11 00 şi va avea loc în sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Eventuale informaţii suplimentare: prin telefon  nr. 0267 / 316365.
<< înapoi


Afişare pagină: 3752    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină