Vineri, 25. septembrie 2020

Anunţ colectiv


În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 59/30.06.2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu completările şi modificările ulterioare, dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri majorat.


Contribuabilii care deţin în proprietate alte clădiri (garaje, ateliere, etc.), decât cea de la adresa de domiciliu, sunt rugaţi să se prezinte la Direcţia Finanţe Publice Municipale, camera 12(str. Petőfi Sándor nr. 2 - Primăria Sfântu Gheorghe), pentru a depune Declaraţia specială de impunere, pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat.
 


Viceprimar,
Bálint József
<< înapoi


Afişare pagină: 5224    


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină