Vineri, 18. septembrie 2020

Oraşul nostru
Oraşul nostru
    Instituţii de cultură
        Instituţii de cultură
    Instituţii de învăţământ
        Grădiniţe
        Şcoli generale
        Licee
        Grupuri şcolare
        Studii postliceale
        Studii universitare
    Băile Şugaş
        Facilitățile de recreere în Șugaș Băi
    Baze sportive şi de agrement
        Baza de înot şi recreere
        Ştrand municipal
        Facilitățile de recreere la Șugaș Băi
        Patinoare
        Baza Sportivă Municipală
    Harta oraşului
        Harta oraşului
    Zilele Sfântului Gheorghe
        Zilele Sfântului Gheorghe
                Galerie foto - Zilele Sfântului Gheorghe 2006
    Localităţi înfrăţite
        Localităţi înfrăţite
Primărie
Primărie
    Primar
        Antal Árpád András - primar
    Viceprimari
        Sztakics Éva-Judit - viceprimar
                Sztakics Éva-Judit - viceprimar
        Toth-Birtan Csaba - viceprimar
                Toth-Birtan Csaba - viceprimar
    Secretar
        Kulcsár Tünde-Ildikó - secretar
    Instituţii subordonate
        Direcţia de Asistenţă Socială
                Direcţia de Asistenţă Socială
        Poliţia Locală
                Rapoarte săptămânale 2010
                Rapoarte săptămânale 2008-2009
                Organigrama
                Date contact
                Evaluarea activităţii pe anul 2007
                Regulament
                Legea Nr.371 din 20 septembrie 2004
        Tega S.A.
                Tega SA
                Raport anual pentru anul 2014
        Gospodărire Comunală
                Gospodărire Comunală SA
                Raport anual pentru anul 2014
        Multi-Trans
                Multi-Trans
        SC URBAN LOCATO SRL
                Raport anual pentru anul 2014
    Guvernanţă corporativă
        Raport anual - anul 2016
                RAPORT ANUAL 2016
        Raport anual - anul 2017
                RAPORT ANUAL 2017
        Raport anual - anul 2018
                RAPORT ANUAL 2018
    Administrator public
        Czimbalmos Kozma Csaba - administrator public
    Structură
        Direcţia Economică
                Direcţia Economică
        Direcţia de Gospodărire Comunală
                Direcţia de Gospodărire Comunală
        Impozite şi taxe locale
                Informaţii utile
                Program de lucru cu publicul
                Prevederi importante
                Conturi IBAN
                Anunțuri
                Anunţuri colective
                Informatii privind Legea prevenirii nr. 270/2017
                GDRP - Informații privind protecția datelor
                Formulare
                Programare online
        Direcţia Patrimoniu
                Direcţia Patrimoniu
        Direcţia de Sport şi Agrement
                Direcţia de Sport şi Agrement
        Direcţia Urbanism
                Direcţia Urbanism
                Formulare tipizate
        Achiziţii Publice
                Compartimentul de Achiziţii Publice
        Administrare Păşuni, Păduri
                Compartimentul de Administrare Păşuni, Păduri
        Administraţie Locală
                Compartimentul Administraţie Locale
        Audit Intern
                Compartimentul de Audit Intern
        Autoritate Tutelară
                Compartimentul de Autoritate Tutelară
        Biroul de Imagine
                Biroul de Imagine
        Compartimentul Juridic
                Serviciul Juridic și Consiliere pentru Cetățeni
        Consiliere pentru Cetăţeni
                Compartimentul de Consiliere pentru Cetăţeni
        Dezvoltare Investiţii
                Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii
        Compartimentul de Informatică
                Compartimentul de Informatică
        Învăţământ şi Cultură
                Biroul pentru învăţământ şi cultură
        Organizare şi Coordonare Evenimente Culturale
                Oficiul de Organizare şi Coordonare Evenimente Culturale
        Proiecte, Programe
                Biroul de Proiecte, Programe
        Protecţie Civilă, Sănătate, Securitate în Muncă şi Informaţii Clasificate
                Compartimentul de Protecţie Civilă, Sănătate, Securitate în Muncă şi Informaţii Clasificate
        Registrul Agricol
                Compartimentul de Registru Agricol
        Relaţii cu Asociaţii de Proprietari
                Compartimentul de Relaţii cu Asociaţii de Proprietari
        Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură
                Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură
        Resurse Umane
                Compartimentul de Resurse Umane
        Serviciul Comunitar de Evidenţă Persoanelor
                Serviciul Comunitar de Evidenţă Persoanelor
        Stare Civilă
                Oficiul de Stare Civilă
    Ore de audienţă publică
        Ore de audienţă publică
    Formulare tipizate
        Urbanism
    Informaţii de interes public
        Documente de interes public
                Documentele de interes public puse la dispoziţie din oficiu
                Acte produse sau gestionate de primarul municipiului şi al Consiliului local
                Documentele care se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor
                Lista costurilor/beneficiar/an/tip de serviciu social
                Regulament de înfiinţare, organizare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari
                Cerere pentru atribuirea unui loc de parcare de reşedinţă
                Fomulare tipizate conform Legii nr. 544/2001
                Cazierul de conduită profesională Taxi
                Informare privind termenul de eliberare a actelor de identitate
                Înregistrarea mopedelor ,maşinilor autopropulsate pentru efectuarea de servicii sau lucrări ,maşinilor agricole sau forestiere ,tractoarelor
        Informări
                Informări
        Publicaţie căsătorii
                Publicaţie căsătorii
        Modalităţile de contestaţie
        Achiziţii publice, proiecte
                Se prelungeste termenul limită de depunere a a dosarelor de inscriere aferent ANUNŢULUI DE SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 (POCU) până la data de 26.07.2016
                Achiziţia directă de servicii: Implementarea proiectului „Femeia, ca şansă” cod CPV 72224000-1 – 31.12.2014, ora 12
                Avizare a Lucrărilor de Intervenţie(DALI), Proiect Tehnic(PT), Detalii de Execuţie (DDE) şi Cerere de Finanţare
                Elaborare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie(DALI), pentru modernizare trotuare
                Elaborare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie(DALI), pentru modernizare străzi
                Achiziţionare pachete software
                Achiziţionare computere personale
                Proiectare şi execuţie lucrări de reparaţii generale şi de renovare interioară a atelierelor din Câmpul Frumos
                Proiectare şi execuţie conducta de apã potabilã şi canalizare menajerã pe str. Ciucului DN 12
                Lucrãri de reparaţii generale şi de renovare interioarã la Biroul de imagine
                Proiectare şi execuţie Amenajare sala studio la teatrul din Sf. Gheorghe
                Proiectarea şi executarea semaforizării intersecţiei str. gen. Grigore Bălan cu str. Oltului
                Elaborare Plan Integrat De Dezvoltare Urbană
                Achiziţionare patinoar artificial mobil
                Lucrări de îmbrăcare a trotuarelor zona Magazinul Şugaş
                Servicii Electronice de Gestiune, Administrare şi Management
                Furnizare conducte
                Lucrări prioritare de reabilitare de apă potabilă şi de extindere a reţelelor de canalizare I
                Lucrări prioritare de reabilitare de apă potabilă şi de extindere a reţelelor de canalizare II
                Achiziţionare borduri din beton - Data limitã de depunere a ofertelor: 06. 05. 2009.
                Reţele şi amenajări exterioare la bloc ANL în str. Lalelei din mun. Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 12. 05. 2009.
                Lucrări de întreţinere a drumurilor - Data limită de depunere a ofertelor: 28. 04. 2009.
                Lucrări prioritare de reabilitare reţele de apã şi de canalizare zona str. Bisericii / Data limitã de depunere a ofertelor: 21. 04. 2009.
                Amenajare curte interioară Liceul Teoretic Reformat - Data limită de depunere a ofertelor: 13.08.2012
                Achiziţionare 10 buc Automate de vânzare a biletelor de parcare 10. 03. 2009.
                Raport de evaluare a impactului achiziţiei publice a serviciilor de publicitate media scrisă, audio-vizual şi electronica
                Achiziţionare indicatoare rutiere STAS 1848/86-1 / Data limită de depunere a ofertelor: 22. 04. 2009.
                Reabilitarea infrastructurii de schi în zona Sugaş-Băi din Mun. Sf. Gheorghe - Termen limită pentru primirea ofertelor 12. 08. 2009
                Achiziţionare Indicatoare rutiere - Data limitã de depunere a ofertelor: 22.05.2009
                Lucrări de reabilitare amenajare parcări - Data limitã de depunere a ofertelor: 29.05.2009
                Achiziţionare servicii şi lucrări de reabilitarea sălii de spectatori la teatru din Sf. Gheorghe - Data limita de depunere a ofertelor: 05.06.2009
                Lucrări de reabilitare străzi şi trotuare din Municipiul Sfântu Gheorghe - Data limitã pentru primirea ofertelor: 15. 06. 2009.
                Anunț cu privire la rezultatul procedurii de selecție a partenerilor privați în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020
                Amenajare construcţie pentru Grădiniţa Csipike din Mun. Sf. Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 23.07.2012
                Modernizare str. Romulus Cioflec inclusiv reţele tehnico-edilitare mun. Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 29. 06. 2009.
                Modernizare str. Dozsa Gyorgy din Mun. Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 30.06.2009.
                Lucrări de instalare de garduri, de balustrade şi de dispozitive de siguranţã - Data limită de depunere a ofertelor: 06. 07. 2009.
                Lucrări prioritare de reabilitare reţele de apã potabilã şi extindere reţele de canalizare str. Muncitorilor - Data limită de depunere a ofertelor: 06. 07. 2009
                Reabilitarea unor străzi din Municipiul Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 10. 07. 2009
                Studiu pentru evaluarea impactului asupra mediului - Amenajare parcaje subterane şi supraetaje pentru autoturisme în Mun. Sfântu Gheorghe
                Lucrări priorit. de reab. reţele de apã potabilã şi reţele de canalizare în mun. Sf. Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 20. 07. 2009
                Studiu de Fezabilitate pentru sala de sport multifuncţională cu 3000 de locuri - Data limită de depunere a ofertelor: 17. 08. 2009.
                Reabilitare termicã a 18 blocuri de locuinţe din Asociaţiile de proprietari: Sârguinţã, Speranţa şi nr. 17 din Mun. Sf. Gheorghe - Termen limitã pentru primirea ofertelor 09. 09. 2009.
                Reabilitare reţele de iluminat public în centrul Municipiului. Sf. Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 14. 09. 2009.
                Lucrări de marcaj rutier - Data limită de depunere a ofertelor: 19.10.2009
                Studiu de fezabilitate ptr. prelungirea str. Nicolae Iorga - Data limită de depunere a ofertelor: 03. 11. 2009.
                Modernizarea sistemului de iluminat public în str. Gen. Grigore B, N. Iorga, Fabricii din Mun. Sf. Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 02. 11. 2009.
                Achiziţie de furnizare şi montare sistem de epurare monobloc - Data limitã de depunere a ofertelor: 23. 11. 2009.
                Servicii de consultanţă integrată privind dotarea cu sisteme voltovoltaice pentru producerea de energie electrică - Termen limitã pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare - 04. 01. 2010.
                Racordare la reţeaua electricã a obiectivului instalaţie de zãpadã artificialã şi teleschi din Sugaş - Data limită de depunere a ofertelor: 14. 12. 2009.
                Elaborare Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) +Expertiza Tehnicã, Studiu Topo, Studiu Geo, pentru modernizare străzi - Data limită de depunere a ofertelor: 11.01.2010.
                Închirierea a câte două locaţii (chioşc) pe domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 16. 12. 2009.
                Elaborare SF pentru amenajare parcări - Data limită de depunere a ofertelor: 12.01.2010.
                Servicii poştale de distribuire a corespondenţei - Data limită de depunere a ofertelor: 25. 01. 2010.
                Lucrări prioritare de reabilitare reţele de apã şi canalizare în Mun. Sf. Gheorghe str. Câmpului - Data limită de depunere a ofertelor: 23.03.2010.
                Lucrări prioritare de reabilitare reţele de apă şi canalizare în Mun. Sf. Gheorghe str. Fermei, Câmpului - Data limită de depunere a ofertelor: 24.03.2010.
                Proiectare şi execuţie Locuinţe Sociale din str. Ţigaretei - Data limită de depunere a ofertelor: 22.03.2010.
                Lucrări prioritare de reabilitare reţele de apã şi canalizare în Mun Sf. Gheorghe str. Rândunicii - Data limită de depunere a ofertelor: 25.03.2010.
                Lucrări prioritare de reabilitare reţele de apã pot şi de ext. reţele de canalizare în Mun. Sf. Gheorghe str. Borviz - Data limită de depunere a ofertelor: 26.03.2010.
                Lucrări prioritare de reabilitare reţele de apã şi canalizare în Mun Sf. Gheorghe str. 1 Mai - Data limită de depunere a ofertelor: 29.03.2010.
                Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor Liceului Teoretic Székely Mikó - Data limită de depunere a ofertelor: 28.04.2010, ora: 10:00
                Servicii de curăţenie şi întreţinere - Data limită de depunere a ofertelor: 20.04.2010
                Furnizare produse de carierã şi de balastieră conform caietului de sarcini - Data limită de depunere a ofertelor: 03.05.2010
                Carburanţi auto pe bază de carduri de credit sau bonuri valorice - Data limită de depunere a ofertelor: 31.05.2010
                Modernizare str. Zold Peter inclusiv reţele tehnico edilitare - Data limită de depunere a ofertelor: 02.07.2010
                Lucrări de amenajare trotuar în str. Libertăţii - Data limită de depunere a ofertelor: 05.07.2010
                Servicii de elaborare PT+DDE şi Deviz martor pentru proiectul de finanţare “Dezvoltarea mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poluat şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor - Termen limită pentru primirea ofertelor: 11.10.2010
                Amenajare sala studio la teatrul din Sfântu Gheorghe - etapa a II-a - Data limită de depunere a ofertelor: 16.09.2010
                Amenajare spaţii verzi p-ţa Mihai Viteazul - Data limită de depunere a ofertelor: 19.10.2010
                Modernizare strada Zöld Péter inclusiv reţele tehnico-edilitare - Data limită de depunere a ofertelor: 12.10.2010
                Achiziţionare 4 buc. autobuze second-hand - Data limită de depunere a ofertelor: 15.11.2010
                Furnizarea fructelor în şcoli pentru elevii din clasele I-VIII - Data limită de depunere a ofertelor: 07.12.2010
                Furnizare echipamente şi articole sportive - Data limită de depunere a ofertelor: 28.01.2011
                Furnizare de echipamente IT - Data limita de depunere a ofertelor: 01.02.2011
                Servicii bancare de investiţii şi servicii conexe - Data limită de depunere a ofertelor: 03.03.2011
                Reabilitarea Căminului Zathureczky Berta din Mun. Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 04.03.2011
                Servicii de publicitate - Data limită de depunere a ofertelor: 14.03.2011
                Extinderea clădirilor în vederea mod. at. Şcolare şi a lab. la Gr. Sc. Puskás Tivadar din Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 14.03.2011
                INVITATION TO TENDER - Performance Based Management and Maintenance approach for rehabilitation and maintenance of street and public lighting (7 years) in Sfantu Gheorghe
                Servicii de publicitate în cotidiene de limba română - Data limită de depunere a ofertelor: 10.05.2011
                Achiziţionare produse de cariară - Data limită de depunere a ofertelor: 11.05.2011
                Reabilitare scări exterioare parc central zona sud-vest, incl. rampa pt. biciclişti - Data limită de depunere a ofertelor: 20.09.2011
                Lucrări de reparaţii a arterelor de circulaţie şi a altor terenuri aparţinând domeniului public - Data limită de depunere a ofertelor: 17.05.2011
                Lucrări de reabilitare străzi, trotuare şi parcări din Mun. Sf. Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 18.05.2011
                Achiziţia directă de produse: Elaborarea unei strategii de dezvoltare a Municipiului Sfântu Gheorghe pentru perioada 2014-2020
                Lucrări de reabilitare termică pentru blocurile de locuinţe asociaţia de proprietari Daliei - Data limită de depunere a ofertelor: 17.05.2011
                Achiziţionare Autobuze publice cu podea joasă - Data limită de depunere a ofertelor: 06.06.2011
                Documentaţie de Avizare a lucrărilor de intervenţie, Proiect tehnic, Lucrări de execuţie, Ştrand - Data limită de depunere a ofertelor: 14.06.2011
                Consolidare bloc de locuinţa nr. 25, str. Dealului, Municipiul Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 15.06.2011
                Sistematizare verticală şi amenajări ext. la Grup Sc. Nicolae Colan, Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 29.06.2011
                Reabilitarea Căminului Zathureczky Berta din Mun. Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 27.06.2011
                Sistematizare verticală şi amenajări ext. la Grup Sc. Puskás Tivadar, Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 30.06.2011
                Documentaţie de Avizare a lucrărilor de intervenţie, Proiect tehnic, Lucrări de execuţie, Ştrand - Data limită de depunere a ofertelor: 14.06.2011
                Complex sportiv multifuncţional Stadionul Mic, Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 22.06.2011
                Sistematizare verticală şi amenajări ext. la Lic. Mikes Kelemen, Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 28.06.2011
                Servicii de publicitate în cotidiene de limba româna - Data limită de depunere a ofertelor: 04.07.2011
                Reabilitare şi modernizare pentru proiectul: Crearea şi amenaj spaţiilor verzi din str. Cimitirului - Data limită de depunere a ofertelor: 06.07.2011
                Reabilitarea şi echiparea cantinei sociale din Mun. Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 05.07.2011
                Aprovizionare şi distribuţie produse de panificaţie în şcoli - Data limită de depunere a ofertelor: 13.09.2011
                Consolidare bloc de locuinţa nr. 25, str. Dealului, Municipiul Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 25.07.2011
                Servicii de publicitate în cotidiene de limba română - Data limită de depunere a ofertelor: 01.08.2011
                Amenajarea parcului memorial 1956, din municipiul Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 24.08.2011
                Achiziţionare autovehicule şi camionetă - Data limită de depunere a ofertelor: 21.11.2011
                Achiziţionare autoturisme şi camionetă - Data limită de depunere a ofertelor: 12.10.2011
                Modernizare str. Márton Áron, inclusiv canalizare pluvială - Data limită de depunere a ofertelor: 10.10.2011
                Furnizare fructe în şcoli pentru elevii din clasele I-VIII - Data limită de depunere a ofertelor: 11.10.2011
                Dotări pentru proiectul Reabilitarea Căminului Zathureczky Berta din Mun. Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 20.01.2012
                Reconstrucţie sere la grădinăria municipiului Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 27.06.2014
                Lucrări la proiectul “Centru multifuncţional Néri Szent Fülöp din Municipiul Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 18.01.2012
                Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune urbană Mun. Sf. Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 23.01.2012
                Servicii de publicitate - Data limită de depunere a ofertelor: 05.06.2012
                Dotări pentru proiectul Reabilitarea şi echiparea cantinei sociale din Mun. Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 02.07.2012
                Dotări pentru proiectul Reabilitarea Căminului Zathureczky Berta din Mun. Sfântu Gheorghe - Echipamente de bucătărie - Data limită de depunere a ofertelor: 20.07.2012
                Servicii de publicitate II. - Data limită de depunere a ofertelor: 10.07.2012
                Servicii de curăţenie - Data limită de depunere a ofertelor: 03.07.2012
                Carburanţi auto pe bază de carduri de credit - Data limită de depunere a ofertelor: 23.08.2012
                Achiziţie pietriş, nisip, piatra concasată şi agregate - Data limită de depunere a ofertelor: 17.12.2012
                Realizare iluminat public pe strada Márton Áron - Data limită de depunere a ofertelor: 20.11.2012
                Servicii de consultanţă în cadrul proiectului „Dezvoltarea mediului de afaceri în Municpiul Sfântu Gheorghe..." - Data limită de depunere a ofertelor: 04.02.2013
                Servicii de curăţenie şi igienizare la patru obiective ale Primăriei Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 18.02.2013
                Realizarea cercetărilor geologice şi hidrologice în faza de explorare, în vederea obţinerii licenţei de exploatare - Data limită de depunere a ofertelor: 12.04.2013
                Achiziţie publică pentru realizarea lucrărilor de execuţie, procurare şi montaj echipamente tehnologice respectiv procurarea dotărilor necesare pentru parcul industrial Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna - Data limită de depunere a ofertelor: 13.06.2013
                Reabilitare scări şi construire rampă pentru biciclete şi cărucioare în Parcul Elisabeta - Data limită de depunere a ofertelor: 19.07.2013
                Servicii de dezinsecţie-deratizare în municipiul Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 23.07.2013
                Demolare CT în Municipiul Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 12.08.2013
                Servicii de pază şi protecţie la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi sediul SGDP, situat pe str. Arcuşului nr. 4 - Data limită de depunere a ofertelor: 20.09.2013
                Lucrări de întreţinere drumuri - Data limită de depunere a ofertelor: 23.09.2013
                Demolare CT în str. Viitorului, respectiv str. László Ferenc din Municipiul Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 06.12.2013
                Autospeciala cu suprastructură de stropit şi spălat - Data limită de depunere a ofertelor: 24.10.2013
                Lucrări de reabilitare şi modernizare 12 străzi şi trotuare din Mun. Sf. Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 07.10.2013
                Proiectare SF pentru pasaj rutier str. Gábor Áron, din Municipiul Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 13.11.2013
                Servicii de supraveghere şi întreţinere teleschi, instalaţie de zăpadă artificială, utilaj pentru întreţinere pârtie de schi, în perioada 01.12.2013-31.03.2014 în staţiunea Şugaş Băi - Data limită de depunere a ofertelor: 19.11.2013
                Reabilitarea şi amenajarea interioară a spaţiilor publice din Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 16.12.2013
                Servicii de salvamont în perioada decembrie 2013-31.03.2014 în Staţiunea Şugaş Băi - Data limită de depunere a ofertelor: 12.12.2013
                Modernizare exterioară imobil corp A, C4, C5, Extindere la corp A, Amenajări exterioare, Demolare cabina poarta din Mun. Sf. Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 21.01.2014
                Proiectare canalizare menajeră în localităţile Chilieni şi Coşeni, aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 10.01.2014
                Achiziţionare fântâna arteziană la p-ţa Mihai Viteazul inclusiv montare - Data limită de depunere a ofertelor: 08.01.2014
                Reamenajare cinema ARTĂ din Mun. Sf. Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 22.01.2014
                Furnizare energie electrică - Data limită de depunere a ofertelor: 28.01.2014
                Articole şi accesorii electrice - Data limită de depunere a ofertelor: 10.02.2014
                Servicii de curăţenie şi întreţinere la Ştrandul Municipal şi la obiectivele aparţinând Bazei de Agrement din Şugas Băi - Data limită de depunere a ofertelor: 05.03.2014
                Achiziţia directă de mixtură asfaltică Ba 8 şi Ba 16 - Data limită de depunere a ofertelor: 21.03.2014
                Servicii de salvamont în perioada decembrie 2014-31.03.2015 - Data limită de depunere a ofertelor: 05.12.2014
                Servicii poştale de distribuire a corespondenței - Data limită de depunere a ofertelor: 15.04.2014
                Servicii de curăţenie şi igienizare - Data limită de depunere a ofertelor: 15.04.2014
                Proiectare şi execuţie amenajare zona P-ța Kálvin din municipiul Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 23.04.2014
                Dotări 2 pentru proiectul Crearea şi modernizarea infrastructurii de agrement Șugaş Băi, municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, utilităţi - Data limită de depunere a ofertelor: 29.04.2014
                Servicii de întreţinere iluminat public - Data limită de depunere a ofertelor: 18.06.2014
                Lucrări de amenajare zona P-ţa Kálvin, din municipiul Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 05.05.2014
                Construire locuinţe de serviciu, împrejmuire şi utilităţi strada Borvíz, municipiul Sfântu Gheorghe - data limită de depunere a ofertelor: 26.05.2014
                Achiziţia directă de lucrări privind investiţia „Amenajarea interioară a Centrului de arte plastice din Mun. Sfântu Gheorghe" - Data limită de depunere a ofertelor: 09.07.2014
                Achiziţia directă de produse „Table interactive-8 buc” - Data limită de depunere a ofertelor: 29.04.2014
                Elaborarea Documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale, inclusiv reabilitarea termică a unor clădiri de învatamânt din Municipiul Sfântu Gheorghe
                Lucrări de marcaj rutier - Data limită a depunerii ofertelor: 07.04.2015, ora 10
                Achiziţie distribuitoare automate de bilete de parcare - Data limită a depunerii ofertelor: 02.03.2015, ora 10
                Achiziţia directă de Dispozitive de blocare parcări. Termen: 31.03.2015, ora 13
                Achiziţia directă de lucrări suplimentare la investiţia „Amenajări exterioare si lucrări de plastică arhitecturală în jurul unor obiective din staţiunea turistică Şugaş Băi” - Data limită de depunere a ofertelor: 08.09.2014
                Achiziţie directă de „Servicii de demontare, colectare şi ambalare a deşeurilor de azbociment” din zona fermei Câmpul Frumos – Data limită de depunere a ofertelor: 31.10.2014
                achiziţia directă de „Servicii de salvamont în perioada decembrie 2014-31.03.2015” în Staţiunea Şugaş Băi - 05.12.2014
                Achiziţia directă de bunuri „Cărţi - din seria Cartea Comoară – 4000 buc” CPV 22110000-4 –Termen: 15.12.2014, ora 12
                Modernizare strada vânătorilor între strada Ghioceilor și strada Stadionului - Data limită a depunerii ofertelor: 26.02.2015, ora 10
                Achiziţie directă de proiectare cu studiu hidrologic „Instalaţie drenaj pe Piaţa Libertăţii respectiv inima oraşului din Municipiul Sfântu Gheorghe cu racorduri la imobilele din incintă”, CPV 71220000-6.
                Achiziţie directă de „Lucrări suplimentare la obiectivul -Demolare şi reconstruire WC public, parc Elisabeta”
                Licitaţie publică pentru închirierea a două chioşcuri din lemn, pentru incinta patinoarului artificial, lângă sediul Multi-Trans S.A.
                Modernizare str. Laszlo Ferenc si Înfratirii din Sfântu Gheorghe
                Achiziție publică pentru concesionarea unui spaţiu de 7 mp, cu destinaţia de anexă (depozit)
                Construire locuinte de serviciu, împrejmuire si utilitati strada Borvíz, municipiul SfântuGheorghe
                Servicii de pază şi protecţie la sediul Primăriei mun. Sf. Gheorghe, şi sediul SGDP situat pe str. Arcuşului Nr.4 - Data limită de depunere a ofertelor: 29.07.2014
                Achiziţia directă de produse „Aparate de aer condiţionat” - Data limită de depunere a ofertelor: 01.07.2015
                Achiziţie directă de produse „Articole şi accesorii electrice” - Datele limită de depunere a ofertelor: 06.07.2015
                Achiziţie directă de „Servicii de curăţenie şi întreţinere zone verzi la Ştrandul Municipal” - Data limită de depunere a ofertelor: 20.07.2015
                Instalaţie drenaj pe str Libertăţii respectiv inima oraşului din Mun. Sf. Gheorghe cu racorduri la imobilele din incintă - Data limită de depunere a ofertelor: 29.07.2015
                Servicii de publicitate în cotidiene locale în limba maghiară şi română - Data limită de depunere a ofertelor: 03.08.2015
                Soluţii informatice de administrare a veniturilor la bugetul local pentru Direcţia Finanţe Publice Municipale Sf. Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 12.08.2015
                Realizarea unui gang de trecere - Data limită de depunere a ofertelor: 16.09.2015
                Servicii de pază şi protecţie la sediul Primăriei mun. Sf. Gheorghe, şi sediul SGDP situat pe str. Arcuşului Nr.4 - Data limită de depunere a ofertelor: 21.09.2015
                Echipamente IT - Data limită de depunere a ofertelor: 25.09.2015
                Modernizare str. Lósy Schmidt Ede - Data limită de depunere a ofertelor: 30.09.2015
                Achiziţia directă de Servicii de curăţenie - Data limită de depunere a ofertelor: 22.04.2015
                Servicii de întreţinere iluminat public - Data limită de depunere a ofertelor: 24.04.2015
                Dirigenţie de şantier- supervizarea lucrărilor pe perioada aferentă execuţiei lucrărilor proiectului Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna - Data limită de depunere a ofertelor: 11.06.2015
                Achiziţie directă de produse „Mixtură asfaltică Ba 8, şi Ba 16” cod CPV 44113600-1 - Data limită de depunere a ofertelor: 30.06.2015
                Lucrări de reparaţii apartamente-2,3,4 camere din str. Daliei şi Lăcrămioarei - Data limită de depunere a ofertelor: 13.10.2015
                Lucrări de reparaţii drumuri (colmatare rosturi) - Datele limită de depunere a ofertelor: 12.10.2015
                Elaborare documentaţie (DALI) - Data limită de depunere a ofertelor: 26.10.2015
                Reabilitarea acoperiş la Liceul Teoretic Székely Mikó - Data limită de depunere a ofertelor: 23.10.2015
                Echipamente IT - Data limită de depunere a ofertelor: 27.10.2015
                Lucrări de reparaţii apartamente-2,3,4 camere din str. Daliei şi Lăcrămioarei - Data limită de depunere a ofertelor: 29.10.2015
                Containere închise semi-subterane pentru deşeuri - Data limită de dpeunere a ofertelor: 06.11.2015
                Achiziţionarea decoraţiunilor necesare pentru iluminatul festiv al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru sărbătorile de iarnă 2015 - Data limită de depunere a ofertelor: 13.11.2015
                Reabilitarea acoperişului la Liceul Teoretic „Székely Mikó” - Data limită de depunere a ofertelor: 23.11.2015
                Produse de papetărie şi furnituri de birouri
                Lucrări suplimentare la obiectivul -Demolare şi reconstruire WC public, parc Elisabeta
                Servicii de pază şi protecţie la revelion
                A chiziţia directă de servicii privind elaborarea unui proiect pentru obţinerea unei finanţări în cadrul proiectului Program Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), cod CPV 79421200-3
                Achiziţia directă de „Furnizare materiale consumabile originale, sau compatibile folosite la imprimante ”
                Elaborare plan de mobilitate integrata pentru Municipiul Sfantu Gheorghe -
                Servicii de editare si tiparire a monografiei „Traditii secuiesti – o incursiune în cultura secuilor din România” cu DVD inclus
                Achiziţia de lucrări de demolare CT str. Lalelei şi Tavaszy Sándor - Data limită de depunere a ofertelor: 08.03.2016
                Achiziţie directă de servicii - “Elaborare Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea sălii de sport a Liceului Teoretic “Mikes Kelemen”
                Achiziţia directă de proiectare şi execuţie “Consolidare clădire, reconstruire cerdac, şi împrejmuire la Grădiniţa nr. 7, str. Orbán Balázs nr.4 din Mun. Sf. Gheorghe”
                Achiziţie directă de servicii “Elaborare Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea sălii de sport a Colegiului Naţional “Mihai Viteazul”
                Achiziţie directă de servicii de traducere
                “Servicii cadastrale” cod CPV 71354300-7
                “Servicii de evaluare bunuri” cod CPV 71319000-7
                Achiziţie “Servicii cadastrale”-întabulare parc fotovoltaic
                Achiziţia directă de “Servicii cadastrale”
                Achiziţia directă de produse Achiziţionare autoutilitară
                Achiziţia directă de produse „Echipamente IT”
                Lucrări de reparaţii curente - locuinţe, aflate în proprietatea sau în administrarea Municipiului Sfântu Gheorghe
                Achiziţia directă de produse Tobogane pentru terenuri de joacă
                Calendarul activităților pentru proiecte în curs de implementare
                Servicii de întreţinere aplicaţii AvanTax, AvanTax Venituri şi Avan Tax-Snep
                Anunţ cu privire la intenţia de selectare a partenerului/partenerilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020
                2016-10-24: Anunţ cu privire la intenţia de selectare a partenerului/partenerilor în cadrul programului operaţional capital uman 2014-2020
                Servicii veterinare
                Programul anual al achizițiilor publice
                Anunț de participare - Achiziționare servicii privind organizarea unor ateliere împotriva cyberbullying - ului
                Achiziționare servicii privind stabilirea structurii și regulamentului pentru prima fază a competiției Clasa Campionilor – Cea mai atletică clasă din Sfântu Gheorghe sportive în cadrul Anului Elevilor
        Raport de activitate
                Raport de evaluare pe anul 2015
                Raport de evaluare pe anul 2014
                Raport de evaluare pe anul 2016
                Raport de evaluare pe anul 2017
                Raport de activitate pe anul 2018
                Raport de activitate pe anul 2019
                Raport de activitate pe anul 2013
                Raport de activitate pe anul 2012
                Raport de activitate pe anul 2011
                Raport de activitate pe anul 2010
                Raport de activitate pe anul 2009
                Raport de activitate pe anul 2008
                Raport de activitate pe anul 2007
        Buget, bilanţ contabil
                Buget
                Bilanţ contabil
                Indicatori execuţie buget
                Încheierea exerciţiului bugetar
                Rectificare buget și programul de investiții
                Proiect de buget
        Organigrama aparatului de specialitate al primarului
                Organigrama aparatului de specialitate al primarului
        Serviciul Datoriei Publice Locale
                Serviciul Datoriei Publice Locale
        Lista autorizaţiilor de construire
                Autorizatii de construire - ANUL 2020
                Autorizație de construire - ANUL 2019
                Autorizaţie de construire - ANUL 2018
                Autorizaţie de construire - ANUL 2017
                Autorizaţie de construire - ANUL 2016
                Autorizaţie de construire - ANUL 2015
                Autorizaţii de construire - ANUL 2014
                Autorizaţie de construire - ANUL 2013
                Autorizaţie de construire - ANUL 2012
                Autorizaţie de construire - ANUL 2011
                Autorizaţie de construire - ANUL 2010
                Autorizaţie de construire - ANUL 2009
                Autorizaţie de construire - ANUL 2008
        Lista certificatelor de urbanism
                Certificate de Urbanism - ANUL 2020
                Certificate de urbanism - ANUL 2019
                Certificate de urbanism - ANUL 2018
                Certificate de urbanism - ANUL 2017
                Certificate de urbanism - ANUL 2016
                Certificate de urbanism - ANUL 2015
                Certificate de urbanism - ANUL 2014
                Certificate de urbanism - ANUL 2013
                Certificate de urbanism - ANUL 2012
                Certificate de urbanism - ANUL 2011
                Certificate de urbanism - ANUL 2010
                Certificate de urbanism - ANUL 2009
                Certificate de urbanism - ANUL 2008
        Autorizaţii de demolare
                Autorizaţii de demolare
        Plan Urbanistic General
                Plan Urbanistic General
        Denumiri străzi și numere administrative
                Denumiri străzi și numere administrative
        Zone inundabile
                Zone inundabile
        Investiţii 2009-2015
                Modernizare Strada Romulus Cioflec - Data începerii lucrărilor: 10.08.2009
                Lucrări prioritare de reabiltare reţele de apă potabilă şi extindere reţele de canalizare str. Muncitorilor - Data începerii lucrărilor: 10.08.2009
                Lucrări aferente reţelei de utilităţi şi amenajări exterioare la Locuinţe pentru tineri destinate închirierii str. Lalelei - Data începerii lucrărilor: 10.08.2009
                Reabilitarea infrastructurii de schi în zona Şugaş-Băi - Data începerii lucrărilor: 21.09.2009
                Lucrări aferente reţelei de utilităţi şi amenajări exterioare la Locuinţe pentru tineri destinate închirierii str. Grigore Bălan - Data începerii lucrărilor: 02.10.2009
                Lucrări prioritare de reabiltare reţele de apă potabilă şi extindere reţele de canalizare str. Ciucului - Data începerii lucrărilor: 11.05.2009
                Reabilitare termică blocuri Asociaţia 17 - Data începerii lucrărilor: 22.12.2009
                Reabilitare iluminat public centru - Data începerii lucrărilor: 28.12.2009
                Reabilitare iluminat str. Nicolae Iorga, Fabricii - Data începerii lucrărilor: 17.03.2010
                Lucrări prioritare de reabiltare reţele de apă potabilă şi extindere reţele de canalizare str. Bisericii, Körösi Csoma Sándor, Podeţului, Dakó - Data începerii lucrărilor: 03.05.2010
                Lucrări prioritare de reabiltare reţele de apă potabilă şi extindere reţele de canalizare str. Rândunicii - Data începerii lucrărilor: 10.05.2010
                Lucrări prioritare de reabiltare reţele de apă potabilă şi extindere reţele de canalizare str. Câmpului - Data începerii lucrărilor: 10.05.2010
                Lucrări prioritare de reabiltare reţele de apă potabilă şi extindere reţele de canalizare str. 1 Mai, Digului, Cânepei - Data începerii lucrărilor: 10.05.2010
                Lucrări prioritare de reabiltare reţele de apă potabilă şi extindere reţele de canalizare str. Fermei, Jókai Mór, Kós Károly - Data începerii lucrărilor: 17.05.2010
                Modernizare str. Dózsa György - Data începerii lucrărilor: 27.05.2010
                Lucrări prioritare de reabiltare reţele de apă potabilă şi extindere reţele de canalizare str. Malomgát, str. Irinyi János, str. Örkő, str. Debren, str. Orbán Balázs - Data începerii lucrărilor: 17.05.2010
                Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor Liceului Teoretic „Székely Mikó” - Data începerii lucrărilor: 08.06.2010
                Lucrări prioritare de reabiltare reţele de apă potabilă şi extindere reţele de canalizare str. Borvíz, Cetăţii, P-ţa Kálvin - Data începerii lucrărilor: 17.06.2010
                Lucrări de restaurare şi consolidare a palatului Beor - Data începerii lucrărilor: 25.06.2010
                Amenajare trotuar str. Libertăţii - Data începerii lucrărilor: 23.08.2010
                Amenajare sala studio - teatru - Data începerii lucrărilor: 01.10.2010
                Modernizare str. Zöld Péter - Data începerii lucrărilor: 22.11.2010
                Modernizare P-ţa Mihai Viteazul - Data începerii lucrărilor: 02.12.2010
                Reabilitare termica Sârguinţa, Speranţa - Data începerii lucrărilor: 02.05.2011
                Reabilitare imobil str. Ţigaretei nr. 75 cu destinaţia de locuinţe sociale - Data începerii lucrărilor: 24.05.2011
                Extinderea clădirilor în vederea modernizării atelierelor şcolare şi a laboratoarelor la Grupul Şcolar „Puskás Tivadar” - Data începerii lucrărilor: 26.05.2011
                Reabilitare termică str. Daliei - Data începerii lucrărilor: 20.06.2011
                Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Liceul Toretic „Mikes Kelemen” - Data începerii lucrărilor: 22.07.2011
                Crearea şi amenajarea spaţiilor verzi din strada Cimitirului - Data începerii lucrărilor: 10.08.2011
                Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Grupul Şcolar „Puskás Tivadar” - Data începerii lucrărilor: 26.08.2011
                Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Generală „Nicolae Colan” - Data începerii lucrărilor: 31.08.2011
                Alimentare cu energie electrică cartier rezidenţial - str. Borvíz - Faza 1 - Data începerii lucrărilor: 27.12.2011
                Reabilitare drumuri (BERD) - Data începerii lucrărilor: 29.07.2011
                Reabilitarea căminului Zathurecky Berta - Data începerii lucrărilor: 01.08.2011
                Amenajare spaţii verzi cartierul Oltului - Data începerii lucrărilor: 03.08.2011
                Reabilitarea şi echiparea cantinei sociale - Data începerii lucrărilor: 05.08.2011
                Modernizare sistem de iluminat str. Dózsa György şi str. Pădurii - Data începerii lucrărilor: 13.08.2011
                Modernizare, reamenajare clădire pentru cabinete medicale, farmacie şi amenajare curte Kis Árpád - Data începerii lucrărilor: 04.10.2011
                Sală sport 3000 locuri - Data începerii lucrărilor: 10.10.2011
                Complex sportiv multifuncţional Stadionul Mic - Data începerii lucrărilor: 14.10.2011
                Amenajare parc memorial 1956 - Data începerii lucrărilor: 18.10.2011
                Lucrări de asfaltare şi amenajare parcări în incinta spitalului judeţean de urgenţă "Dr. Fogolyán Kristóf" - Data începerii lucrărilor: 14.11.2011
                Restaurarea, refuncţionalizarea Casei Bene - Data începerii lucrărilor: 08.02.2012
                Modernizare str. Muncitorilor (Márton Áron), inclusiv canalizare pluvială - Data începerii lucrărilor: 02.04.2012
                Modernizare str. Budai Nagy Antal - Data începerii lucrărilor: 11.04.2012
                Centrul multifuncţional Néri Szent Fülöp - Data începerii lucrărilor: 23.04.2012
                Crearea şi modernizarea infrastructurii de agrement Şugaş Băi - Data începerii lucrărilor: 30.04.2012
                Modernizarea bazinelor de la ştrandul municipal din Sfântu Gheorghe - Data începerii lucrărilor: 10.05.2012
                Modernizare str. Borvíz- Data începerii lucrărilor: 20.06.2012
                Lucrări prioritare de reabilitare reţele de apă potabilă şi extindere reţele de canalizare str. Oltului, Gyárfás Jenő - Data începerii lucrărilor: 02.07.2012
                Reabilitarea unor străzi de acţiune urbană în Municipiul Sfântu Gheorghe - PIDU - Data începerii lucrărilor: 06.07.2012
                Reamenajare CT - Grădiniţa Csipike - Data începerii lucrărilor: 21.09.2012
                Iluminat public str. Muncitorilor (Márton Áron) - Data începerii lucrărilor: 11.04.2013
                Zid de sprijin la teren de sport din Şugaş Băi - Data începerii lucrărilor: 29.04.2013
                Amenajări exterioare şi lucrări de plastică arhitecturală în jurul unor obiective din Şugaş Băi - Data începerii lucrărilor: 01.08.2013
                Reabilitare monumente funerare-parcela eroilor din primul război mondial din cadrul Cimitirului comun, Mun. Sfântu Gheorghe - Data începerii lucrărilor: 06.08.2013
                Reabilitare scări şi construire rampă pentru biciclete şi cărucioare în Parcul Elisabeta, Mun Sf. Gheorghe - Data începerii lucrărilor: 26.08.2013
                Dezvoltarea mediului de afaceri în municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor - Data începerii lucrărilor: 05.03.2014
                Consolidare bloc nr. 25, str. Dealului nr. 11 pentru reducerea riscului seismic - Data începerii lucrărilor: 18.08.2014
                Reamenajare cinematograf Arta -
                Modernizare exterioară imobil corp A, C4, C5; extindere la corp A; amenajări exterioare şi imprejmuire; demolare cabină poartă, imobil situat pe str. Ciucului nr. 50 – Data începerii lucrărilor: 30.04.2014
                Construire locuinţe de serviciu, împrejmuiri şi utilităţi str. Borviz (3 case) – Data începerii lucrărilor: 24.07.2014
                Reabilitare faţadă clădire Primărie corp A, inclusiv iluminat arhitectural – Data începerii lucrărilor: 28.08.2014
                Amenajare P-ţa Kalvin – Data începerii lucrărilor: 20.06.2014
                Reabilitare invelitoare şi faţadă clădire primărie Municipiul Sfântu Gheorghe corp A, inclusiv iluminat arhitectural
                Reamenajare cinematograf ARTA
                „Modernizare exterioară imobil corp A, C4, C5; extindere la corp A: amenajări exterioare şi împrejmuire: demolare cabină poartă” situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ciucului nr. 50
                Sistematizare verticală şi amenajări exterioare Şcoala Generală Nicolae Colan
                Sistematizare verticală şi amenajări exterioare Grupul Şcolar Puskas Tivadar
                Sistematizare verticală şi amenajări exterioare Liceul Teoretic Mikes Kelemen
                Dezvoltarea mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poluat şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor
                Reabilitare bazin de înot de 50 metri din Municipul Sfântu Gheorghe
                Construire locuinţe de serviciu, împrejmuire şi utilităţi
                Sală de sport multifunctionala cu 3000 locuri - Municipul Sfântu Gheorghe
                Complex sportiv multifunctional, „Stadionul Mic”
                Construire Case mortuare la Chilieni şi Coşeni
                Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminat public şi alimentarea unor instituţii
        Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
                Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
        Comisia paritară
                Dispoziţia nr. 1805/2016 privind constituirea comisiei paritare în cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe
        Strategii
                Strategii
        Declaraţii de avere şi interese - Primărie
                Declaraţii de avere şi interese - Primărie - afisare alfabetica
        Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local
                Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local
        Persoană de contact - Legea 544/2001
                Persoană de contact
        Legislație
                Legislație
        Documente de interes public
        Buletin informativ
                Buletin informativ anual
        Guvernare transparentă, cod SIPOCA 35
                Guvernare transparentă, deschisă și participativă
        Aplicare regulament de acces privind rețele de comunicații electronice
                Regulament și contracte de acces
        Prelucrarea datelor cu caracter personal
                Prelucrarea datelor cu caracter personal
        Hotărârile Comitetului Local pentru Situații de Urgență
                Hotărârea nr. 17/2020
                Hotărârea nr. 18/2020
                Hotărâre nr. 19/2020
    Transparenţă în administraţia publică
        Transparenţa în administraţia publică
        Anunţuri
                Proiectele de hotărâre pentru modificarea şi completarea hotărârilor consiliului local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, şi ale celor speciale pe anul 2015 pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea documentaţie de urbanism Plan Urbanistic Zonal ”Zonă de servicii-depozitare-Str.Kökényes,nr.34„ Municipiul Sfântu Gheorghe
                Hotărâri cu caracter normativ aprobate în data de 26 mai 2016
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe - 09.01.2018.
                Aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Câmpul Frumos II” D.N. 13E – Sfântu Gheorghe
                Anunţ - consultare publică proiectul „Reamenajarea pieţii din cartierul Simeria”
                Anunţ - dezbatere publică privind bugetul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2009
                Anunţ - elaborarea Proiectului de hotărâre privind instituirea taxei hoteliere pe anul 2010
                Elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Zonă Servicii” Sf. Gheorghe, str. Energiei nr. 64/A
                Elaborarea Proiectului de hotărâre referitoare la aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Locuinţe str. Energiei” Sfântu Gheorghe
                Elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Cartier Rezidenţial Str. Borviz” Sfântu Gheorghe
                Elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – „Locuinţe str. Dózsa György” Sfântu Gheorghe
                Licitaţie publică privind concesionarea parcelei de teren în suprafaţă de 1628 mp, situată în str. Lt. Păiuş David
                Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul municipiului Sf. Gheorghe
                Elaborarea Planului Urbanistic Zonal - Parc Industrial Mixt, Câmpul Frumos, Sfântu Gheorghe
                Dezbaterea publică asupra Raportului la Studiul de evaluare a Impactului asupra Mediului
                Elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe
                Proiectul de hotărâre privind delegarea gestionarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. Gospodărie Comunală S.A.
                Proiectul de hotărâre privind circulaţia pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe a vehiculelor cu tracţiune animală, a maşinilor şi utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole şi forestiere
                Proiectul de hotărâre asupra modificării şi completării H.C.L. nr. 101/2002 privind instituirea normelor de bună gospodărire
                Proiectele de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor locale şi taxelor locale speciale pentru anul 2010
                Proiectul de hotărâre privind aprobarea însemnelor specifice municipiului Sfântu Gheorghe
                Proiectul de hotărâre privind denumirea staţiilor de autobuz, denumirea unor străzi situate în „zona cu livezi” şi atribuirea denumirii Casei de Cultură Municipală
                Elaborarea Planului Urbanistic Zonal – „Magazin Kaufland” din Sfântu Gheorghe
                Proiect de hotărâre - aprobare PUZ „Centru de dezvoltare comenzi numerice şi electronică industrială”
                Elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2010
                Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Extindere Zonă de Locuinţe – str. Jókai Mór Sf. Gheorghe”
                Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – „Centru Comercial” din Sfântu Gheorghe
                Elaborarea Proiectului de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii 1 Decembrie 1918 în municipiul Sfântu Gheorghe
                Elaborarea Proiectului de hotărâre privind atribuirea şi schimbarea de denumiri de străzi în municipiul Sfântu Gheorghe
                Proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii unor străzi şi atribuire de denumire a unor străzi din Municipiul Sfântu Gheorghe
                Proiectului de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe anul 2011
                Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
                Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 282/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010
                Invitaţie la dezbatere publică privind schimbarea denumirii unor străzi şi atribuire de denumire a unor străzi
                Proiectul de hotărâre privind zonificarea intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe prin delimitarea zonelor şi stabilirea numărului acestora în Municipiul Sfântu Gheorghe
                Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Zonă de locuit şi servicii str. Arcuşului
                Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 282/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010
                Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Zonă rezidenţială şi servicii Nord” din Sf. Gheorghe
                Proiecte de hotărâre: PUZ Extindere Tribunal Covasna din Sfântu Gheorghe, respectiv instituirea taxei hoteliere pe anul 2012
                Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul ,,Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna” și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei din aglomerarea Sfântu Gheorghe
                Proiectul de hotărâre privind aprobarea P. U. Z. – „Comercializarea plante şi servicii pentru grădinărit” Chilieni
                Proiecti de hotărâre privind staţionarea şi parcarea autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
                Proiect de hotărâre privind stabilirea condiţiilor de vânzare a vehiculelor pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
                Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
                Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
                Proiectul de buget al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011
                01-03-2011: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Modernizare staţie cale ferată Sfântu Gheorghe
                01-03-2011: Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Locuinţe str. Dózsa György
                07-03-2011: Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010, nr. 131/2010
                Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – „Comercializarea plante şi servicii pentru grădinărit” Chilieni
                Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 369/2010 privind staţionarea şi parcarea autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
                DEZBATERE PUBLICĂ pentru aprobarea proiectului modelului de steag al municipiului Sfântu Gheorghe - Propuneri, minuta dezbaterii, varianta imbunătăţită
                Proiecte de hotărâri privind aprobare PUZl ZONA CENTRALĂ” din Sfântu Gheorghe; Regulamentul privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile la Asociaţiile de Proprietari; modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
                Proiecte de hotărâri privind PUZ “Cartier rezidenţial str. Borviz”, PUZ “Amenajare spaţii de prelucrare produse din carne”, str. Borviz nr. 97, Sfântu Gheorghe, “Coşeni Nord – DN12”, respectiv modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011.Z
                Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, în vederea înfiinţării „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EUINFO KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS”
                Proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ – Lunca Oltului Sud-Est din Sfântu Gheorghe
                Proiecte de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, Muzeul Naţional Secuiesc şi Asociaţia “Asociaţia Vadon” pentru reglementarea condiţiilor de punere în circulaţie a biletului de intrare combinat în muzee, respectiv modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”
                Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012, respectiv aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012,
                Proiecte de hotărâre privind aprobarea PUZ „Zonă Servicii str. Lunca Oltului” şi a PUZ – „Locuinţe str. Armata Română – str. Toamnei”
                Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pt. organizarea, autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate
                Proiectul de buget al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012
                Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 285/2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012
                Proiecte de hotărâre privind aprobarea PUZ „Modificarea Planului Urbanistic Zonal – Zonă de locuinţe în zonă agroindustrial” din str. Kisszék şi aprobarea PUZ „Locuinţe Zona RUFA” Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna
                Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Câmpul Frumos III, Sfântu Gheorghe
                Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică
                Proiecte de hotărâri PUZ Zonă Agricolă – Sere de legume - Coşeni, respectiv aprobarea Contractului de delegare nr. 4/2009 cu TEGA S.A.
                Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, Comuna Reci şi Comuna Arcuşi în vederea înfiinţării Asociaţiei „Vadon”
                Proiecte de hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, taxelor locale speciale pentru anul 2013
                Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor „ECO SEPSI” Sfântu Gheorghe, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe
                Modificarea şi completarea actelor normative în domeniul impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013
                Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe,
                Proiectul de buget al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013
                Proiect de hotărâre privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
                Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de autorizare a lucrărilor de săpătură pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe
                Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ Sfântu Gheorghe, RETAIL PARK str. Lunca Oltului nr. 4-6
                Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv şi al Statutului Asociaţiei „Asociaţia Vadon”
                Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 191/2012, privind aprobarea înfiinţării Asociației „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”
                Proiectul de hotărâre privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
                Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 285/2012, respectiv a HCL nr. 300/2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013 şi a HCL nr. 286/2012 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2013
                Proiectul de hotărâre privind reglementarea păşunatului pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
                Proiecte de hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, taxelor locale speciale pentru anul 2014
                Proiect de hotărâre privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe raza municipiului Sfântu Gheorghe
                Proiecte de hotărâri - PUZ Covalact SA, Asociaţia de dezvoltare intercomunitară ECO SEPSI
                Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014
                Proiectul de buget al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014
                Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
                Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014
                Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014
                Proiect de hotărâre privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe
                Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a lucrărilor de săpătură pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe
                Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014
                Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 28/2014 privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe
                Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ECO SEPSI”
                HCL nr. 37/2015 privind aprobarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015
                Elaborarea proiectului administrativ cu caracter normativ privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna şi Judeţul Harghita în vederea înfiinţării Asociaţiei „Terra Siculorum 2021 Egyesület”.
                Proiecte de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 241/2013
                Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ „Atelier şi service auto”
                Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de urbanism PUZ Zonă agricolă-Sere de legume în zonă industrială şi de producţie” Municipiul Sfântu Gheorghe, Sat Coşeni
                Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului mun. Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a A.D.I. „AQUACOV”
                Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015, respectiv Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015
                Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe
                Proiect de hotărâre privind punerea în circulaţie a biletului de intrare combinat în muzee
                Elaborarea proiectului de buget al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015
                Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială Chilieni", respectivpentru modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ECO SEPSI”
                Elaborarea proiectului administrativ cu caracter normativ pentru modificarea şi completarea Hotărârii consiliului local nr. 364/2014
                Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru servicii de salubrizare a localităţilor "ECO SEPSI"
                Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare nr. 4/2009
                Acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”
                Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Actului constitutiv si Statutului Asociatiei penru Dezvoltarea Turismului in Judetul Covasna
                Poiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Modificare Plan Urbanistic Zonal Lotizare locuinţe str. Fermei”, Municipiul Sfântu Gheorghe
                Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona centrală a Municipiului Sfântu Gheorghe”.
                PROIECTELE DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 364/2014
                Proiectul administrativ cu caracter normativ pentru modificarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”
                Proiect de hotărâre privind Plan Urbanistic de Detaliu “Zonă de locuințe str. Izvorului” şi Plan Urbanistic de Zonal “Extindere Trup B3 Chilieni”
                Proiecte de hotărâre privind modificarea Actului adițional la Contractul de delegare nr. 4/2009 şi privind modificarea contractului de concesiune nr. 4380/1998
                Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe cu Centrul de Cultură al Judeţului Covasna şi Centrul Cultural Judeţean Harghita în vederea înfiinţării Asociaţiei „Terra Siculorum 2021 Egyesület”.
                Proiect administrativ cu caracter normativ privind aprobarea strategiei culturale a municipiului Sfântu Gheorghe pentru perioada 2015-2021.
                Transparenţa decizională la solicitarea S.C. Mixtă Romano-Germană de Proiectare şi Producţie „V&K” S.R.L
                Transparenţa decizională privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor
                Proiect administrativ cu caracter normativ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016
                HCL nr. 254/2015 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Modificare Plan Urbanistic Zonal Lotizare locuinţe str. Fermei”, municipiul Sfântu Gheorghe
                Transparenţa decizională referitor la servicii de utilitate publică a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive din Municipiul Sfântu Gheorghe
                Proiecte administrative cu caracter normative
                DEZBATERE PUBLICĂ pentru aprobarea proiectului modelului de steag al municipiului Sfântu Gheorghe
                Proiectului pentru aprobarea Regulamentului privind supraimpozitarea clădirilor şi terenurilor neîngrijite aparţinătoare Chilieni şi Coşeni
                Proiectul administrativ privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Modificare Plan Urbanistic Zonal Cartier rezidenţial str. Borvíz”
                2016-01-12: Proiectul bugetului local - anul 2016
                Anunț - La 1 februarie au fost aprobate trei hotărâri cu caracter normativ
                Elaborarea proiectului administrativ cu caracter normativ privind aprobarea Strategiei Culturale a Municipiului Sfântu Gheorghe pentru perioada 2016–2022.
                Proiect administrativ privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”
                Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului local de organizare, autorizare şi amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe
                Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal “Bloc locuinţe şi spaţii comerciale”
                Hotărâri cu caracter normativ aprobate în data de 31 martie 2016
                Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului de Funcţionare a Parcului Industrial “SEPSIIPAR”
                Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Municipiului Sfântu Gheorghe pentru perioada 2014-2020
                Proiectului administrativ cu caracter normativ privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe
                Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea documentaţiei de urbanism Planul Urbanistic Zonal „Zonă Industrială S.C. Bon Sweet Bon Producţie S.R.L.”, Municipiul Sfântu Gheorghe
                Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal “Zonă de agrement, sport şi servicii”, Municipiul Sfântu Gheorghe, zona Arcuş.
                Hotărâri cu caracter normativ aprobate în data de 18 și 25 august 2016
                Proiectul administrativ cu caracter normativ privind schimbarea denumirii „Cămin Zathureczky Berta” în Complexul „Zathureczky Berta”
                DEZBATERE PUBLICĂ privind proiectul de hotărâre cu caracter normativ privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe.
                Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea modificării Contractului de asociere, a Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în judeţul Covasna”
                Proiectului administrativ cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr.23/2009 a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” încheiat cu GOSPODĂRIRE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe.
                Proiect administrativ cu caracter normativ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 55/2009 privind modificarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de funcționare al sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea HCL nr. 209/2016 privind aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”
                Proiectul administrativ cu caracter normativ: Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4 / 2009. a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare
                Hotărâri cu caracter normativ aprobate în data de 12 decembrie 2016
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
                Proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea delegării gestiunii prin negociere directă al serviciului public de administrare al Cimitirului Comun în Municipiul Sfântu Gheorghe către URBAN LOCATO SRL.
                DEZBATERE PUBLICĂ privind proiectul de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea delegării gestiunii prin negociere directă al serviciului public de administrare al Cimitirului Comun în Municipiul Sfântu Gheorghe către URBAN LOCATO SRL.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ cu privire la aprobarea Bugetului General al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului privind controlul reproducerii tuturor câinilor de pe domeniul public sau privat şi preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice în municipiul Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea documentaţie de urbanism Plan Urbanistic Zonal
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea anexei HCL nr. 346/2016 privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe
                DEZBATERE PUBLICĂ privind proiectul de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului privind controlul reproducerii tuturor câinilor de pe domeniul public sau privat şi preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice în municipiul Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea documentaţie de urbanism „PUZ – Parc Industrial Mixt Câmpul Frumos II” Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea fuziunii prin absorbţia Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás de către Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Strada Pârâului" Municipiul Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare parţială P.U.Z. Ciucului Grădină”, str. Ferencváros – str. Toroczkai Wigand Ede, Municipiul Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial "SEPSIIPAR"
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Programului Multianual privind Creşterea Calităţii Structural-Ambientale a Clădirilor din Municipiul Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea delegării gestiunii prin negociere directă al serviciului public de administrare al Cimitirului Comun în Municipiul Sfântu Gheorghe către TEGA S.A.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ modificarea HCL nr. 98/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul reproducerii tuturor câinilor de pe domeniul public sau privat şi preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice în municipiul Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea şi completarea HCL nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ Parc Industrial şi servicii – Lunca Oltului, Sfântu Gheorghe”
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ cu privire la schimbarea denumirii unor străzi şi atribuire de denumire a unor străzi din municipiul Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea HCL. nr. 346/2016 privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe
                07.17.2017: ANUNŢ - rezultatul final al concursului în vederea încredințării managementului Casei de Cultură ”Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizarea localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ Strada Arcuşului – D.N. 12, Sfântu Gheorghe”
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea HCL nr. 87/2017 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind pentru modificarea şi completarea HCL nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe
                DEZBATERE PUBLICĂ pentru proiectul de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea Programului Multianual privind Creşterea Calităţii Structural-Ambientale a Clădirilor din Municipiul Sfântu Gheorghe
                DEZBATERE PUBLICĂ privind proiectul de hotărâre cu caracter normativ privind modificarea şi completarea anexei HCL nr. 346/2016 privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la înfiinţarea Asociaţiei Grup de Acţiune Locală SEPSI
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii Educaţiei fizice şi sporturilor nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare
                DEZBATERE PUBLICĂ privind proiectul de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii Educaţiei fizice şi sporturilor nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza municipiului Sfântu Gheorghe - 06.10.2017
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” - 06.10.2017
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind privind modificarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR” - 13.10.2017.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe pentru modificarea Contractului de delegare nr. 23/2009 - 19.10.2017.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe - 24.10.2017
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe, şi transmiterea fără plată a 2 patinoare mobile în proprietatea privată a oraşelor Covasna şi Baraolt - 27.10.2017
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018 - 30.10.2017.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din municipiul Sfântu Gheorghe nr. 40379/2017.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” nr. 4/2009, încheiat cu TEGA S.A - 06.11.2017
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A. - 09.11.2017.
                DEZBATERE PUBLICĂ pentru proiectul de hotărâre cu caracter normativ privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe - 13.11.2017
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării tarifelor serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A. -15.11.2017.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările si completările ulterioare-20.07.2018
                DEZBATERE PUBLICĂ pentru proiectul de hotărâre cu caracter normativ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018 - 22.11.2017.
                DEZBATERE PUBLICĂ pentru proiectul de hotărâre cu caracter normativ pentru modificarea HCL nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate pinse pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe - 10.07.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Amenajare acces rutier la sala de sport multifuncţională cu 3000 de locuri” Municipiul Sfântu Gheorghe-Comuna Arcuş - 28.11.2017.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Reglementarea zonei – Zonă rezidenţială” Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Jókai Mór, nr. 9B. - 11.12.2017
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ – Simeria Vest-Subzona 6”, Municipiul Sfântu Gheorghe - 15.12.2017.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna” - 18.12.2017.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea contractului de concesiune nr. 4380/1998 încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe - 18.01.2018
                Proiectul de buget al municipiului Sfântu Gheorghe - 22.01.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe - 02.08.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind retragerea Municipiului Sfântu Gheorghe din Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna - 08.02.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, municipiul Sfântu Gheorghe, strada Gróf Mikó Imre, nr. 3. - 14.02.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea delegării gestiunii prin negociere directă al serviciului public de administrare a locurilor publice de desfacere în municipiul Sfântu Gheorghe către TEGA S.A. - 14.02.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR” -26.02.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Amenajări sportive și parcaje Sfântu Gheorghe Zona Nord” - 13.03.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și de canalizare menajeră în județul Covasna-16.03.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea aprobarea „Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru perioada 2018-2020” - 21.03.2018.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe şi a Caietului de Sarcini pentru delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public în Municipiul Sfântu Gheorghe - 23.02.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe prin achiziție publică de servicii - 18.04.2019.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR” - 13.04.2018.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea stabilirii modalității de gestiune a transportului public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe - 29.03.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuinţe II – strada Pădurii” Municipiul Sfântu Gheorghe - 08.05.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv Programului de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice în Municipiul Sfântu Gheorghe - 27.07.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Extindere spaţii de producţie, depozitare şi anexe la Dunapack-Rambox Prodimpex S.R.L., Municipiul Sfântu Gheorghe” - 14.06.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă comerţ şi servicii industriale” Municipiul Sfântu Gheorghe - 27.07.2018.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR” - 19.06.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Modificare parţială U.T.R. nr. 31 – Bulevardul General Grigore Bălan” Municipiul Sfântu Gheorghe - 20.06.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea HCL nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe - 21.06.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe pentru modificarea Contractului de delegare nr. 23/2009 - 21.06.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea instituirii unor măsuri pentru staţionarea autovehiculelor în Municipiul Sfântu Gheorghe - 09.07.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare parțială U.T.R. Nr. 40 – Strada Armata Română - Autoliv”, str. Armata Română, nr. 58, Municipiul Sfântu Gheorghe - 03.07.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe,încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe - 12.09.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019 - 05.10.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului Municipiului Sfântu Gheorghe - 09.10.2018.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe - 19.10.2018.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare-24.10.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizarea localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe - 25.10.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea unor studii, precum și a proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea ECO BIHOR S.R.L. - 02.11.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privindpentru modificarea şi completarea HCL nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare - 15.11.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe prin achiziție publică de servicii; Regulamentului serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe şi a Caietului de Sarcini pentru delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public în Municipiul Sfântu Gheorghe - 16.11.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea instituirii unor măsuri pentru staţionarea autovehiculelor în Municipiul Sfântu Gheorghe - 21.11.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării prețului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A. - 23.11.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind instituirea programului multianual de interes local pentru susținerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reședință în municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea promovării unui stil de viață sănătos și a înleșnirii accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și în vederea creșterii calității vieții - 17.12.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea HCL nr. 351/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019 -17.12.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe - 09.01.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea și completarea HCL nr. 351/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare - 17.01.2019.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea și completarea HCL nr. 415/2018 privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local pentru susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea promovării unui stil de viaţă sănătos prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi a creşterii calităţii vieţii - 17.01.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuinţe și servicii strada Pârâului” Municipiul Sfântu Gheorghe - 22.01.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi - 08.02.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea și completarea Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe - 22.02.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind atribuirea denumirii unor străzi existente şi în curs de înfiinţare în Municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv denumirea unor obiective publice de interes local - 08.03.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea atribuirii de denumire pentru Școala Primară din Chilieni în Școala Primară ”Mánya Béla” Chilieni, situată în satul Chilieni, str. Principală nr. 72. - 08.03.2019.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe -13.03.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plata obligaţiilor fiscale restante, datorate bugetului local al Municipiului Sfântu Gheorghe, de contribuabilii persoane fizice şi juridice, sub forma eșalonării la plată - 15.03.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru aprobarea Studiului privind reglementarea politicii de parcare în Municipiul Sfântu Gheorghe -15.03.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe - 21.03.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuinţe”, Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe - 21.03.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuinţe” str. Dózsa György, nr. 32 Municipiul Sfântu Gheorghe - 21.03.2019
                Proiectul de buget al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019 - 23.03.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru comercial strada Lunca Oltului” Municipiul Sfântu Gheorghe-12.04.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă instituții publice și servicii” str. Kós Károly, nr. 4 Municipiul Sfântu Gheorghe - 25.04.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modificării și completării Actului constitutiv și a Statutului Asociației Clubul Sportiv ”SEPI-SIC” Sfântu Gheorghe - 06.05.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă rezidențială strada József Attila” Municipiul Sfântu Gheorghe - 20.05.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora - 28.05.2019.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea finanțării din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe a programelor sportive de utilitate publică, în baza prevederilor Legii Educaţiei fizice şi sporturilor nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare - 28.05.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind prelungirea valabilității Contractului de delegare nr. 29.347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe,încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuinţe și servicii” satul Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe - 13.06.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea şi completarea HCL nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare - 21.06.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind instituirea Programului de dezvoltare locală în vederea realizării unui obiectiv de agrement educațional și sportiv în municipiul Sfântu Gheorghe - 19.07.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea H.C.L nr. 369/2010 privind staţionarea şi parcarea autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe - 29.07.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării prețului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A. - 21.08.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe - 23.08.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Contractului de Delegare a gestiunii Serviciului de transport public de persoane în Municipiul Sfântu Gheorghe - 04.10.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului privind Programul multianual ”Susținerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reședință în Municipiul Sfântu Gheorghe” aprobat prin H.C.L. nr. 415/2018, cu modificările și completările ulterioare - 10.10.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului Municipiului Sfântu Gheorghe - 14.10.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020 - 14.10.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului privind Programul multianual ”Susținerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reședință în Municipiul Sfântu Gheorghe” aprobat prin H.C.L. nr. 415/2018, cu modificările și completările ulterioare - 21.10.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR” - 24.10.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizarea localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe - 25.10.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu Multi-Trans S.A., Sfântu Gheorghe - 25.10.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din municipiul Sfântu Gheorghe nr. 40379/2017 - 25.10.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local - administrarea locurilor publice de desfacere în municipiul Sfântu Gheorghe nr. 19891/03.04.2018 - 28.10.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe la Asociația “GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ-SEPSI” - 12.11.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțillor, instalațiilor în zona drumurilor publice din Municipiul Sfântu Gheorghe - 22.11.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Programelor de Îmbunătățire a Eficienței Energetice în Municipiul Sfântu Gheorghe, Raportările pe anii 2017 și 2018 - 25.11.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L. - 13.12.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe - 16.12.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Schimbare destinație din zonă industrială în zonă de locuințe și servicii” str. Gyárfás Jenő, Municipiul Sfântu Gheorghe - 23.12.2019
                Proiectul de buget al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2020 - 15.01.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea interzicerii comercializării și utilizarea petardelor pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe - 28.01.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Mathias Corvinus Collegium - 12.02.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare – activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe - 19.02.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modificării și completării Regulamentului privind Programul multianual ”Susținerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reședință în Municipiul Sfântu Gheorghe” aprobat prin H.C.L. nr. 415/2018, cu modificările și completările ulterioare - 20.02.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Fundația Sapientia
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea aderării Municipiului Sfântu Gheorghe la Asociația Uniunea Festivalurilor Maghiare din Transilvania – Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség - 04.03.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru perioada 2020-2025 - 04.03.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă de locuințe” str. Izvorului, Municipiul Sfântu Gheorghe - 05.03.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe - 12.03.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea și completarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”, cu modificările și completările ulterioare -06.04.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Câmpul Frumos”, Municipiul Sfântu Gheorghe - 11.05.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe prin achiziţie publică de servicii nr. 65288/07.10.2019 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Flash Lighting Service S.R.L.- 15.05.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Extindere intravilan cu zonă de agrement-turism” str. Borvíz, Municipiul Sfântu Gheorghe-15.05.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind acordarea unor facilități la plata impozitului și taxei pe clădire, datorat de persoane juridice și anularea unor accesorii la obligațiile fiscale restante la data de 31 martie 2020, datorate de persoane juridice - 22.06.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Master Planului actualizat pentru sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Covasna - 22.06.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind prelungirea valabilității Contractului de concesiune nr. 40379/2017 a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din Municipiul Sfântu Gheorghe încheiat cu TEGA SA, respectiv aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe - 24.06.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe - 26.06.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 39/1997” str. Cserey Jánosné, nr. 23A, Municipiul Sfântu Gheorghe - 15.07.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările rezidențiale amenajate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe aprobat prin H.C.L. nr. 16/2017 - 27.07.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea HCL nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe - 30.07.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea și completarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin HCL nr. 356/2017 - 18.08.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizarea localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” nr. 4/2009, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe - 20.08.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 77628/2019 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe - 02.09.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” - 04.09.2020
        Proiecte de hotărâri
                Proiectului administrativ cu caracter normativ privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe - 09.01.2019
                PROIECTELE DE HOTĂRÂRE privind elaborarea proiectului de buget al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015
                PROIECTELE DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea hotărârilor consiliului local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, şi ale celor speciale pe anul 2015 pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea documentaţie de urbanism Plan Urbanistic Zonal ”Zonă de servicii-depozitare-Str.Kökényes,nr.34„ Municipiul Sfântu Gheorghe
                Proiect de hotărâre privind organizarea referendumului local în vederea consultării cetăţenilor din Mun. Sf. Gheorghe privind modificarea limitelor teritoriale ale jud. Covasna, conform iniţiativei legislative „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc”
                Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 123/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare
                Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L nr. 124/2008 referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2009
                Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 120/2008, privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiează utilizatorii fără contract din municipiul Sf. Gheorghe şi aprobarea "Regulamentului privind stabilirea
                Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 123/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009
                Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 89/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe - 09.01 2018.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobare ”PLAN URBANISTIC ZONAL “ CÂMPUL FRUMOS II” D.N.13E – Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna
                Proiecte de hotărâri privind înfiinţarea asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor
                Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor „ECO SEPSI”
                Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009
                Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L . nr. 89/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008, cu privire la taxa de acces la Baza de Înot şi Recreere şi Ştrandul Municipal
                Proiect de hortărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2009
                Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2009
                Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiează utilizatorii fără contract din Municipiul Sfântu Gheorghe
                Proiect de hotărâre privind organizarea referendumului local în vederea consultării cetăţenilor din Mun. Sf. gheorghe privind modificarea limitelor teritoriale ale judeţului Covasna, conform iniţiativei legislative
                Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 101/2002 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
                Proiect de hotărâre privind instituirea taxei hoteliere pe anul 2010
                PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe pe perioada 2008-2018
                HOTĂRÂRE privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind circulaţia pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe a vehiculelor cu tracţiune animală, a maşinilor şi utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole şi forestiere
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 101/2002 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, republicată
                PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. _____/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010
                PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. ______/2009 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sf. Gheorghe pe anul 2010
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea însemnelor specifice Municipiului Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la denumirea staţiilor de autobuz, denumirea unor străzi situate în "zona cu livezi" şi atribuire denumire Casei de Cultură Municipale
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ MAGAZIN KAUFLAND” din Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.____/2010 privind aprobarea bugetului pe anul 2010
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Centru de dezvoltare comenzi numerice şi electronică industrială” din Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Extindere Zonă de Locuinţe – str. Jókai Mór Sfântu Gheorghe, jud. Covasna”
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Centru Comercial” din Sfântu Gheorghe, B-dul. General Grigore Bălan fn.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii străzii 1 Decembrie 1918 în municipiul Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea şi schimbarea de denumiri de străzi în municipiul Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la schimbarea denumirii unor străzi şi atribuire de denumire a unor străzi din Municipiul Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 282/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010
                PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. __/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
                PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. __/2010 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sf. Gheorghe pe anul 2011
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă de locuit şi servicii str. Arcuşului” Din Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE referitor la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 282/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidenţială şi servicii Nord” din Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Covasna” si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investiţiei din aglomerarea Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind staţionarea şi parcarea autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea condiţiilor de vânzare a vehiculelor pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
                PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
                PROIECT DE HOTĂTÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere Tribunal Covasna” din Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂTÂRE privind instituirea taxei hoteliere pe anul 2012
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Modernizare staţie cale ferată, Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Locuinţe str. Dózsa György, Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂTÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al H.C.L. nr. 131/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Comercializarea plante şi servicii pentru grădinărit” Chilieni
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 369/2010 privind staţionarea şi parcarea autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înfiinţării Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică
                PROIECT DE HOTĂTÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ZONA CENTRALĂ din Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂTÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al H.C.L. nr. 131/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011
                PROIECT DE HOTĂTÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile la Asociaţiile de Proprietari
                PROIECT DE HOTĂTÂRE privind modificarea Planului Urbanistic Zonal Cartier rezidenţial str. Borviz, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna
                PROIECT DE HOTĂTÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Amenajare spaţii de prelucrare produse din carne, str. Borviz nr. 97, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna
                PROIECT DE HOTĂTÂRE privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Coşeni Nord – DN12, Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna
                PROIECT DE HOTĂTÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
                PROIECT DE HOTĂTÂRE privind asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, în vederea înfiinţării „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EUINFO KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS
                PROIECT DE HOTĂTÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Lunca Oltului Sud-Est din Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂTÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sf. Gheorghe pe anul 2012
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe str. Armata Română - str. Toamnei" din Municipiul Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Zonă Servicii Str. Lunca Oltului, municipiul Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea, autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 285/2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificarea Planului Urbanistic Zonal – Zonă de locuinţe în zonă agroindustrial” din str. Kisszék
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe Zona RUFA” Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Câmpul Frumos III, Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO SEPSI încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Zonă Agricolă – Sere de legume Municipiul Sfântu Gheorghe, Coşeni
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna, Comuna Reci şi Comuna Arcuşi în vederea înfiinţării Asociaţiei Vadon
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2013
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor „ECO SEPSI” Sfântu Gheorghe, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea actelor normative în domeniul impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO SEPSI, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de autorizare a lucrărilor de săpătură pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Sfântu Gheorghe, RETAIL PARK" str. Lunca Oltului nr. 4-6
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Actului constitutiv şi al Statutului Asociaţiei „Asociaţia Vadon”
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 191/2012 privind aprobarea înfiinţării Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC
                PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea HCL nr. 285/2012, respectiv a HCL nr. 300/2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013 şi a HCL nr. 286/2012 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2013
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea păşunatului pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014
                PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2014
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe raza municipiului Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltări investiţii în incinta S.C. COVALACT S.A.” str. Lunca Oltului nr. 1
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru servicii de salubrizare a localităţilor “ECO SEPSI” Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014
                PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
                Proiectul de buget al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014
                PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și al Stației de Transfer de la Târgu Secuiesc
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014
                PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L nr. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a lucrărilor de săpătură pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014
                PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 28/2014 privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitiitilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aproparea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna şi Judeţul Harghita în vederea înfiinţării Asociaţiei
                Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 241/2013
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atelier şi service auto” Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 54
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificare Plan Urbanistic Zonal Simeria Vest –Etapa II”, Municipiul Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţie de urbanism Plan Urbanistic Zonal "Modificare Plan Urbanistic Zonal Zonă agricolă-Sere de legume în zonă industrială şi de producţie" Municipiul Sfântu Gheorghe, Sat Coşeni
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarca Contraclului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECO SEPSI"
                PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul2015
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării şi completării Statutului Asociaţiei în conformitate cu prevederile H.G. nr. 742/2014.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului de parteneriat încheiat cu Judeţul Covasna, Muzeul Naţional Secuiesc şi Asociaţia „Vadon” pentru reglementarea condiţiilor de punere în circulaţie a biletului de intrare combinat în muzee
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe”
                Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind elaborarea proiectului administrativ cu caracter normativ pentru modificarea şi completarea Hotărârii consiliului local nr. 364/2014
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru servicii de salubrizare a localităţilor
                Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare nr. 4/2009
                Proiectul administrativ cu caracter normativ privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”
                Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Actului constitutiv si Statutului Asociatiei penru Dezvoltarea Turismului in Judetul Covasna
                Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Modificare Plan Urbanistic Zonal Lotizare locuinţe str. Fermei”, Municipiul Sfântu Gheorghe
                Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona centrală a Municipiului Sfântu Gheorghe”.
                Proiectul administrativ cu caracter normativ pentru modificarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”
                PROIECTELE DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 364/2014
                Proiect de hotărâre privind Plan Urbanistic de Detaliu “Zonă de locuințe str. Izvorului”
                Proiect de hotărâre privind Plan Urbanistic de Zonal “Extindere Trup B3 Chilieni”
                Proiecte de hotărâre privind modificarea Actului adițional la Contractul de delegare nr. 4/2009
                Proiecte de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 4380/1998
                Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe cu Centrul de Cultură al Judeţului Covasna şi Centrul Cultural Judeţean Harghita în vederea înfiinţării Asociaţiei „Terra Siculorum 2021 Egyesület”.
                Proiect administrativ cu caracter normativ privind aprobarea Strategiei Culturale a municipiului Sfântu Gheorghe pentru perioada 2015-2021
                Transparenţa decizională la solicitarea S.C. Mixtă Romano-Germană de Proiectare şi Producţie „V&K” S.R.L
                Transparenţa decizională privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor
                Proiect administrativ cu caracter normativ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016
                Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Modificare Plan Urbanistic Zonal Lotizare locuinţe str. Fermei”, municipiul Sfântu Gheorghe
                Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag al Municipiului Sfântu Gheorghe
                Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal “Zonă industrială str. Constructorilor”
                Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
                Transparenţa decizională referitor la servicii de utilitate publică a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive din Municipiul Sfântu Gheorghe
                Proiectului pentru aprobarea Regulamentului privind supraimpozitarea clădirilor şi terenurilor neîngrijite aparţinătoare Chilieni şi Coşeni
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor
                Proiectul administrativ privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Modificare Plan Urbanistic Zonal Cartier rezidenţial str. Borvíz”
                Proiectul bugetului local - anul 2016
                Proiect administrativ privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”
                Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea Strategiei Culturale a Municipiului Sfântu Gheorghe pentru perioada 2016–2022.
                Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului local de organizare, autorizare şi amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe
                Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal “Bloc locuinţe şi spaţii comerciale”
                Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal “Bloc locuinţe şi spaţii comerciale”
                Proiect administrativ cu caracter normativ privind aprobarea documentaţiei de urbanism Planul Urbanistic Zonal „Zonă Industrială S.C. Bon Sweet Bon Producţie S.R.L.”, Municipiul Sfântu Gheorghe
                Proiect administrativ cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului de Funcţionare a Parcului Industrial “SEPSIIPAR”
                Proiect administrativ cu caracter normativ privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Sfântu Gheorghe pentru perioada 2014-2020
                Proiectul administrativ cu caracter normativ privind privind aprobarea documentaţie de urbanism Plan Urbanistic Zonal ”Zonă de agrement, sport şi servicii„ Municipiul Sfântu Gheorghe, zona Arcuş
                Proiectul administrativ cu caracter normativ privind schimbarea denumirii „Cămin Zathureczky Berta” în Complexul „Zathureczky Berta”
                Proiectul administrativ cu caracter normativ privind aprobarea modificării Contractului de asociere, a Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în judeţul Covasna”
                Proiectului administrativ cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr.23/2009 a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” încheiat cu GOSPODĂRIRE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe.
                Proiect administrativ cu caracter normativ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 55/2009 privind modificarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe,cu modificările și completările ulterioare
                PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de funcționare al sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea HCL nr. 209/2016 privind aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”
                Proiectul administrativ cu caracter normativ: Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4 / 2009. a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
                Proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea delegării gestiunii prin negociere directă al serviciului public de administrare al Cimitirului Comun în Municipiul Sfântu Gheorghe către URBAN LOCATO SRL.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ cu privire la aprobarea Bugetului General al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului privind controlul reproducerii tuturor câinilor de pe domeniul public sau privat şi preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice în municipiul Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea documentaţie de urbanism Plan Urbanistic Zonal
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea anexei HCL nr. 346/2016 privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea documentaţie de urbanism „PUZ – Parc Industrial Mixt Câmpul Frumos II” Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea fuziunii prin absorbţia Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás de către Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare parţială P.U.Z. Ciucului Grădină”, str. Ferencváros – str. Toroczkai Wigand Ede, Municipiul Sfântu Gheorghe.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Programului Multianual privind Creşterea Calităţii Structural-Ambientale a Clădirilor din Municipiul Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea delegării gestiunii prin negociere directă al serviciului public de administrare al Cimitirului Comun în Municipiul Sfântu Gheorghe către TEGA S.A.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea HCL nr. 98/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul reproducerii tuturor câinilor de pe domeniul public sau privat şi preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice în municipiul Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea şi completarea HCL nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ Parc Industrial şi servicii – Lunca Oltului, Sfântu Gheorghe”
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ cu privire la schimbarea denumirii unor străzi şi atribuire de denumire a unor străzi din municipiul Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea HCL. nr. 346/2016 privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizarea localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ Strada Arcuşului – D.N. 12, Sfântu Gheorghe”
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind pentru modificarea şi completarea HCL nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la înfiinţarea Asociaţiei Grup de Acţiune Locală SEPSI
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii Educaţiei fizice şi sporturilor nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii Educaţiei fizice şi sporturilor nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza municipiului Sfântu Gheorghe - 06.10.2017
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” - 06.10.2017
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind privind modificarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR” - 13.10.2017.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe pentru modificarea Contractului de delegare nr. 23/2009 - 19.10.2017.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe - 24.10.2017
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe, şi transmiterea fără plată a 2 patinoare mobile în proprietatea privată a oraşelor Covasna şi Baraolt - 27.10.2017
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018 - 30.10.2017
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din municipiul Sfântu Gheorghe nr. 40379/2017 - 06.11.2017
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” nr. 4/2009, încheiat cu TEGA S.A - 06.11.2017
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A. - 09.11.2017
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sfântu GHeorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A. - 15.11.2017.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv Programului de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice în Municipiul Sfântu Gheorghe-27.07.2018.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Amenajare acces rutier la sala de sport multifuncţională cu 3000 de locuri” Municipiul Sfântu Gheorghe-Comuna Arcuş - 28.11.2017
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările si completările ulterioare-20.07.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Reglementarea zonei – Zonă rezidenţială” Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Jókai Mór, nr. 9B. - 11.12.2017
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ – Simeria Vest-Subzona 6”, Municipiul Sfântu Gheorghe - 15.12.2017.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna” - 18.12.2017.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea contractului de concesiune nr. 4380/1998 încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe - 18.01.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modificarii Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe - 02.08.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind retragerea Municipiului Sfântu Gheorghe din Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna - 08.02.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, municipiul Sfântu Gheorghe, strada Gróf Mikó Imre, nr. 3. - 14.02.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea delegării gestiunii prin negociere directă al serviciului public de administrare a locurilor publice de desfacere în municipiul Sfântu Gheorghe către TEGA S.A. - 14.02.2018.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Amenajări sportive și parcaje Sfântu Gheorghe Zona Nord” - 13.03.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR” 26.02.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și de canalizare menajeră în județul Covasna - 16.03.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea „Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru perioada 2018-2020” - 21.03.2018.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe şi a Caietului de Sarcini pentru delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public în Municipiul Sfântu Gheorghe - 23.02.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe prin achiziție publică de servicii - 18.04.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR” - 13.04.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea stabilirii modalității de gestiune a transportului public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe - 29.03.2018.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuinţe II – strada Pădurii” Municipiul Sfântu Gheorghe - 08.05.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă comerţ şi servicii industriale” Municipiul Sfântu Gheorghe - 27.07.2018.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Extindere spaţii de producţie, depozitare şi anexe la Dunapack-Rambox Prodimpex S.R.L., Municipiul Sfântu Gheorghe” - 14.06.2018.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR” - 19.06.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Modificare parţială U.T.R. nr. 31 – Bulevardul General Grigore Bălan” Municipiul Sfântu Gheorghe - 20.06.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea HCL nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe - 21.06.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe pentru modificarea Contractului de delegare nr. 23/2009 - 21.06.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea instituirii unor măsuri pentru staţionarea autovehiculelor în Municipiul Sfântu Gheorghe - 09.07.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare parțială U.T.R. Nr. 40 – Strada Armata Română - Autoliv”, str. Armata Română, nr. 58, Municipiul Sfântu Gheorghe - 03.07.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe,încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe - 12.09.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea unor studii, precum și a proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L. - 02.11.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului Municipiului Sfântu Gheorghe - 09.10.2018.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe - 19.10.2018.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare-24.10.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizarea localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea şi completarea HCL nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare - 15.11.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe prin achiziție publică de servicii; Regulamentului serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe şi a Caietului de Sarcini pentru delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public în Municipiul Sfântu Gheorghe - 16.11.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea instituirii unor măsuri pentru staţionarea autovehiculelor în Municipiul Sfântu Gheorghe - 21.11.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării prețului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A. - 23.11.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind instituirea programului multianual de interes local pentru susținerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reședință în municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea promovării unui stil de viață sănătos și a înleșnirii accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și în vederea creșterii calității vieții - 17.12.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea HCL nr. 351/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019 - 17.12.2018
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea și completarea HCL nr. 351/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019, cu modificarile și completările ulterioare - 17.01.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea și completarea HCL nr. 415/2018 privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local pentru susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea promovării unui stil de viaţă sănătos prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi a creşterii calităţii vieţii
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuinţe și servicii strada Pârâului” Municipiul Sfântu Gheorghe - 22.01.2019.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi - 08.02.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea și completarea Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe - 22.02.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind atribuirea denumirii unor străzi existente şi în curs de înfiinţare în Municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv denumirea unor obiective publice de interes local - 08.03.2019.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea atribuirii de denumire pentru Școala Primară din Chilieni în Școala Primară ”Mánya Béla” Chilieni, situată în satul Chilieni, str. Principală nr. 72. - 08.03.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe - 13.03.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plata obligaţiilor fiscale restante, datorate bugetului local al Municipiului Sfântu Gheorghe, de contribuabilii persoane fizice şi juridice, sub forma eșalonării la plată - 15.03.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru aprobarea Studiului privind reglementarea politicii de parcare în Municipiul Sfântu Gheorghe - 15.03.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe - 21.03.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuinţe”, Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe - 21.03.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuinţe” str. Dózsa György, nr. 32 Municipiul Sfântu Gheorghe - 21.03.2019
                Proiect de buget 2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru comercial strada Lunca Oltului” Municipiul Sfântu Gheorghe-12.04.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă instituții publice și servicii” str. Kós Károly, nr. 4 Municipiul Sfântu Gheorghe - 25.04.2019.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modificării și completării Actului constitutiv și a Statutului Asociației Clubul Sportiv ”SEPI-SIC” Sfântu Gheorghe - 06.05.2019.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă rezidențială strada József Attila” Municipiul Sfântu Gheorghe - 20.05.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora - 28.05.2019.
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea finanțării din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe a programelor sportive de utilitate publică, în baza prevederilor Legii Educaţiei fizice şi sporturilor nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare - 28.05.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind prelungirea valabilității Contractului de delegare nr. 29.347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe,încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe - 31.05.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuinţe și servicii” satul Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe - 13.06.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea şi completarea HCL nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare - 21.06.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind instituirea Programului de dezvoltare locală în vederea realizării unui obiectiv de agrement educațional și sportiv în municipiul Sfântu Gheorghe -19.07.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea H.C.L nr. 369/2010 privind staţionarea şi parcarea autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul Municipiului Sfântu Gheorghe - 29.07.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind mandatarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării prețului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A. - 21.08.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe -23.08.2019
                Proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea Contractului de Delegare a gestiunii Serviciului de transport public de persoane în Municipiul Sfântu Gheorghe
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului privind Programul multianual ”Susținerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reședință în Municipiul Sfântu Gheorghe” aprobat prin H.C.L. nr. 415/2018, cu modificările și completările ulterioare - 10.10.2019 - PROCEDURA ANULATĂ
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului Municipiului Sfântu Gheorghe - 14.10.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020 - 14.10.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului privind Programul multianual ”Susținerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reședință în Municipiul Sfântu Gheorghe” aprobat prin H.C.L. nr. 415/2018, cu modificările și completările ulterioare - 21.10.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR” - 24.10.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizarea localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe - 25.10.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu Multi-Trans S.A., Sfântu Gheorghe - 25.10.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din municipiul Sfântu Gheorghe nr. 40379/2017 - 25.10.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local – administrarea locurilor publice de desfacere în municipiul Sfântu Gheorghe nr. 19891/03.04.2018. - 28.10.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe la Asociația “GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ-SEPSI” - 12.11.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțillor, instalațiilor în zona drumurilor publice din Municipiul Sfântu Gheorghe - 22.11.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Programelor de Îmbunătățire a Eficienței Energetice în Municipiul Sfântu Gheorghe, Raportările pe anii 2017 și 2018 - 25.11.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L. - 13.12.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe - 16.12.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Schimbare destinație din zonă industrială în zonă de locuințe și servicii” str. Gyárfás Jenő, Municipiul Sfântu Gheorghe - 23.12.2019
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea interzicerii comercializării și utilizarea petardelor pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe - 28.01.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Mathias Corvinus Collegium - 12.02.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare – activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe - 19.02.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modificării și completării Regulamentului privind Programul multianual ”Susținerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reședință în Municipiul Sfântu Gheorghe” aprobat prin H.C.L. nr. 415/2018, cu modificările și completările ulterioare - 20.02.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Fundația Sapientia
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea aderării Municipiului Sfântu Gheorghe la Asociația Uniunea Festivalurilor Maghiare din Transilvania – Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség - 04.03.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru perioada 2020-2025 - 04.03.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă de locuințe” str. Izvorului, Municipiul Sfântu Gheorghe - 05.03.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe - 12.03.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea și completarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”, cu modificările și completările ulterioare - 06.04.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Câmpul Frumos”, Municipiul Sfântu Gheorghe - 11.05.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe prin achiziţie publică de servicii nr. 65288/07.10.2019 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Flash Lighting Service S.R.L.- 15.05.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Extindere intravilan cu zonă de agrement-turism” str. Borvíz, Municipiul Sfântu Gheorghe-15.05.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind acordarea unor facilități la plata impozitului și taxei pe clădire, datorat de persoane juridice și anularea unor accesorii la obligațiile fiscale restante la data de 31 martie 2020, datorate de persoane juridice - 22.06.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Master Planului actualizat pentru sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Covasna - 22.06.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind prelungirea valabilității Contractului de concesiune nr. 40379/2017 a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din Municipiul Sfântu Gheorghe încheiat cu TEGA SA, respectiv aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe - 24.06.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe - 26.06.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 39/1997” str. Cserey Jánosné, nr. 23A, Municipiul Sfântu Gheorghe - 15.07.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările rezidențiale amenajate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe aprobat prin H.C.L. nr. 16/2017 - 27.07.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ pentru modificarea HCL nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe - 30.07.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea modificării și completării Strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin HCL nr. 356/2017 - 18.08.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizarea localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” nr. 4/2009, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe - 20.08.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 77628/2019 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe - 02.09.2020
                PROIECT DE HOTĂRÂRE cu caracter normativ privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” - 04.09.2020
        Minutele ședințelor
                Minuta - şedinţa ordinară din data de 29 ianuarie 2015 H.C.L. 11/2015
                Minuta - şedinţa ordinară din data de 29 ianuarie 2015 - H.C.L 23/2015
                Minuta - şedinţa extraordinară din data de 19 februarie 2015
                Minuta - şedinţa ordinară din data de 26 martie 2015
                Minuta - şedinţa ordinară din data de 8 aprilie 2015
                Minuta - şedinţa ordinară din data de 28 mai 2015
                Minuta - şedinţa ordinară din data de 25 iunie 2015
                Minuta - şedinţa extraordinară din data de 27 iulie 2015
        Arhivă
                Arhiva
        Raport de evaluare
                Raport de evaluare pe anul 2015
                Raport de evaluare pe anul 2014
                Raport de evaluare pe anul 2016
                Raport de evaluare pe anul 2017
                Raport de evaluare pe anul 2013
                Raport de evaluare pe anul 2012
                Raport de evaluare pe anul 2011
                Raport de evaluare pe anul 2010
                Raport de evaluare pe anul 2009
                Raport de evaluare pe anul 2008
                Raport de evaluare pe anul 2007
                Raport de evaluare pe anul 2006
                Raport de evaluare pe anul 2005
                Raport de evaluare pe anul 2004
        Transparența veniturilor salariale
                Transparența veniturilor salariale
    Concursuri de proiecte
        Burse pentru studenți
        Proiecte culturale
        Proiecte pentru tineret
        Proiecte sportive
        Burse pentru elevii de etnie romă
    Angajări
        Angajări
        Arhivă - angajări
        Angajări – GDPR
    Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
        Angajări Direcția de Asistența Socială
        Formulare: Alocații de stat și ajutor social
        Compartimentul pentru protectia si promovarea drepturilor copilului si a persoanelor cu handicap
    Taxe locale
    Oferte de vânzare terenuri
        Procedură de desfăşurare
        Anunţuri
                15-11-2017: Teren arabil în suprafață de 0.50 ha
                01-08-2016: Teren păşune în suprafață de 0,0750 ha
                05-07-2017: Teren arabil în suprafață de 0.58 ha
                23-12-2014: Teren arabil în suprafață de 1,00 ha
                30-01-2017: Teren arabil în suprafață de 1.00 ha
                01-02-2017: Teren arabil în suprafață de 0.60 ha
                06-02-2017: Comunicare de acceptare la oferta de vanzare nr. 15/2017
                06-07-2015: Teren arabil în suprafață de 0,135 ha
                17-04-2018: Teren arabil în suprafață de 0,35 ha
                26-09-2019: Teren arabil în suprafață de 1,76 ha
                10-07-2020: Teren arabil în suprafață de 0,0775 ha
                10-07-2020: Teren arabil în suprafață de 0,0775 ha
                13-07-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 224/2018
                25-06-2014: Teren arabil în suprafață de 3,99 ha
                25-06-2014: Teren arabil în suprafață de 0,71 ha
                27-09-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 358/2019
                27-09-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 362/2019
                19-08-2014: Teren arabil în suprafaţă de 0,435 ha
                15-07-2014: Teren arabil în suprafață de 1,16 ha
                19-08-2014: Teren arabil în suprafaţă de 0,435 ha
                26-02-2015: Teren arabil în suprafață de 1,00 ha
                18-03-2015: Teren arabil în suprafață de 1,8689 ha
                18-03-2015: Teren arabil în suprafață de 0,07 ha
                23-03-2015: Teren păşune în suprafață de 0,0982 ha
                30-03-2015:Teren livadă în suprafaţă de 5 ari
                31-03-2015: Teren arabil în suprafață de 1,00 ha
                14-04-2015: Teren fâneaţă în suprafață de 0,3272 ha
                21-04-2015: Teren arabil în suprafață de 3,63 ha
                01-08-2014: Teren arabil în suprafață de 0,51 ha
                05-08-2014: Teren păşune în suprafață de 0,11 ha
                08-08-2014: Teren arabil în suprafaţă de 1.00 ha
                19-08-2014: Teren arabil în suprafaţă de 0,435 ha
                26-08-2014: Teren arabil în suprafață de 2,00 ha
                12-09-2014: Teren arabil în suprafață de 0,0707 ha
                06-10-2014 Teren faneata in suprafata de 0.2103 ha
                14-10-2014 Teren faneata în suprafață de 2,00 ha
                22-10-2014: Teren fâneață în suprafață de 0,2 ha
                21-10-2014: Teren faneata în suprafață de 1,9652 ha
                21-11-2014: Teren arabil în suprafață de 2,39 ha
                12-11-2014: Teren arabil în suprafață de 2,50 ha
                12-11-2014: Teren arabil în suprafață de 1,00 ha
                21-01-2015: Teren păşunel în suprafață de 0,90 ha
                22-01-2015: Teren arabil în suprafață de 0,10 ha
                16-02-2015: Teren arabil în suprafață de 0,50 ha
                21-01-2015: Teren arabil în suprafață de 0,35 ha
                13-05-2015: Teren arabil în suprafață de 0,1842 ha
                26-05-2015: Teren arabill în suprafață de 1,00 ha
                04-06-2015: Teren arabill în suprafață de 0,26 ha
                11-06-2015: Teren arabill în suprafață de 0,58 ha
                11-06-2015: Teren arabill în suprafață de 0,35 ha
                15-06-2015: Teren arabil în suprafață de 0,4467 ha
                15-06-2015: Teren arabill în suprafață de 0,37 ha
                02-07-2015: Teren păşune în suprafață de 0,075 ha
                06-08-2015: Teren livadă în suprafață de 0,1352 ha
                12-08-2015: Teren arabil în suprafață de 0,70 ha
                21-08-2015: Teren arabil în suprafață de 3,00 ha
                Teren arabil în suprafață de 1,03 de ha
                22-09-2015: Teren arabil în suprafață de 1,00 ha
                2015-09-24: Teren arabil în suprafață de 1,45 ha
                06-10-2015: Teren pasune în suprafață de 5,78 ha
                06-10-2015: Teren pasune în suprafață de 10,70 ha
                2015-12-15: Teren arabil în suprafață de 1400 mp
                2015-10-15: Teren arabil în suprafață de 707 mp
                2015-10-15: Teren arabil în suprafață de 707 mp
                2015-10-15: Teren arabil în suprafață de 707 mp
                2015-11-26: Teren arabil în suprafață de 0.50 ha
                12-11-2015: Teren arabil în suprafață de 0,57 ha
                12-11-2015: Teren arabil în suprafață de 8.27 ha
                12-11-2015: Teren pășune în suprafață de 0.12 ha
                2015-11-19: Teren arabil în suprafață de 725 mp
                2015-11-19: Teren arabil în suprafață de 1.31 ha
                2015-11-23: Teren arabil în suprafață de 3.18 ha
                09-12-2015: Teren păşune în suprafață de 9963 mp
                14-12-2015: Teren păşune în suprafață de 1800 mp
                2015-12-14: Teren arabil în suprafață de 965 MP
                2015-12-14: Teren arabil în suprafață de 6065 mp
                18-12-2015: Teren păşune în suprafață de 24750 mp
                18-12-2015: Teren păşune în suprafață de 7225 mp
                18-12-2015: Teren păşune în suprafață de 2.50 ha
                18-12-2015: Teren păşune în suprafață de 8375 mp
                18-12-2015: Teren păşune în suprafață de 24350 mp
                18-12-2015: Teren păşune în suprafață de 14775 mp
                04-02-2016: Teren fâneaţă în suprafață de 0,49 ha
                15-03-2016: Teren arabil în suprafață de 11.76 ha
                28-04-2016: Teren arabil în suprafață de 0.50 ha
                27-04-2016: Teren livadă în suprafață de 1,5464 ha
                01-03-2016: Teren livadă în suprafață de 0,15 ha
                05-04-2016: Teren arabil în suprafață de 1.00 ha
                15-04-2016: Teren arabil în suprafață de 1.59 ha
                18-04-2016: Teren arabil și fâneață în suprafață de 0.3250 ha
                22-04-2016: Teren arabil în suprafață de 0.29 ha
                09-05-2016: Teren arabil în suprafață de 0.1020 ha
                30-05-2016: Teren arabil în suprafață de 0.29 ha
                30-05-2016: Teren arabil în suprafață de 0.2870 ha
                31-05-2016: Teren arabil în suprafață de 0.0562 ha
                15-06-2016: Teren arabil în suprafață de 0.30 ha
                15-07-2016: Teren arabil în suprafață de 0.12 ha si 0.0133 ha arabil-drum
                14-06-2016: Teren arabil în suprafață de 0.4511 ha și 0,0090 ha arabil(drum)
                20-07-2016: Teren arabil în suprafață de 0.18 ha
                21-06-2016: Teren arabil în suprafață de 0.60 ha
                21-06-2016: Teren arabil în suprafață de 0.60 ha
                30-06-2016: Teren arabil în suprafață de 0.36 ha
                08-09-2016: Teren arabil în suprafață de 0.07 ha
                14-07-2016: Teren arabil în suprafață de 0.0707 ha
                07-11-2016: Teren arabil în suprafață de 0.6967 ha
                12-10-2016: Teren arabil în suprafață de 1.1133 ha
                13-10-2016: Teren arabil în suprafață de 1.51 ha
                14-10-2016 Teren faneata în suprafață de 0,63 ha
                31-10-2016: Teren arabil în suprafață de 0.05 ha
                25-11-2016: Teren păşune în suprafață de 0,2143 ha
                28-11-2016: Teren arabil în suprafață de 1.9275 ha
                06-12-2016: Teren livadă în suprafață de 0,10 ha
                08-12-2016: Teren livadă în suprafață de 0,10 ha
                08-12-2016: Teren livadă în suprafață de 0,0188 ha
                30-12-2016: Teren arabil în suprafață de 1.00 ha
                04-01-2017: Teren păşune în suprafață de 1,18 ha
                19-01-2017: Comunicare de acceptare la oferta de vanzare nr. 208/2016
                21-02-2017: Teren arabil în suprafață de 0.35 ha
                22-02-2017: Teren arabil în suprafață de 0.0707 ha
                22-02-2017: Teren arabil în suprafață de 0.0707 ha
                22-02-2017: Teren arabil în suprafață de 0.0707 ha
                22-02-2017: Teren arabil în suprafață de 0.0707 ha
                02-03-2017: Teren arabil în suprafață de 1.00 ha
                27-03-2017: Teren arabil în suprafață de 1.00 ha
                03-04-2017: Teren livadă în suprafață de 0.949 ha
                04-05-2017: Teren arabil în suprafață de 0.2163 ha
                04-05-2017: Teren arabil în suprafață de 0.1081 ha
                04-05-2017: Teren arabil în suprafață de 0.2163 ha
                13-04-2017: Teren arabil în suprafață de 3.99 ha
                04-05-2017: Teren arabil în suprafață de 0.2162 ha
                04-05-2017: Teren arabil în suprafață de 0.2163 ha
                04-05-2017: Teren arabil în suprafață de 0.1081 ha
                15-05-2017: Teren arabil în suprafață de 1.1364 ha
                15-05-2017: Teren arabil în suprafață de 1.0018 ha
                16-05-2017: Teren fâneață în suprafață de 0.0934 ha
                23-05-2017: Teren arabil în suprafață de 10.01 ha
                25-05-2017: Teren arabil în suprafață de 1.76 ha
                26-05-2017: Teren pășune în suprafață de 0.1770 ha
                26-05-2017: Teren livadă în suprafață de 0.0949 ha
                29-05-2017: Comunicare de acceptare la oferta de vanzare nr. 121/2017
                29-05-2017: Comunicare de acceptare la oferta de vanzare nr. 113/2017
                30-05-2017: Comunicare de acceptare la oferta de vanzare nr. 80/2017
                30-05-2017: Comunicare de acceptare la oferta de vanzare nr. 84/2017
                30-05-2017: Comunicare de acceptare la oferta de vanzare nr. 88/2017
                30-05-2017: Comunicare de acceptare la oferta de vanzare nr. 92/2017
                30-05-2017: Comunicare de acceptare la oferta de vanzare nr. 96/2017
                30-05-2017: Comunicare de acceptare la oferta de vanzare nr. 100/2017
                16-05-2017: Teren arabil în suprafață de 0.43 ha
                30-05-2017: Comunicare de acceptare la oferta de vanzare nr. 117/2017
                19-06-2017: Teren arabil în suprafață de 0.32 ha
                06-06-2017: Teren livadă în suprafață de 0.0949 ha
                07-06-2017: Comunicare de acceptare la oferta de vanzare nr. 133/2017
                12-06-2017: Teren livadă în suprafață de 0.20 ha
                12-06-2017: Teren arabil în suprafață de 2.36 ha
                19-06-2017: Teren arabil în suprafață de 0.35 ha
                20-06-2017: Comunicare de acceptare la oferta de vanzare nr. 162/2017
                22-06-2017: Comunicare de acceptare la oferta de vanzare nr. 129/2017
                06-07-2017: Teren arabil în suprafață de 0.08 ha
                26-06-2017: Teren arabil în suprafață de 0.50 ha
                05-07-2017: Teren arabil în suprafață de 0.50 ha
                11-07-2017: Teren livadă în suprafață de 1.26 ha
                13-07-2017: Comunicare de acceptare la oferta de vanzare nr. 209/2017
                19-07-2017: Teren arabil în suprafață de 0.58 ha
                18-07-2017: Teren arabil în suprafață de 0.148 ha
                18-07-2017: Teren arabil în suprafață de 2.30 ha
                18-07-2017: Teren arabil în suprafață de 0.28 ha
                18-07-2017: Teren arabil în suprafață de 3.47 ha
                25-07-2017: Teren arabil în suprafață de 0.66 ha
                26-07-2017: Teren arabil în suprafață de 1.00 ha
                10-08-2017: Comunicare de acceptare la oferta de vanzare nr. 221/2017
                10-08-2017: Comunicare de acceptare la oferta de vanzare nr. 225/2017
                10-08-2017: Comunicare de acceptare la oferta de vanzare nr. 229/2017
                10-08-2017: Comunicare de acceptare la oferta de vanzare nr. 237/2017
                02-11-2017: Teren arabil în suprafață de 0.29 ha
                16-08-2017: Comunicare de acceptare la oferta de vanzare nr. 247/2017
                16-08-2017: Teren arabil (livada) în suprafață de 0.39 ha
                15-09-2017: Teren arabil în suprafață de 0.50 ha
                17-08-2017: Teren arabil în suprafață de 0.09 ha
                18-08-2017: Teren arabil în suprafață de 0.1238 ha
                21-08-2017: Teren pășune în suprafață de 0.1812 ha
                25-08-2017: Comunicare de acceptare la oferta de vanzare nr. 274/2017
                24-08-2017: Teren livada în suprafață de 1,2865 ha
                24-08-2017: Teren livada în suprafață de 0,0535 ha
                04-09-2017: Comunicare de acceptare la oferta de vanzare nr. 278/2017
                07-09-2017: Teren arabil în suprafață de 1.39 ha
                07-09-2017: Teren fâneață în suprafață de 0.58 ha
                07-09-2017: Comunicare de acceptare la oferta de vanzare nr. 266/2017
                08-09-2017: Teren fâneață în suprafață de 0.0139 ha
                08-09-2017: Teren fâneață în suprafață de 0.10 ha
                08-09-2017: Teren fâneață în suprafață de 0.0361 ha
                11-09-2017: Teren arabil în suprafață de 0.06 ha
                18-09-2017: Teren pășune în suprafață de 0.1804 ha
                18-09-2017: Comunicare de acceptare la oferta de vanzare nr. 282/2017
                18-09-2017: Comunicare de acceptare la oferta de vanzare nr. 287/2017
                18-09-2017: Comunicare de acceptare la oferta de vanzare nr. 291/2017
                05-10-2017: Comunicare de acceptare la oferta de vanzare nr. 323/2017
                18-10-2017: Teren arabil în suprafață de 0.15 ha
                18-10-2017: Teren arabil în suprafață de 0.50 ha
                24-08-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 292/2018
                27-10-2017: Comunicare de acceptare la oferta de vanzare nr. 359/2017
                07-11-2017: Teren arabil în suprafață de 0.42 ha
                07-11-2017: Teren arabil în suprafață de 3.15 ha
                14-11-2017: Teren arabil în suprafață de 2.245 ha
                08.08.2018: Dezbatere publică: Plan Urbanistic Zonal „Zonă industrială şi servicii” str. Lunca Oltului, Sfantu Gheorghe
                16-11-2017: Teren arabil în suprafață de 3.99 ha
                27-11-2017: Comunicare de acceptare la oferta de vanzare nr. 382/2017
                18-07-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 232/2018
                17-07-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 264/2018
                12-12-2017: Teren arabil în suprafață de 2,17 ha
                14-12-2017: Comunicare de acceptare la oferta de vanzare nr. 378/2017
                15-12-2017: Teren livada în suprafață de 0,15 ha
                20-12-2017: Teren arabil în suprafață de 0,059 ha
                20-12-2017: Teren arabil în suprafață de 0,059 ha
                20-12-2017: Teren arabil în suprafață de 0,059 ha
                20-12-2017: Teren arabil în suprafață de 0,059 ha
                20-12-2017: Teren arabil în suprafață de 0,059 ha
                20-12-2017: Teren arabil în suprafață de 0,059 ha
                20-12-2017: Teren arabil în suprafață de 0,1017 ha
                20-12-2017: Teren arabil în suprafață de 0,1016 ha
                20-12-2017: Teren drum în suprafață de 0,0947 ha
                21-12-2017: Teren arabil în suprafață de 1,00 ha
                21-12-2017: Teren arabil în suprafață de 0,24 ha
                21-12-2017: Teren arabil în suprafață de 0,18 ha
                21-08-2018: Teren arabil în suprafață de 0,50 ha
                21-08-2018: Teren arabil în suprafață de 1,30 ha
                22-08-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 278/2018
                11-01-2018: Teren arabil în suprafață de 0,83 ha
                11-01-2018: Teren arabil în suprafață de 1,415 ha
                26-01-2018: Teren livadă în suprafață de 0,3350 ha
                12-01-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 406/2017
                16-01-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 436/2017
                16-01-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 440/2017
                16-01-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 444/2017
                16-01-2018: Comunicare de acceptare nr.15
                16-01-2018: Comunicare de acceptare nr.13
                17-01-2018: Comunicare de acceptare nr.17
                17-01-2018: Comunicare de acceptare nr.19
                17-01-2018: Comunicare de acceptare nr.21
                17-01-2018: Comunicare de acceptare nr.23
                20-08-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 288/2018
                30.07.2018: Dezbatere publică: Plan Urbanistic Zonal „Zonă de locuit şi servicii” Chilieni, Sfantu Gheorghe
                23-07-2018: Teren fâneață în suprafață de 0.0712 ha
                26-01-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 1/2018
                26-01-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 5/2018
                01-02-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 47/2018
                07-02-2018: Teren arabil în suprafață de 0,38 ha
                07-02-2018: Teren arabil în suprafață de 0,10 ha
                07-02-2018: Teren arabil în suprafață de 0,70 ha
                03-08-2018: Teren pășune în suprafață de 0,12 ha
                13-02-2018: Teren arabil în suprafață de 0,15 ha
                13-02-2018: Teren pășune în suprafață de 0.10 ha
                12-03-2018: Teren arabil în suprafață de 0,0775 ha
                20-02-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 53/2018
                20-02-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 57/2018
                20-02-2018: Teren arabil în suprafață de 0,10 ha
                27-02-2018: Teren fâneață în suprafață de 0,21 ha
                27-02-2018: Teren arabil în suprafață de 0,79 ha
                01-03-2018: Teren arabil în suprafață de 0,08 ha
                07-03-2018: Teren arabil în suprafață de 0,0758 ha
                14-03-2018: Teren arabil în suprafață de 0,47 ha
                16-03-2018: Teren fâneață în suprafață de 0.28 ha
                22-03-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 84/2018
                25-03-2019: Teren arabil în suprafață de 1,79 ha
                02-10-2018: Teren arabil în suprafață de 0,24 ha
                03-04-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 115/2018
                31-07-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 260/2018
                23-04-2018: Teren arabil în suprafață de 0,80 ha
                23-04-2018: Teren arabil în suprafață de 2,15 ha
                24-04-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr.130/2018
                02-05-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr.153/2018
                26-04-2018: Teren arabil în suprafață de 0,50 ha
                26-04-2018: Teren arabil în suprafață de 0,23 ha
                26-04-2018: Teren arabil în suprafață de 0,7033 ha
                08-05-2018: Teren pășune în suprafață de 0.51 ha
                09-05-2018: Teren arabil în suprafață de 3,34 ha
                04-05-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr.135/2018
                15-05-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr.139/2018
                16-05-2018: Teren arabil în suprafață de 0,24 ha
                07-06-2018: Teren arabil în suprafață de 0,0725 ha
                07-06-2018: Teren arabil în suprafață de 0,0725 ha
                09-07-2018: Teren arabil în suprafață de 0,10 ha
                11-07-2018: Teren arabil în suprafață de 0,50 ha
                11-07-2018: Teren arabil în suprafață de 0,07 ha
                08-06-2018: Teren arabil în suprafață de 0,059 ha
                08-06-2018: Teren arabil în suprafață de 0,059 ha
                08-06-2018: Teren arabil în suprafață de 0,059 ha
                08-06-2018: Teren arabil în suprafață de 0,059 ha
                08-06-2018: Teren arabil în suprafață de 0,059 ha
                08-06-2018: Teren arabil în suprafață de 0,059 ha
                13-06-2018: Teren arabil în suprafață de 0,50 ha
                19-06-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr.217/2018
                07-08-2018: Teren fâneață în suprafață de 0.06 ha
                20-06-2018: Teren arabil în suprafață de 0,0558 ha
                20-06-2018: Teren pășune în suprafață de 1,00 ha
                20-06-2018: Teren pășune în suprafață de 1,3950 ha
                26-06-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 192/2018
                26-06-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 196/2018
                26-06-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 200/2018
                26-06-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 204/2018
                26-06-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 208/2018
                26-06-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 212/2018
                23-07-2018: Teren fâneață în suprafață de 0.1224 ha
                17-09-2018: Teren arabil în suprafață de 0,40 ha
                25-09-2018: Teren fâneață în suprafață de 0.05 ha
                05-10-2018: Teren arabil în suprafață de 3,99 ha
                09-10-2018: Teren fâneață în suprafață de 0.10 ha
                11-10-2018: Teren livadă în suprafață de 0.1113 ha
                11-10-2018: Teren livadă în suprafață de 0.0134 ha
                11-10-2018: Teren livadă în suprafață de 0.1114 ha
                11-10-2018: Teren livadă în suprafață de 0.0723 ha
                15-10-2018: Teren arabil în suprafață de 0,29 ha
                15-10-2018: Teren arabil în suprafață de 0,13 ha
                15-10-2018: Teren arabil în suprafață de 0,0775 ha
                16-10-2018: Teren livadă în suprafață de 0.05 ha
                22-10-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 329/2018
                22-10-2018: Teren livadă în suprafață de 0.07 ha
                23-10-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 325/2018
                23-10-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 374/2018
                29-10-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 341/2018
                29-10-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 345/2018
                29-10-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 349/2018
                29-10-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 353/2018
                30-10-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 337/2018
                07-11-2018: Teren fâneață în suprafață de 0,05 ha
                05-11-2018: Teren arabil în suprafață de 0.29 ha
                26-11-2018: Teren drum în suprafață de 0.0947 ha
                27-11-2018: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 401/2018
                10-12-2018: Teren arabil în suprafață de1,88 ha
                13-12-2018: Teren arabil în suprafață de0,5950 ha
                13-12-2018: Teren arabil în suprafață de 0,8050 ha
                13-12-2018: Teren arabil în suprafață de 0,35 ha
                13-12-2018: Teren arabil în suprafață de 0,0775 ha
                21-12-2018: Teren arabil în suprafață de 0,0707 ha
                07-01-2019: Teren arabil în suprafață de 7,27 ha
                09-01-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 440/2018
                09-01-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 424/2018
                09-01-2019: Teren arabil în suprafață de 10 ha
                10-01-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 428/2018
                10-01-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 432/2018
                10-01-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 436/2018
                09-01-2019: Teren arabil în suprafață de 1,74 ha
                23-01-2019: Teren arabil în suprafață de 0,27 ha
                28-01-2019: Teren arabil în suprafață de 0,287 ha
                04-02-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 33/2019
                19-02-2019: Teren fâneață în suprafață de 0,0768 ha
                19-02-2019: Teren arabil în suprafață de 0,2975 ha
                19-02-2019: Teren arabil în suprafață de 0,1750 ha
                19-02-2019: Teren arabil în suprafață de 0,4025 ha
                12-03-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 46/2019
                25-02-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 54/2019
                12-03-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 42/2019
                28-02-2019: Teren arabil în suprafață de 0,62 ha
                28-02-2019: Teren arabil în suprafață de 4,80 ha
                28-02-2019: Teren arabil în suprafață de 1,30 ha
                28-02-2019: Teren arabil în suprafață de 3,30 ha
                01-03-2019: Teren arabil în suprafață de 0,97 ha
                07-03-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 62/2019
                07-03-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 66/2019
                07-03-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 70/2019
                07-03-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 74/2019
                12-03-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 50/2019
                15-03-2019: Teren livada în suprafață de 0,6355 ha
                25-03-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 78/2019
                25-03-2019: Teren arabil în suprafață de 5,43 ha
                27-03-2019: Teren arabil în suprafață de 7,79 ha
                29-03-2019: Teren arabil în suprafață de 0,6425 ha
                08-04-2019: Teren arabil în suprafață de 0,29 ha
                08-04-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 114/2019
                09-04-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 96/2019
                01-04-2019: Teren arabil în suprafață de 0,21 ha
                01-04-2019: Teren arabil în suprafață de 1,27 ha
                01-04-2019: Teren arabil în suprafață de 0,5788 ha
                01-04-2019: Teren arabil în suprafață de 1,4312 ha
                10-04-2019: Teren arabil în suprafață de 0,35 ha
                16-04-2019: Teren arabil în suprafață de 0,60 ha
                16-04-2019: Teren arabil în suprafață de 0,0775 ha
                23-04-2019: Teren arabil în suprafață de 1,00 ha
                05-09-2019: Teren arabil în suprafață de 0,0123 ha
                25-04-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 118/2019
                25-04-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 160/2019
                25-04-2019: Teren livadă în suprafață de 0.05 ha
                26-09-2019: Teren arabil în suprafață de 7,66 ha
                02-05-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 151/2019
                03-05-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 155/2019
                07-05-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 168/2019
                08-05-2018: Teren pășune în suprafață de 0,05 ha
                08-05-2019: Teren fâneață în suprafață de 0,34 ha
                13-05-2019: Teren arabil în suprafață de 0,35 ha
                13-05-2019: Teren arabil în suprafață de 0,35 ha
                13-05-2019: Teren arabil în suprafață de 0,35 ha
                14-05-2019: Teren arabil în suprafață de 3,50 ha
                21-05-2019: Teren arabil în suprafață de 0,53 ha
                28-05-2019: Teren arabil în suprafață de 0,84 ha
                30-05-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 226/2019
                05-06-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 215/2019
                05-06-2019: Teren arabil în suprafață de 1,16 ha
                18-06-2019: Teren arabil în suprafață de 0,6507 ha
                25-06-2019: Teren arabil în suprafață de 0,0750 ha
                26-06-2019: Teren arabil în suprafață de 0,09 ha
                10-09-2019: Teren arabil în suprafață de 2,00 ha
                10-09-2019: Teren arabil în suprafață de 1,5496 ha
                11-07-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 249/2019
                12-07-2019: Teren pășune în suprafață de 0,07 ha si 0,0528 ha
                16-07-2019: Teren arabil în suprafață de 0,6425 ha
                16-07-2019: Teren arabil în suprafață de 0,2083 ha
                16-07-2019: Teren fâneață în suprafață de 0,0967 ha
                16-07-2019: Teren fâneață în suprafață de 0,0966 ha
                16-07-2019: Teren arabil în suprafață de 0,1217 ha
                23-07-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 261/2019
                07-08-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 269/2019
                07-08-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 273/2019
                07-08-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 277/2019
                07-08-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 281/2019
                06-08-2019: Teren fâneață în suprafață de 1,00 ha
                08-08-2019: Teren arabil în suprafață de 0,895 ha
                09-08-2019: Teren arabil în suprafață de 0,35 ha
                08-08-2019: Teren arabil în suprafață de 5,3985 ha
                07-08-2019: Teren arabil în suprafață de 3,38 ha
                09-08-2019: Teren arabil în suprafață de 0,35 ha
                13-08-2019: Teren fâneață în suprafață de 0,05 ha
                13-08-2019: Teren pășune în suprafață de 0,08625 ha
                20-08-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 327/2019
                20-08-2019: Teren pășune în suprafață de 0,11 ha
                04-09-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 323/2019
                02-09-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 290/2019
                02-09-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 306/2019
                19-09-2019: Teren arabil în suprafață de 1,2633 ha
                19-09-2019: Teren arabil în suprafață de 1,2634 ha
                23-09-2019: Teren arabil în suprafață de 0,29 ha
                30-09-2019: Teren arabil în suprafață de 0,7450 ha
                08-10-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 368/2019
                08-10-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 372/2019
                07-10-2019: Teren arabil în suprafață de 1,01 ha
                07-10-2019: Teren arabil în suprafață de 0,34 ha
                07-10-2019: Teren arabil în suprafață de 0,18 ha
                08-10-2019: Teren arabil în suprafață de 0,0750 ha
                18-10-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 412/2019
                18-10-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 400/2019
                18-10-2019: Teren arabil în suprafață de 0,20 ha
                21-10-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 377/2019
                25-10-2019: Teren arabil în suprafață de 0,1480 ha
                25-10-2019: Teren arabil în suprafață de 0,1480 ha
                29-10-2019: Teren livada în suprafață de 0,68 ha
                30-10-2019: Teren arabil în suprafață de 1,15 ha
                05-11-2019: Teren arabil în suprafață de 0,50 ha
                06-11-2019: Teren arabil în suprafață de 0,16 ha
                06-11-2019: Teren arabil în suprafață de 1,29 ha
                06-11-2019: Teren arabil în suprafață de 1,00 ha
                06-11-2019: Teren arabil în suprafață de 0,21 ha
                19-11-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 435/2019
                19-11-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 445/2019
                19-11-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 439/2019
                21-11-2019: Teren arabil în suprafață de 0,0618 ha
                28-11-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 454/2019
                02-12-2019: Teren fâneață în suprafață de 0,29 ha
                18-12-2019: Teren arabil în suprafață de 0,07 ha
                18-12-2019: Teren arabil în suprafață de 0,35 ha
                18-12-2019: Teren fâneață în suprafață de 0,18 ha
                20-12-2019: Teren arabil în suprafață de 0,29 ha
                23-12-2019: Teren arabil în suprafață de 0,0775 ha
                23-12-2019: Teren arabil în suprafață de 0,0775 ha
                30-12-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 520/2019
                30-12-2019: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 424/2019
                15-01-2020: Teren fâneață în suprafață de 0,1047 ha
                16-01-2020: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 516/2019
                20-01-2020: Teren arabil în suprafață de 0,42 ha
                23-01-2020: Teren pășune în suprafață de 2,00 ha
                28-01-2020: Teren pășune în suprafață de 10,70 ha
                28-01-2020: Teren arabil în suprafață de 0,148 ha
                03-02-2020: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 2/2020
                10-02-2020: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 12/2020
                12-02-2020: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 16/2020
                20-02-2020: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 26/2020
                20-02-2020: Teren arabil în suprafață de 0,9666 ha
                21-02-2020: Teren fâneață în suprafață de 0,35 ha
                28-02-2020: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 44/2020
                11-03-2020: Teren arabil în suprafață de 0,90 ha
                11-03-2020: Teren arabil în suprafață de 7,27 ha
                17-03-2020: Teren arabil în suprafață de 0,27 ha
                17-03-2020: Teren arabil în suprafață de 0,42 ha
                17-03-2020: Teren fâneață în suprafață de 0,57 ha
                27-04-2020: Teren fâneață în suprafață de 1,43 ha
                29-04-2020: Teren arabil în suprafață de 1,00 ha
                29-04-2020: Teren arabil în suprafață de 0,29 ha
                29-04-2020: Teren arabil în suprafață de 0,58 ha
                29-04-2020: Teren arabil în suprafață de 0,73 ha
                15-05-2020: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 80/2020
                18-05-2020: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 84/2020
                26-05-2020: Teren fâneață în suprafață de 0,04375 ha
                02-06-2020: Teren arabil în suprafață de 1,89
                09-06-2020: Teren fâneață în suprafață de 0,05 ha
                11-06-2020: Teren pășune în suprafață de 2,25 ha
                15-06-2020: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 121/2020
                18-06-2020: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 117/2020
                18-06-2020: Teren arabil în suprafață de5.87 ha
                18-06-2020: Teren fâneață în suprafață de 2,5799 ha
                19-06-2020: Teren arabil în suprafață de 0,0707 ha
                19-06-2020: Teren arabil în suprafață de 0,0707 ha
                19-06-2020: Teren arabil în suprafață de 0,0707 ha
                19-06-2020: Teren arabil în suprafață de 0,0707 ha
                19-06-2020: Teren arabil în suprafață de 0,15
                30-06-2020: Teren arabil în suprafață de 0,31 ha
                14-07-2020: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 167/2020
                14-07-2020: Teren arabil în suprafață de 0,05 ha
                15-07-2020: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 158/2020
                16-07-2020: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 149/2020
                31-07-2020: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 194/2020
                31-07-2020: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 196/2020
                31-07-2020: Teren pășune în suprafață de 0,1471 ha
                11-08-2020: Teren arabil în suprafață de 0,19 ha
                17-08-2020: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 198/2020
                20-08-2020: Teren pășune în suprafață de 0,75 ha
                21-08-2020: Teren pășune în suprafață de 0,075 ha
                21-08-2020: Teren arabil în suprafață de 0,10 ha
                21-08-2020: Teren arabil în suprafață de 0,05 ha
                27-08-2020: Teren fâneață în suprafață de 0,05 ha
                07-09-2020: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 229/2020
                07-09-2020: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 215/2020
                11-09-2020: Comunicare de acceptare la oferta de vânzare nr. 227/2020
                11-09-2020: Teren fâneață în suprafață de 0,10 ha
Ştiri
Modificări ale secţiilor de votare din Sfântu Gheorghe pentru Alegerile Locale din 27 septembrie
Nu ne preocupăm doar de centrul oraşului
Com’ON ’20: Rezultatele votului public
Investitor norvegian în Parcul Industrial de la Câmpul Frumos
Investiţii în educaţie, investiţii în viitor!
Făt Frumos din Tărâmul de Azi vine la Sfântu Gheorghe pe 12 și 13 septembrie
Cinema Arta by Cityplex se redeschide pe 11 septembrie
Se curăță albia pârâului Debren
Valabilitatea abonamentelor de parcare lunare poate fi transcrisă
Primăria Sfântu Gheorghe a alocat 5,2 milioane de lei pentru sprijinirea elevilor şi profesorilor în noul an şcolar
Floating Cinema & Theater: Cinema şi teatru pe lacul Castelului de la Arcuş
Licitație în valoare de un milion de euro, pentru ajutorarea copiilor nevoiași din Sfântu Gheorghe
Lucrările de renovare din strada Kós Károly vor fi finalizate în curând
Nu trebuie să uităm ororile trecutului
Baraj pe pârâul Debren și zonă de agrement pe malul râului Olt
Poartă cu vapori de apă în Piaţa Centrală din Sfântu Gheorghe
Continuă dezvoltarea rețelei de iluminat public în Sfântu Gheorghe
Programe de sprijin în valoare de 15 milioane de lei pentru IMM-urile din Sfântu Gheorghe afectate de pandemie
Primăria Sfântu Gheorghe lansează un program de internship pentru studenţi
Începând de joi, 6 august, masca de protecţie este obligatorie în mai multe spaţii publice în aer liber din Sfântu Gheorghe
Marcaje tactile aplicate în mai multe locaţii din Sfântu Gheorghe
Au fost desemnate cele mai frumoase zone verzi rezidenţiale şi din faţa porţii, dar şi cele mai frumoase balcoane din Sfântu Gheorghe
Informații necesare despre concediul și indemnizația de creștere a copilului
Centru de excelenţă al handbalului feminin, înfiinţat la Sfântu Gheorghe
De luni, 3 august, se reia plata parcării în Sfântu Gheorghe
Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru realizarea variantei ocolitoare a municipiului Sfântu Gheorghe
#SEPSI se transformă într-o oază inedită, fiind îmbrăcată în haine de vară
O parte a Direcției de Asistență Socială se va muta în curând în imobilul de pe strada Daliei
Primăria Sfântu Gheorghe a semnat cel mai mare contract de finanţare din istoria oraşului
Zone de siguranţă pentru pietoni, montate în 15 locaţii din Sfântu Gheorghe
S-au reluat cununiile în aer liber la Sfântu Gheorghe
Campania gratuită de debarasare a obiectelor nefolosite, prelungită până la sfârșitul anului
Firmele cu sediul în Sfântu Gheorghe pot depune cereri pentru ajutorul de minimis
Centrul de tratament și sala de fitness de la Şugaş Băi au fost redeschise
Protocol de cooperare pentru dezvoltarea economică a municipiului Sfântu Gheorghe
Facilitățile de agrement îi așteaptă pe cei care vor să se relaxeze la Şugaş Băi
Programul de relaţii cu publicul în perioada stării de alertă
Încep lucrările la un spațiu multifuncțional în Piața Centrală din Sfântu Gheorghe
Măsurile adoptate pe perioada stării de urgenţă se prelungesc deocamdată şi în starea de alertă
Firmele din Sfântu Gheorghe pot plăti taxele şi impozitele locale pe ghiseul.ro
Au fost redeschise pista de alergare de la Stadionul Municipal şi terenurile de tenis de la Arena Sepsi
Consiliul local
Consiliul local
    Hotărâri
    Consilieri
        Consilieri
    Data şedinţelor
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 27 DECEMBRIE 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 17 FEBRUARIE 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 DECEMBRIE 2014
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 15 IANUARIE 2015
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 26 FEBRUARIE 2015
        Invitaţie - Şedinţă extraordinară pe data de 13 OCTOMBRIE 2008
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 27 aprilie 2020
        INVITAȚIE la ședința extraordinara din 09 martie 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 24 MARTIE 2016
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 31 MARtIE
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 28 MAI 2015
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 06 SEPTEMBRIE 2016
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 OCTOMBRIE 2009
        Invitaţie - Şedinţă extraordinară pe data de 29 septembrie 2008
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 09 NOIEMBRIE 2009
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 30 MARTIE 2009
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 8 IULIE 2015
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 09 APRILIE 2009
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 26 IULIE 2012
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 01 SEPTEMBRIE 2016
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 16 NOIEMBRIE 2009
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 09 APRILIE 2009
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 30 MARTIE 2009
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 22 MAI 2009
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 30 Iulie 2009
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 10 AUGUST 2009
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 31 AUGUST 2009
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 07 SEPTEMBRIE 2009
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 21 SEPTEMBRIE 2009
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 30 SEPTEMBRIE 2009
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 08 OCTOMBRIE 2009
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 14 OCTOMBRIE 2009
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 16 OCTOMBRIE 2009
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 22 OCTOMBRIE 2009
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 26 OCTOMBRIE 2009
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 02 NOIEMBRIE 2009
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 26 NOIEMBRIE 2009
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 21 DECEMBRIE 2009
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 28 IANUARIE 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 02 DECEMBRIE 2009
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 09 DECEMBRIE 2009
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 23 DECEMBRIE 2009
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 19 IANUARIE 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 8 FEBRUARIE 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 3 MARTIE 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 10 FEBRUARIE 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 25 FEBRUARIE 2010
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 16 iulie 2020
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 16 MARTIE 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 25 MARTIE 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 19 APRILIE 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 APRILIE 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 18 MAI 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 21 MAI 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 27 MAI 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 10 IUNIE 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 18 IUNIE 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 30 IUNIE 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 12 IULIE 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 19 IULIE 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 IULIE 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 12 AUGUST 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 26 AUGUST 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 13 SEPTEMBRIE 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 24 SEPTEMBRIE 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 04 OCTOMBRIE 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 14 OCTOMBRIE 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 21 OCTOMBRIE 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 28 OCTOMBRIE 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 4 NOIEMBRIE 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 11 NOIEMBRIE 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 15 NOIEMBRIE 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 25 NOIEMBRIE 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 9 DECEMBRIE 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 10 IULIE 2012
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 27 IANUARIE 2011
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 23 DECEMBRIE 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 30 DECEMBRIE 2010
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 16 IANUARIE 2014
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 10 FEBRUARIE 2011
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 16 FEBRUARIE 2011
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 24 FEBRUARIE 2011
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 07 APRILIE 2011
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 10 MARTIE 2011
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 31 MARTIE 2011
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 11 APRILIE 2011
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 28 APRILIE 2011
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 18 APRILIE 2011
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 09 MAI 2011
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 26 IUNIE 2014
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 7 IULIE 2014
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 26 MAI 2011
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 9 IUNIE 2011
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 28 IULIE 2011
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 30 IUNIE 2011
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 14 IULIE 2011
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 1 AUGUST 2011
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 18 AUGUST 2011
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 10 NOIEMBRIE 2011
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 26 SEPTEMBRIE 2011
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 SEPTEMBRIE 2011
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 24 NOIEMBRIE 2011
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 4 OCTOMBRIE 2011
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 11 MAI 2015
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 21 AUGUST 2014
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 27 OCTOMBRIE 2011
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 22 DECEMBRIE 2011
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 8 DECEMBRIE 2011
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 16 IANUARIE 2012
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 26 IANUARIE 2012
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 6 FEBRUARIE 2012
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 15 FEBRUARIE 2012
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 FEBRUARIE 2012
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 6 MARTIE 2012
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 MARTIE 2012
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 24 APRILIE 2012
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 17 MAI 2012
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 31 MAI 2012
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 28 IUNIE 2012
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 14 AUGUST 2012
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 27 SEPTEMBRIE 2012
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 25 OCTOMBRIE 2012
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 8 NOIEMBRIE 2012
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 16 NOIEMBRIE 2012
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 20 NOIEMBRIE 2012
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 NOIEMBRIE 2012
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 27 DECEMBRIE 2012
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 17 DECEMBRIE 2012
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 31 DECEMBRIE 2012
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 31 IANUARIE 2013
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 31 IULIE 2014
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 11 FEBRUARIE 2013
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 20 IUNIE 2013
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 28 FEBRUARIE 2013
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 4 MARTIE 2013
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 27 IUNIE 2013
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 28 MARTIE 2013
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 8 APRILIE 2013
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 23 MAI 2013
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 12 APRILIE 2013
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 25 APRILIE 2013
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 30 MAI 2013
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 16 AUGUST 2013
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 10 IUNIE 2013
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 26 SEPTEMBRIE 2013
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 25 IULIE 2013
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 29 IULIE 2013
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 5 SEPTEMBRIE 2013
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 16 OCTOMBRIE 2013
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 31 OCTOMBRIE 2013
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 11 NOIEMBRIE 2013
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 28 NOIEMBRIE 2013
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 19 DECEMBRIE 2013
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 12 DECEMBRIE 2013
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 13 FEBRUARIE 2014
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 30 IANUARIE 2014
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 19 FEBRUARIE 2014
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 27 FEBRUARIE 2014
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 13 MARTIE 2014
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 20 MARTIE 2014
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 27 MARTIE 2014
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 4 APRILIE 2014
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 30 APRILIE 2014
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 MAI 2014
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 18 IUNIE 2014
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 26 MARTIE 2015
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 31 MARTIE 2015
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 8 APRILIE 2015
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 20 APRILIE 2015
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 5 AUGUST 2014
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 12 AUGUST 2014
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 21 AUGUST 2014
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 14 SEPTEMBRIE 2014
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 18 SEPTEMBRIE 2014
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 29 SEPTEMBRIE 2014
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 30 OCTOMBRIE 2014
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 9 OCTOMBRIE 2014
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 23 OCTOMBRIE 2014
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 6 NOIEMBRIE 2014
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 27 NOIEMBRIE 2014
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 17 NOIEMBRIE 2014
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 21 NOIEMBRIE 2014
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 11 DECEMBRIE 2014
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 IANUARIE 2015
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 19 FEBRUARIE 2015
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 30 APRILIE 2015
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 25 IUNIE 2015
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 8 IUNIE 2015
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 12 IUNIE 2015
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 27 IULIE 2015
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 2 IULIE 2015
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 13 IULIE 2015
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 17 IULIE 2015
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 30 IULIE 2015
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 3 SEPTEMBRIE 2015
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 22 SEPTEMBRIE 2015
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 30 SEPTEMBRIE 2015
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 10 OCTOMBRIE 2015
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 19 OCTOMBRIE 2015
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 OCTOMBRIE 2015
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 05 NOIEMBRIE
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 19 NOIEMBRIE
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 26 NOIEMBRIE 2015
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 16 DECEMBRIE
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 23 DECEMBRIE
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 DECEMBRIE 2015
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 08 IANUARIE
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 22 IANUARIE
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 1 FEBRUARIE
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 19 FEBRUARIE
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 24 FEBRUARIE
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 29 FEBRUARIE 2016
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 11 APRILIE 2016
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 18 APRILIE 2016
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 12 MAI 2016
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 28 APRILIE 2016
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 23 MAI 2016
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 26 MAI 2016
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 31 MAI 2016
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 08 IUNIE 2016
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 17 IUNIE 2016
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 30 IUNIE 2016
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 14 IULIE 2016
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 26 IULIE 2016
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 28 IULIE 2016
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 18 AUGUST 2016
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 25 AUGUST 2016
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 14 SEPTEMBRIE 2016
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 SEPTEMBRIE 2016
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 13 OCTOMBRIE 2016
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 27 OCTOMBRIE 2016
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 10 NOIEMBRIE 2016
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 17 NOIEMBRIE 2016
        INVITATIE la sedinta ordinara din 24 noiembrie 2016
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 29 NOIEMBRIE 2016
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 12 DECEMBRIE 2016
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 19 DECEMBRIE 2016
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 28 DECEMBRIE 2016
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 13 IANUARIE 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 18 IANUARIE 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 25 IANUARIE 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 26 IANUARIE 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 23 FEBRUARIE 2017
        INVITATIE la sedinta extraordinara din 20 martie 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 25 MAI 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 30 MARTIE 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 13 SEPTEMBRIE 2018
        INVITAȚIE la ședința extraordinara din 13 aprilie 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 27 APRILIE 2017
        INVITAȚIE la ședința extraordinara din 05 mai 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 31 MAI 2017
        INVITAȚIE la ședința extraordinara din 14 iunie 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 24 IULIE 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 15 SEPTEMBRIE 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 IUNIE 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 10 IULIE 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 20 IULIE 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 27 IULIE 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 10 AUGUST 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 21 SEPTEMBRIE 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 29 AUGUST 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 31 AUGUST 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 28 SEPTEMBRIE 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 25 SEPTEMBRIE 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 11 octombrie 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 17 OCTOMBRIE 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 26 OCTOMBRIE 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 09 IANUARIE 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 06 NOIEMBRIE 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 09 NOIEMBRIE 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 23 NOIEMBRIE 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 04 DECEMBRIE 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 15 DECEMBRIE 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 21 DECEMBRIE 2017
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 30 AUGUST 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 25 IANUARIE 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 13 FEBRUARIE 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 20 SEPTEMBRIE 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 14 AUGUST 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 19 FEBRUARIE 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 28 FEBRUARIE 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 26 IULIE 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 08 AUGUST 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 08 MARTIE 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 13 MARTIE 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 MARTIE 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 16 APRILIE 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 8 OCTOMBRIE 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 26 APRILIE 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 31 MAI 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 17 MAI 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 20 IULIE 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 28 IUNIE 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 06 IULIE 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 27 SEPTEMBRIE 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 2 OCTOMBRIE 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 16 OCTOMBRIE 2018
        INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 25 OCTOMBRIE 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 09 NOIEMBRIE 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 20 NOIEMBRIE 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 26 NOIEMBRIE 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 NOIEMBRIE 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 04 DECEMBRIE 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 12 DECEMBRIE 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 17 DECEMBRIE 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 28 DECEMBRIE 2018
        INVITAŢIE - la şedinţa extraordinară din data de 14 IANUARIE 2019
        INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 31 IANUARIE 2019
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 11 februarie 2019
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 21 februarie 2019
        INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 28 februarie 2019
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 08 martie 2019
        INVITAȚIE - la ședința festivă din data de 15 martie 2019
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 19 martie 2019
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 25 martie 2019
        INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 28 martie 2019
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 04 APRILIE 2019
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 11 aprilie 2019
        INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 25 aprilie 2019
        INVITAȚIE - la ședința festivă din data de 05 mai 2019
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 10 mai 2019
        INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 30 mai 2019
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 13 iunie 2019
        INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 27 iunie 2019
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 15 iulie 2019
        INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 25 iulie 2019
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 14 august 2019
        INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 29 august 2019
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 04 septembrie 2019
        INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 26 septembrie 2019
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 03 octombrie 2019
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 24 octombrie 2019
        INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 31 octombrie 2019
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 05 noiembrie 2019
        INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 28 noiembrie 2019
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 02 decembrie 2019
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 12 decembrie 2019
        INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 30 decembrie 2019
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 10 ianuarie 2020
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 17 ianuarie 2020
        INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2020
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 07 februarie 2020
        INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 27 februarie 2020
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 03 martie 2020
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 26 martie 2020
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 03 aprilie 2020
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 16 aprilie 2020
        INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 30 aprilie 2020
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 05 mai 2020
        INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 28 mai 2020
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 22 iunie 2020
        INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 25 iunie 2020
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 08 iulie 2020
        INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 30 iulie 2020
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 03 august 2020
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 11 august 2020
        INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 27 august 2020
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 31 august 2020
        INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 16 septembrie 2020
    Rapoarte de activitate
        Anul 2019
        Anul 2018
        Anul 2017
        Anul 2016
        Anul 2015
        Anul 2014
        Anul 2013
        Anul 2012
        Anul 2011
        Anul 2010
        Anul 2009
        Anul 2008
    Comisii de specialitate
        Comisii de specialitate
    Declaraţii de avere
        Lista declaraţiilor de avere
    Declaraţii de interese
        Lista declaraţiilor de interese
    Procese-verbale
        Procese-verbale 2020
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 10 ianuarie 2020
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 17 ianuarie 2020
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 31 ianuarie 2020
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 07 februarie 2020
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 27 februarie 2020
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 03 martie 2020
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 26 martie 2020
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 03 aprilie 2020
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 16 aprilie 2020
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 27 aprilie 2020
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 30 aprilie 2020
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 05 mai 2020
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 28 mai 2020
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 22 iunie 2020
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 25 iunie 2020
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 08 iulie 2020
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 16 iulie 2020
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 30 iulie 2020
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 03 august 2020
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 11 august 2020
        Procese-verbale 2019
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 26 septembrie 2019
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 03 octombrie 2019
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 24 octombrie 2019
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 14 ianuarie 2019
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 31 ianuarie 2019
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 11 februarie 2019
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 21 februarie 2019
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 28 februarie 2019
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 08 martie 2019
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 19 martie 2019
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 25 martie 2019
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 28 martie 2019
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 04 aprilie 2019
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 11 aprilie 2019
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 25 aprilie 2019
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 10 mai 2019
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 30 mai 2019
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 13 iunie 2019
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 15 iulie 2019
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 27 iunie 2019
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 25 iulie 2019
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 14 august 2019
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 29 august 2019
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 04 septembrie 2019
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 31 octombrie 2019
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 05 noiembrie 2019
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 28 noiembrie 2019
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 02 decembrie 2019
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 12 decembrie 2019
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 30 decembrie 2019
        Procese-verbale 2018
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 31 mai 2018
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 16 aprilie 2018
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 08 martie 2018
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 13 martie 2018
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 08 august 2018
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 28 iunie 2018
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 06 iulie 2018
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 20 iulie 2018
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 09 ianuarie 2018
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 25 ianuarie 2018
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 13 februarie 2018
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 19 februarie 2018
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 28 februarie 2018
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 29 martie 2018
                Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 26 aprilie 2018
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 17 mai 2018
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 26 iulie 2018
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 14 august 2018
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 13 septembrie 2018
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 30 august 2018
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 20 septembrie 2018
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 27 septembrie 2018
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 02 octombrie 2018
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 08 octombrie 2018
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 16 octombrie 2018
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 25 octombrie 2018
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 09 noiembrie 2018
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 20 noiembrie 2018
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 26 noiembrie 2018
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 29 noiembrie 2018
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 04 decembrie 2018
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 12 decembrie 2018
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 17 decembrie 2018
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 27 decembrie 2018
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 28 decembrie 2018
        Procese-verbale 2017
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 13 ianuarie 2017
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 18 ianuarie 2017
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 25 ianuarie 2017
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 26 ianuarie 2017
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 17 februarie 2017
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 23 februarie 2017
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 9 martie 2017
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 20 martie 2017
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 30 martie 2017
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 13 aprilie 2017
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 27 aprilie 2017
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 05 mai 2017
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 25 mai 2017
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 31 mai 2017
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 14 iunie 2017
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 29 iunie 2017
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 10 iulie 2017
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 20 iulie 2017
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 24 iulie 2017
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 27 iulie 2017
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 10 august 2017
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 29 august 2017
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 31 august 2017
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 15 septembrie 2017
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 21 septembrie 2017
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 25 septembrie 2017
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 28 septembrie 2017
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 11 octombrie 2017
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 17 octombrie 2017
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 26 octombrie 2017
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 06 noiembrie 2017
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 09 noiembrie 2017
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 23 noiembrie 2017
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 04 decembrie 2017
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 15 decembrie 2017
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 21 decembrie 2017
        Procese-verbale 2016
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 11 aprilie 2016
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 08 ianuarie 2016
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 22 ianuarie 2016
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 17 iunie 2016
                Procesul-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local din 22 iunie 2016
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 30 iunie 2016
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 01 februarie 2016
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 19 februarie 2016
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 24 februarie 2016
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 29 februarie 2016
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 24 martie 2016
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 31 martie 2016
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 31 mai 2016
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 23 mai 2016
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 26 mai 2016
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 28 aprilie 2016
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 12 mai 2016
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 08 iunie 2016
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 14 iulie 2016
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 26 iulie 2016
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 01 septembrie 2016
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 06 septembrie 2016
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 14 septembrie 2016
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 29 septembrie 2016
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 13 octombrie 2016
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 27 octombrie 2016
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 10 noiembrie 2016
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 17 noiembrie 2016
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 24 noiembrie 2016
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 29 noiembrie 2016
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 12 decembrie 2016
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 19 decembrie 2016
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 28 decembrie 2016
        Procese-verbale 2015
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 26 noiembrie 2015
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 29 ianuarie 2015
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 19 februarie 2015
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 26 martie 2015
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 31 martie 2015
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 8 aprilie 2015
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 20 aprilie 2015
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 30 aprilie 2015
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 11 mai 2015
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 28 mai 2015
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 8 iunie 2015
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 12 iunie 2015
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 25 iunie 2015
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 3 iulie 2015
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 8 iulie 2015
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 13 iulie 2015
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 27 iulie 2015
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 30 iulie 2015
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 3 septembrie 2015
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 22 septembrie 2015
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 10 octombrie 2015
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 19 octombrie 2015
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 30 septembrie 2015
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 19 noiembrie 2015
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 16 decembrie 2015
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 23 decembrie 2015
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 29 octombrie 2015
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 5 noiembrie 2015
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 29 decembrie 2015
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 15 ianuarie 2015
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 26 februarie 2015
        Procese-verbale 2014
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 18 septembrie 2014
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 29 septembrie 2014
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 9 octombrie 2014
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 23 octombrie 2014
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 30 octombrie 2014
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 6 noiembrie 2014
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 17 noiembrie 2014
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 26 iulie 2014
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 30 aprilie 2014
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 16 septembrie 2014
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 16 ianuarie 2014
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 19 februarie 2014
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 30 ianuarie 2014
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 13 februarie 2014
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 27 februarie 2014
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 13 martie 2014
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 20 martie 2014
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 27 martie 2014
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 04 aprilie 2014
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 11 decembrie 2014
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 29 decembrie 2014
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 21 august 2014
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 12 august 2014
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 29 mai 2014
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 18 iunie 2014
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 7 iulie 2014
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 5 august 2014
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 21 noiembrie 2014
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 27 noiembrie 2014
        Procese-verbale 2013
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 27 iunie 2013
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 11 februarie 2013
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 31 ianuarie 2013
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 12 aprilie 2013
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 8 aprilie 2013
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 28 februarie 2013
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 4 martie 2013
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 28 martie 2013
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 25 aprilie 2013
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 23 mai 2013
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 30 mai 2013
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 10 iunie 2013
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 20 iunie 2013
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 25 iulie 2013
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 29 iulie 2013
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 16 august 2013
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 5 septembrie 2013
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 26 septembrie 2013
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 16 octombrie 2013
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 11 noiembrie 2013
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 31 octombrie 2013
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 28 noiembrie 2013
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 12 decembrie 2013
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 19 decembrie 2013
        Procese-verbale 2012
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 16 ianuarie 2012
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 26 ianuarie 2012
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 6 februarie 2012
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 15 februarie 2012
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 29 februarie 2012
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 6 martie 2012
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 29 martie 2012
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 24 aprilie 2012
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 29 aprilie 2012
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 17 mai 2012
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 31 mai 2012
                Procesul-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local din 22 iunie 2012
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 28 iunie 2012
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 10 iulie 2012
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 26 iulie 2012
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 14 august 2012
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 27 septembrie 2012
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 25 octombrie 2012
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 8 noiembrie 2012
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 16 noiembrie 2012
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 20 noiembrie 2012
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 29 noiembrie 2012
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 17 decembrie 2012
                Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 27 decembrie 2012
                Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 31 decembrie 2012
        Procese-verbale 2011
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 8 decembrie 2011
                Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 22 decembrie 2011
                Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 27 ianuarie 2011
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 10 februarie 2011
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 16 februarie 2011
                Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 24 februarie 2011
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 10 martie 2011
                Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 31 martie 2011
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 7 aprilie 2011
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 11 aprilie 2011
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 18 aprilie 2011
                Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 28 aprilie 2011
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 9 mai 2011
                Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 26 mai 2011
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 9 iunie 2011
                Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 30 iunie 2011
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 14 iulie 2011
                Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 28 iulie 2011
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 1 august 2011
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 18 august 2011
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 26 septembrie 2011
                Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 29 septembrie 2011
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 4 octombrie 2011
                Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 27 octombrie 2011
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 10 noiembrie 2011
                Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 24 noiembrie 2011
        Procese-verbale 2010
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 8 februarie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 10 februarie
                Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 25 februarie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 3 martie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 16 martie
                Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 29 aprilie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 18 mai
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 21 mai
                Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 27 mai
                Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 29 iulie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 10 iunie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 18 iunie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 19 iulie
                Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 30 iunie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 12 iulie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 12 august
                Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 26 august
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 13 septembrie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 24 septembrie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 4 octombrie
                Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 14 octombrie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 28 octombrie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 21 octombrie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 4 noiembrie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 11 noiembrie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 15 noiembrie
                Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 25 noiembrie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 9 decembrie
                Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 23 decembrie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 30 decembrie
                Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 25 martie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 19 aprilie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 19 ianuarie
                Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 28 ianuarie
        Procese-verbale 2009
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 23 decembrie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 21 decembrie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 9 decembrie
                Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 2 decembrie
                Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 26 noiembrie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 16 noiembrie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 9 noiembrie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 2 noiembrie
                Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 29 octombrie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 26 octombrie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 22 octombrie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 16 octombrie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 14 octombrie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 8 octombrie
                Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 30 septembrie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 21 septembrie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 7 septembrie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 31 august
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 13 august
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 10 august
                Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 30 iulie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 8 iulie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 2 iulie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 25 iunie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 17 iunie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 4 iunie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 28 mai
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 22 mai
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 15 mai
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 27 aprilie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 9 aprilie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 30 martie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local pe 20 martie
                Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 4 martie
                Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 12 februarie
                Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din 29 ianuarie
    Iniţiativa cetăţenească
        Proiect de hotarare
        Adresa
    Login Consilieri
    Arhivă 2008-2012
        Consilieri
                Consilieri
        Declaraţii de avere
                Lista declaraţiilor de avere
        Declaraţii de interese
                Lista declaraţiilor de interese
        Rapoarte de activitate
                Anul 2011
                Anul 2010
                Anul 2009
                Anul 2008
        Comisii de specialitate
                Comisii de specialitate
    Arhivă 2012–2016
        Consilieri
                Consilieri
        Declarații de avere
                Lista declaraţiilor de avere
        Declaraţii de interese
                Lista declaraţiilor de interese
        Comisii de specialitate
                Comisii de specialitate
Anunţuri
30-12-2011: Anunţ - proiecte sportive - sesiunea I 2012
19-12-2011: Anunţ - proiecte culturale - sesiunea I 2012
19-12-2011: ANUNŢ privind vânzarea unui bun mobil prin licitaţie publică
15-12-2011: Anunţ public privind decizia etapei de încadrare a proiectului pt. actualizarea PUG Mun. Sfântu Gheorghe
15-12-2011: Licitaţie publică, pt. subînchirierea unor spaţii situate la etajul III al clădirii situată pe str. Oltului nr. 2
13-12-2011: Restricţii de circulaţie pe perioada Târgului de Crăciun
09-12-2011: În perioada 12-19 decembrie Baza de Înot şi Recreere va fi închisă publicului
09-12-2011: Procedura de negociere directă, pentru concesionarea bunurilor proprietate publică a centralelor termice
09-12-2011: Decizia etapei de încadrare - Extindere conductă şi branşamente gaze naturale - Cart. Câmpul Frumos nr. 5
07-12-2011: Anunţ de interes public în atenţia contribuabililor
06-12-2011: Anunţ de mediu - Extindere conductă şi branşamente gaze naturale - Cart. Câmpul frumos nr. 5
30-11-2011: Licitaţie publică deschisă, pentru concesionarea bunurilor proprietate publică a centralelor termice
02-02-2012: Burse pentru elevii de etnie romă, pentru semestrul II al anului şcolar 2011/2012
25-11-2011: Anunţ de mediu - Plan Urbanistic General Municipiu Sfântu Gheorghe
23-11-2011: Anunţ de mediu - Amplasare statuii din bronz CSUTAK VILMOS
24-11-2011: Licitaţie pt. valorificarea a mijloacelor fixe scoase din funcţiune, aferente centralelor termice dezafectate
09-02-2012: REZULTATE - Proiecte culturale semestrul I 2012
17-11-2011: ANUNŢ privind vânzarea unui bun mobil prin licitaţie publică
14-11-2011: Licitaţie publică pentru închirierea a două locaţii (chioşc) situate în incinta zona Lunca Oltului din Sf. Gheorghe
04-11-2011: Expoziţia turistică HO-SHOW
04-11-2011: Licitaţie publică deschisă, pentru concesionarea bunurilor proprietate publică a centralelor termice
02-11-2011: Solicitare acord de mediu pentru modernizarea bazinelor de la ştrandul municipal din Sfântu Gheorghe
25-10-2011: Adeverinţa fiscală necesară pentru solicitarea ajutorului pentru încălzirea
09-02-2012: REZULTATE - Proiecte sportive semestrul I 2012
18-10-2011: ANUNŢ privind vânzarea unui bun mobil prin licitaţie publică
17-10-2011: Nu va funcţiona iluminatul public pe străzile Pescarilor şi Mioriţei
17-10-2011: Termenul pentru achitarea abonamentului de parcare tip reşedinţă se prelungeşte până la 01.11. 2011
30-09-2011: Licitaţie publică, pt. subînchirierea unor spaţii situate la etajul III al clădirii situată pe str. Oltului nr. 2
23-09-2011: Program prelungit la ghişeul de impozite şi taxe locale
22-09-2011: Lucrări de asfaltare pe str. Brazilor
29-08-2011: Licitaţie publică, pt. subînchirierea unor spaţii situate la etajul III al clădirii situată pe str. Oltului nr. 2
25-08-2011: Dezbatere publică privind documentaţia de urbanism - Plan Urbanistic General Municipiu Sfântu Gheorghe
25-08-2011: Dezbatere publică - PUZ Locuinţe Zona Rufa, Locuinţe str. Armata Română – str. Toamnei
19-07-2011: Realizare piste pentru biciclişti în municipiul Sfântu Gheorghe
19-08-2011: Realizare piste pentru biciclişti pe digul râului Olt
07-07-2011: REZULTATE - Proiecte culturale semestrul II 2011
05-07-2011: REZULTATE - Proiecte sportive semestrul II 2011
28-06-2011: Modernizare strada Zöld Péter, inclusiv reţele tehnico-edilitare
27-06-2011: Solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru amenajarea de spaţii verzi în Cartierul Oltului
15-06-2011: Dezbatere publică privind unele documentaţii de urbanism din municipiul Sfântu Gheorghe
03-06-2011: Licitaţie publică deschisă pentru închirierea unor spaţii situate în incinta Ştrandului Municipal Sf. Gheorghe
31-05-2011: PUZ Transformare sediu şi birouri în 200 locuinţe ANL, creare spaţii de recreere
17-05-2011: Licitaţie publică deschisă pentru închirierea unor spaţii situate în incinta Ştrandului Municipal Sf. Gheorghe
16-05-2011: Proiecte culturale - Semestrul II 2011
12-05-2011: Planul Urbanistic Zonal Cartier Rezidenţial str. Borvíz – Municipiul Sfântu Gheorghe
09-05-2011: Proiecte sportive - Semestrul II 2011
08-05-2011: Licitaţie pentru atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă
11-04-2011: Atribuirea în folosinţă gratuită a unor încăperi situate în clădirea Casa cu Arcade
28-03-2011: Program prelungit la ghişeul de impozite şi taxe
24-03-2011: Licitaţie pentru atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă
11-03-2011: Licitaţie publică deschisă în vederea amplasării de chioşcuri destinate comercializării materialelor de presă
23-02-2011: Depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pt. proiectul amenajarea Parcului Memorial 1956
21-02-2011: Program prelungit la taxe şi impozite
17-02-2011: Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - str. Kós Károly nr. 78
16-02-2011: REZULTATE - Proiecte sportive semestrul I 2011
11-02-2011: REZULTATE - Proiecte culturale semestrul I 2011
09-02-2011: Dezbatere publică privind Planul Urbanistic Zonal, ZONA CENTRALĂ - Municipiul Sfântu Gheorghe
26-01-2011: Anunţ de mediu - Plan Urbanistic Zonal, ZONA CENTRALĂ – MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
30-12-2010: Licitaţie publică deschisă pentru închirierea unor spaţii construite la Şugaş Băi
27-12-2010: Proiecte sportive - Semestrul I 2011
12-11-2010: Studiu, ce vizează evaluarea preferinţelor în consumul cultural
16-12-2010: Proiecte culturale - Semestrul I 2011
02-11-2010: Anunţ de mediu - Plan Urbanistic Zonal, ZONA CENTRALĂ – MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
18-10-2010: Lucrări de asfaltare a străzii şi a parcării din spatele blocului nr. 33, B-dul General Grigore Bălan
13-10-2010: Lucrări de reabilitare a parcării din faţa blocului nr. 22, str. Vasile Goldiş
07-10-2010: Subvenţii pentru deţinătorii a peste 3 capete bovine
22-09-2010: Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
17-01-2012: Licitaţie publică, pt. subînchirierea unor spaţii situate la etajul III al clădirii situată pe str. Oltului nr. 2
10-09-2010: Impozit pe clădiri majorat
10-09-2010: Din data de 13 septembrie 2010 punctul de încasare al impozitelor şi taxelor locale va fi deschis
16-08-2010: Lucrări de asfaltare a străzii şi a trotuarelor din spatele blocului nr. 1, str. Gróf Mikó Imre
09-08-2010: Despăgubiri familiilor afectate de inundaţii
07-08-2010: În perioada 7-22 august str. Podeţului, porţiunea dintre P-ţa Kálvin şi pârâul Debren va fi închisă
05-08-2010: Anunţ de mediu - modernizarea strada Zöld Péter inclusiv dotări tehnico-edilitare
29-07-2010: În perioada 02-06 august 2010, Piaţa Libertăţii va fi închisă temporar pentru circulaţie
28-07-2010: Lista de ordine de prioritate cu solicitanţii de locuinţe pt. tineri, destinate închirierii construite din Fondul ANL
28-07-2010: În data de 29 iulie 2010, se vor efectua lucrări de asfaltare a străzii şi a parcării pe str. Stadionului
22-07-2010: Lucrări de asfaltare a străzii din spatele blocului nr. 15, str. 1 Decembrie 1918
22-07-2010: Restricţii de circulaţie cu ocazia unor manifestări sportive
09-07-2010: Restricţie de circulaţie pe durata verii în centrul oraşului
09-07-2010: În perioada 12-18 iulie 2010, str. Ciucului va fi complet închisă pentru circulaţie
05-07-2010: REZULTATE - Proiecte culturale semestrul II 2010
05-07-2010: REZULTATE - Proiecte sportive semestrul II 2010
01-07-2010: În perioada 05-11 iulie 2010, str. Ciucului va fi complet închisă pentru circulaţie
23-06-2010: Anunţ de mediu - PUZ - Zonă rezidenţială şi servicii Nord
03-06-2010: Interdicţie de parcare
21-05-2010: Exerciţiu de alarmare publică
10.09.2018: Solicitare oferte de preţ pentru achiziţia de Servicii sociale integrate de consiliere pentru părinți și tineri în scopul (re)integrării lor pe piața muncii, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul național și bugetul local
20-05-2010: Proiecte sportive - Semestrul II 2010
07-05-2010: Anunţ - Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe organizează festivitate de Ziua Copilului pe data de 1 iunie
19-05-2010: Proiecte culturale - Semestrul II 2010
04-05-2010: Program punct de lucru
2014-12-11: Aprobarea HCL nr. 364/2014 şi HCL nr. 365/2014 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2015;
10-01-2017: Anunţ public, dezbatere publică
23-03-2016: ANUNŢ – privind rezultatul final al managementului pe anul 2015 al Casei de Cultură ”Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe
23-03-2016: ANUNŢ privind rezultatul final al managementului pe anul 2015 al Teatrului ”Tamási Áron” Sfântu Gheorghe
22-07-2014: Compensări conform Legii nr. 10/2001, republicată - luna iulie
2014-12-10: Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Consolidare sistem rutier si aparare mal pe DJ 121C, km 3+575”
20-07-2012: Anunţ de mediu - Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminat public
20-07-2012: Anunţ de mediu - Reabilitare străzi şi sistem de iluminat urban, str. Lalelei, str. Stadionului, str. Podului
11.05.2018: Anunţ public: Plan Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială şi servicii – Câmpul Frumos”, Municipiul Sfântu Gheorghe.
01-08-2012: Anunţ de mediu - Amenajare parc tematic cu animale sălbatice în zona Şugaş Băi
27-07-2012: Anunţ de mediu - Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică
19-11-2009: Simulări pentru verificarea funcţionării sirenelor aeriene - 23 şi 24 noiembrie
04-12-2009: Proiecte sportive - Semestrul I 2010
16-12-2009: Proiecte culturale - Semestrul I 2010
26-01-2010: Programul pentru achitarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2010
08-01-2010: Strângerea de informaţii pentru editarea calendarului de evenimente al anului 2010
09-02-2010: Concurs pentru acei elevi din oraşul nostru care îşi fac studiile liceale sau superioare în Ungaria
25-01-2010: Desfiinţarea pe cale administrativă ale anexelor construite fără autorizaţie de construire
04-02-2010: Sfântu Gheorghe va avea din nou o echipă de hochei! - Anunţ de preselecţie
26-02-2010: Ridicarea maşinilor abandonate
08-02-2010: Notificarea vânzărilor de soldare, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
22-02-2010: În data de 25 februarie str. Ciucului va fi închisă pentru circulaţie
16-03-2010: Ridicarea utilajelor agricole abandonate la Câmpul Frumos
29-03-2010: Program prelungit la taxe şi impozite
30-03-2010: Ridicarea maşinilor abandonate începând cu 15 aprilie 2010
31-03-2010: Predarea autovehicolului abandonat la centrul de valorificare al fierului vechi
05-04-2010: Circulaţia în strada Luceafărului şi Zefirului se va desfăşura numai în sens unic începând de 12 aprilie 2010
11-05-2010: Licitaţie pentru atribuirea locurilor de parcare
29-04-2010: PUZ – „Zonă rezidenţială şi servicii Nord” în municipiul Sfântu Gheorghe
07-07-2014: Solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare intersecţii”
25-06-2014: Compensări conform Legii nr. 10/2001, republicată - luna iunie
17-07-2012: Anunţ de mediu - Reabilitare străzi şi sistem de iluminat urban str. Stadionului, str. Podului
09-07-2012: REZULTATE - Proiecte sportive semestrul II 2012
Solicitare aviz mediu - PUZ „B-dul Gen. Grigore Bălan – Zonă servicii”
Măsurători topografice pe teritoriul numit „Repülőtér-dűlő”
01-06-2012: Anunţ - proiecte sportive - sesiunea II 2012
24-02-2012: Program prelungit la ghişeul de impozite şi taxe locale
29-02-2012: Anunţ de mediu - Sală de sport multifuncţională cu 3000 locuri
13-04-2012: Anunţ de mediu - modernizarea unor străzi în Municipiul Sfântu Gheorghe
26-04-2012: Licitaţie publică, pt. subînchirierea unor spaţii situate la etajul III al clădirii situată pe str. Oltului nr. 2
22-03-2012: Licitaţie publică, pt. subînchirierea unor spaţii situate la etajul III al clădirii situată pe str. Oltului nr. 2
29-03-2012: Dezbatere publică: PUZ Zonă agricolă - Sere de legume Municipiul Sfântu Gheorghe, sat Coşeni
29-03-2012: În perioada 29 martie - 2 aprilie 2012 casieria de impozite şi taxe va lucra cu program prelungit
02-04-2011: Licitaţie publică pt. concesionarea a unui teren pe o suprafaţă de 3914 mp. aflată pe str. Constructorilor
26-04-2012: Licitaţie publică pt. concesionarea a unui teren pe o suprafaţă de 3914 mp. aflată pe str. Constructorilor
10-12-2012: Anunţ - proiecte culturale - sesiunea I 2013
07-05-2012: Anunţ de mediu
18-05-2012: Anunţ - proiecte culturale - sesiunea II 2012
22-05-2012: În atenţia asociaţiilor de proprietari
07-06-2012: Negociere directă pentru concesionarea parcelelor de teren situată pe str. Constructorilor
07-06-2012: Negociere directă pt. subînchirierea spaţiilor situate la etajul III al clădirii S.C. ROMTELECOM S.A.
20-06-2012: Anunţ de mediu - Reabilitare iluminat public str. Romulus Cioflec, Cartierul Oltului
10-12-2012: Anunţ - proiecte sportive - sesiunea I 2013
04-07-2012: Licitaţie publică, pt. închirierea unor spaţii situate în incinta Ştrandului Municipal
05-07-2012: REZULTATE - Proiecte culturale semestrul II 2012
02-07-2012: Circulaţie restricţionată pe anumite porţiuni ale străzilor Oltului şi Gyárfás Jenő
13-08-2012: Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Amenajare parc tematic cu animale sălbatice
16-08-2012: Anunţ privind vânzarea unor bunuri mobile prin licitaţie publică
03-09-2012: Licitație publică pentru vânzarea unui teren de 107 mp, situat în str. Ciucului
17-09-2012: Anunţ privind vânzarea unor bunuri mobile prin licitaţie publică
11-09-2012: Depunerea candidaturilor pentru Colegiul Camerei Agricole Județene Covasna
14-09-2012: Noi sensuri unice
24-09-2012: Program prelungit la ghişeul de impozite şi taxe locale
09-01-2013: Anunţ de mediu - desfiinţare fermă de vaci din municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos
12-10-2012: Adeverinţe fiscale necesare pentru obţinerea ajutorului de încălzire
18-10-2012: Anunţ privind vânzarea unor bunuri mobile prin licitaţie publică
18-10-2012: Anunţ privind vânzarea unor bunuri mobile prin licitaţie publică
22-10-2012: Licitaţie publică, pt. subînchirierea unor spaţii situate la etajul III al clădirii situată pe str. Oltului nr. 2
26:10:2012: Anunţ de mediu - Dezafectarea şi aterea rezervoarelor de combustibil lângă fostele centrale termice
30-10-2012: Licitaţie publică pentru închirierea unor spaţii din imobilul situat pe str. Kós Károly, nr. 78
12-11-2012: În atenţia asociaţiilor de proprietari
15-11-2012: Distribuirea materialelor promoţionale la expoziţia turistică Hungexpo – Întâmpinarea iernii din Budapesta
23-11-2012: Licitaţie publică deschisă pt. închirierea a două chioşcuri din lemn, situate în incinta patinoarului artificial
05-12-2012: În perioada 23.11.2012-31.12.2012 va avea loc campania de vaccinare antirabică a vulpilor
06-12-2012: Elaborarea studiului prealabil de oportunitate pt. întocmirea unei documentaţii de urbanism - Câmpul Frumos
07-12-2012: Alegerea delegaţilor săteşti în satele Chilieni şi Coşeni
12-12-2012: Dezbatere publică cu privire la documentaţia de urbanism PUZ Parc Industrial Mixt – Câmpul Frumos II
27-12-2012: Controale DSVSA în sezonul estival
21-12-2012: Anunţ de mediu - desfiinţare fermă de vaci din municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos
11-01-2013: Anunţ de mediu - PUZ Parc Industrial Mixt – Câmpul Frumos II
16-01-2013: Anunţ de mediu - PUZ Parc Industrial Mixt – Câmpul Frumos II
15-03-2013: Dezbatere publică privind impactul asupra mediului - desfiinţare fermă de vaci, Câmpul Frumos
08-02-2013: Anunţ de mediu privind emiterea actului de reglementare revizuit
08-02-2013: Colectare de taxe şi impozite la Chilieni şi Coşeni
08-02-2013: REZULTATE - Proiecte culturale semestrul I 2013
26-02-2013: Licitaţie publică, pt. concesionarea unui teren cu suprafaţa de 6.000 mp, situată pe str. Constructorilor
27-02-2013: Dezbatere publică privind documentaţia de urbanism PUZ – Sfântu Gheorghe, RETAIL PARK
27-03-2013: Program prelungit la ghişeul de impozite şi taxe locale
16-04-2013: REZULTATE: Proiecte sportive semestrul I 2013
16-04-2013: Anunţ de mediu - Reabilitare străzi şi sistem de iluminat urban în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului
17-04-2013: Licitaţie publică deschisă pentru închirierea unor spaţii situate în incinta Ştrandului Municipal Sf. Gheorghe
17-04-2013: Licitaţie publică pt. concesionarea a unui teren pe o suprafaţă de 3914 mp. aflată pe str. Constructorilor
18-04-2013: Anunţ de mediu - desfiinţare fermă de vaci din municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos
17-05-2013: Anunţ public privind decizia finală - PUZ Parc Industrial Mixt – Câmpul Frumos II
17-05-2013: Anunţ de mediu - Reabilitare străzi şi sistem de iluminat urban în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului
29-05-2013: Anunţ de mediu - str. Oltului, str. Căminului, str. Pescarilor, str. Gyárfás Jenő
29-05-2013: Anunţ - proiecte culturale - sesiunea II 2013
30-05-2013: Anunţ - proiecte sportive - sesiunea II 2013
03-06-2013: Anunţ de mediu - str. Oltului, str. Căminului, str. Pescarilor, str. Gyárfás Jenő
10-06-2013: Dezbatere publică cu privire ladocumentaţia PUZ Dezvoltări Investiţii în incinta S.C. Covalact S.A.
10-07-2013: Anunţ de mediu - Reabilitare sistem de iluminat urban în Cartierul Simeria, reabilitare str. Borvíz
18-07-2013: REZULTATE - Proiecte culturale semestrul II 2013
31-07-2013: Anunţ de mediu - Reabilitare sistem de iluminat urban în Cartierul Simeria, reabilitare str. Borvíz
29-07-2013: REZULTATE: Proiecte sportive semestrul II 2013
05-08-2013: Lucrări de întreţinere domeniului public, str. Eprestető
22-08-2013: Se vor schimba regulile de circulaţie pe strada Muncitorilor şi Sălciilor
2013-09-02: Burse sociale şi de studiu pentru elevii de etnie romă pentru semestrul I al anului şcolar 2013/2014
25-09-2013: Program prelungit la ghişeul de impozite şi taxe locale
21-10-2013: În atenţia asociaţiilor de proprietari
27-11-2013: Dezbatere publică privind documentaţia de urbanism PUZ Zonă Rezidenţială – Chilieni, sector 4
10-12-2013: Începând cu data de 12 decembrie 2013 se vor schimba regulile de circulaţie pe str. Sporturilor
04-12-2013: Licitaţie publică deschisă pentru închirierea a patru chioşcuri din lemn
16-12-2013: Anunţ - proiecte culturale - sesiunea I 2014
27-01-2014: Modificare Plan Urbanistic Zonal Simeria Vest - Etapa II, aprobat prin HCL nr. 39 din 25.07.1997
10-02-2014: Burse sociale şi de studiu pentru elevii de etnie romă pentru semestrul II al anului şcolar 2013/2014
18-02-2014: Colectare de taxe şi impozite la Chilieni şi Coşeni
18-02-2014: REZULTATE - Proiecte culturale semestrul I 2014
19-02-2014: Anunţ - Proiecte pentru tineret semestrul I 2014
19-02-2014: Anunţ - proiecte sportive - sesiunea I 2014
24-02-2014: Program prelungit la ghişeul de impozite şi taxe locale
03-03-2014: Licitaţie publică deschisă pt. închirierea unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Sf. Gheorghe
21-03-2014: REZULTATE - proiecte sportive semestrul I/2014
21-03-2014: REZULTATE - proiecte pentru tineret semestrul I/2014
27-03-2014: Licitaţie publică deschisă pt. închirierea unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Sf. Gheorghe
27-03-2014: Program prelungit la ghişeul de impozite şi taxe locale
16-04-2014: Studiu de oportunitate - Cartierul Câmpul Frumos
14-05-2014: Modificarea documentaţiei de urbanism PUZ Zona centrală Sfântu Gheorghe
24-04-2014: Procedura de negociere directă pt. închirierea unor terenuri
09-05-2014: Organizatorii Zilei Copilului aşteaptă sugestii
2014-05-22: Concurs de escaladă la Şugaş Băi
20-05-2014: Se demarează procedura de reevaluare în vederea atribuirii în chirie a unor locuinţe ANL
29-05-2014: Dezbatere publică privind Planul Urbanistic Zonal „Atelier şi service auto”, str. Lunca Oltului, nr. 54.
29-05-2014: Compensări conform Legii nr. 10/2001, republicată - luna mai
02-06-2014: Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
02-06-2014: Proiecte culturale - sesiunea II/2014
02-06-2014: Proiecte pentru tineret semestrul II/2014
02-06-2014: Proiecte sportive semestrul II/2014
08-07-2014: Dezbatere publică privind un planul urbanistic zonal din Coşeni, precum şi PUZ „Cartier rezidenţial - Strada Jókai Mór”
08-07-2014: Solicitare de emitere a acord de mediu pentru proiectul Modernizare strada Bartók Béla
11-07-2014: Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - strada Bartók Béla, strada Váradi József
06-06-2014: Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - reabilitare 7 străzi
08-07-2014: Restricţii de circulaţie pe P-ţa Calvin
2014-08-25: Hotărârea cu caracter normativ nr. 213/2014
2014-08-21: Consultări publice în vederea reducerii zgomotului generat de traficul rutier pe drumurile naţionale
2014-08-28: DSVSA: Să nu aducem acasă animalele din păşuni
2014-09-01: Rezultatul concursului de management - Teatrul Tamási Áron
2014-11-03: Dezbatere publică privind modificarea Plan Urbanistic Zonal Cartier Rezidenţial str. Borvíz
2014-11-25: Program de voluntariat pentru graficieni la Sfântu Gheorghe
2014-11-13: Anunţ privind declanşarea procedurii de atribuire a unui număr de 36 autorizaţii taxi pentru efectuarea transportului de persoane în regim de taxi în municipiul Sfântu Gheorghe
2015-02-18: Dezbatere publică u privire la documentaţia de urbanism „Modificare Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Ubanism ZONA CENTRALĂ
Dezbatere publică: documentaţii de urbanism din Municipiul Sfântu Gheorghe
Încadrarea, proiectului Plan Urbanistic Zonal „B-dul Gen. Grigore Bălan – Zonă servicii”
2015-07-07: Acordul de mediu pentru proiectele „Modernizare stradă şi iluminat public - str. Înfrăţirii, str. László Ferenc
2015-07-15: Acordul de mediu pentru proiectul Modernizare strada Vânătorilor
2015.07.20 - Depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizare strada Vânătorilor
2015-07-29: Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Instalaţie drenaj str. Libertăţii"
2015-07-29: Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Modernizare strada Vânătorilor"
2015-07-29: Servicii de publicitate în cotidiene locale în limba maghiară şi română
31.07.2015: Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
07.08.2015: Oferte de preţ pentru achiziţionarea unei „Soluţii informatice de administrare a veniturilor la bugetul local pentru Direcţia Finanţe Publice Municipale Sf. Gheorghe ”, cod CPV 48900000-7
14.08.2015: Recrutarea si selecția membrilor executivi / neexecutivi ai Consiliului de Administrație
2015.10.20.: Solicitarea oferte de preţ pentru achiziţia de Elaborare documentaţie (DALI)
2015.10.23: Echipamente IT
2015.10.30: Containere
2015.10.30: Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
2015.11.03: Dezbaterea publică
2015.11.03: Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
2015.11.03: Participarea în alegerile din 2016, în calitate de operatori de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare
Proiectul bugetului local - anul 2016
2015-12-10: Săptămâna viitoare se va închide piscina acoperită
2016-01-13: Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
2016-01-21: Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
2016-02-12: Dezbaterea publică: „Zonă industrială Bon Sweet Bon”, Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Constructorilor nr. 3.
2016-03-16: Dezbaterea publică: „Modificare Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism ZONA CENTRALĂ – Municipiul Sfântu Gheorghe”
2016-02-19:Anunţ public în vederea modificării documentaţiei de urbanism PUZ „Zona centrală”
Oferte de preţ pentru achiziţia directă de servicii: Implementarea proiectului “Femeia, ca şansă”- cod CPV 72224000-1
2016-03-24: ANUNŢ privind rezultatul final al managementului pe anul 2015 al Teatrului ”Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe
2017-05-02: Anunţ cu privire la intenţia de selectare a partenerului/partenerilor în cadrul programului operaţional capital uman 2014-2020
2016-04-29: Anunț - propunere legislativă de revizuire a constituției
16.06.2016 ANUNȚ-prelumgire data depunerii proiectelor sportive și de tineret
04.08.2016 - Locuințe de serviciu str. Borvíz
ANUNȚ-Înregistrare gratuită în evidențele de cadastru și carte funciară unor terenurilor din extravilanul municipiului Sfântu Gheorghe
03-10-2016 Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
04.10.2016 -Opisul alfabetic al titularilor unor terenuri din extravilanul municipiului Sfântu Gheorghe
19-10-2016: Procedura de atribuire a unui număr de 13 autorizaţii taxi pentru efectuarea transportului de persoane în regim de taxi
2016-10-24: Anunţ cu privire la intenţia de selectare a partenerului/partenerilor în cadrul programului operaţional capital uman 2014-2020
02-11-2016: Bursele Sfântu Gheorghe – Înscrieri
02-11-2016: Plata chiriei locurilor de parcare, din parcările de reședință
15-02-2017: Propuneri pentru Titlul Onorific „Pro Urbe” 2017
13-03-2017: Licitaţie publică pentru vânzarea imobilului Hotel Bodoc
14.03.2017: Alegerea delegaților săteși în satele Chilieni și Coșeni
13-04-2017: Licitaţie publică pentru vânzarea imobilului Hotel Bodoc
19-04-2017: ANUNŢ - INTENŢIA DE SELECTARE A PARTENERULUI/PARTENERILOR ÎN POCU 2014-2020
2017.06.08: Anunț-dispozitive de parcări
2017-05-09: Rezultul procedurii de selecţie - constituirea parteneriatului pentru implementarea unui proiect în cadrul POCU 2014-2020
20-06-2017: Licitaţie publică pentru vânzarea imobilului „Hotel Bodoc”
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
07.07.2017: Dezbatere publică: Plan Urbanistic Zonal „Zonă amenajări sportive şi parcaje, Zona Nord municipiul Sfântu Gheorghe”
07-17-2017: ANUNŢ - rezultatul final al concursului în vederea încredințării managementului Casei de Cultură ”Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe
25.07.2017: Dezbatere publică: Modificare PUZ – Simeria Vest-Subzona 6Sfântu Gheorghe
26.07.2017: Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Modernizare strada Váradi József, inclusiv canalizare pluvială”
09.08.2017: Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
09.08.2017: Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
09.08.2017: Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
21.08.2017: Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
13.09.2017: Anunţ public privind documentaţiile de urbanism PUD
25.09.2017: Termen de plată a impozitului pe semestrul II al anului fiscal 2017
27.09.2107: Anunţ public privind depunerea documentaţiei de urbanism PUZ „Amenajare acces rutier la sala de sport multifuncţională cu 3000 locuri”
09.10.2017: Anunţ public privind decizia finală a etapei de încadrare
27.10.2017: Bursele Sfântu Gheorghe
04. 10. 2018: Anunț - Licitație publică: Lunca Oltului nr. 15
29.11.2017: Lista candidaților la Bursa Sfântu Gheorghe
29.11.2017: Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
06.12.2017: Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Str. Puskás Tivadar
08.12.2017: Licitaţie pentru vânzarea a unui casă de lemn cu teren situat în Şugaş Băi
22.08.2018: Anunț de atribuire
23.07.2018: Dezbatere publică: Plan Urbanistic Zonal „Zonă de locuit şi servicii” Chilieni, Sfantu Gheorghe
15.02.2018.: Propuneri pentru Titlul Onorific „Pro Urbe
16.02.2018: Anunț de participare – Proiecte culturale
20.05.2019: Rezultatul final al managementului Teatrului Andrei Mureșanu Sfântu Gheorghe
21.02.2018: Anunț public - Zonă de locuințe și servicii” strada Pârâului, PUZ
15.02.2018: Anunț public - Strada Kós Károly, nr. 4 - PUZ
26.02.2018: Începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru Administratorul Societăţii SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L
05.03.2018.: Anunț de atribuire, Sepsiipar SRL.–SC. RUTIN BAULEITUNG SRL
05.03.2018.: Anunț de atribuire, Sepsiipar SRL.–SC. URBAN-LOCATO SRL
19.03.2018: Dezbatere publică PUZ „Zonă industrie, comerţ şi servicii”
21.03.2018: Rezultatul final al managementului pe anul 2017 al Teatrului "Tamási Áron" Sfântu Gheorghe
22.03.2018.: Rezultatul final al managementului pe anul 2017 al Casei de Cultură "Kónya Ádám" Sfântu Gheorghe
20.03.2018: Rezultatul final al managementului pe anul 2017 al Teatrului "Andrei Mureșanu" Sfântu Gheorghe
29.03.2018: Anunţ public - PUZ „Zonă locuinţe II – str. Pădurii”
10.07.2018: Rezultatul evaluării finale al managementului Teatrului "Tamási Áron"
08.08.2018: Dezbatere publică: Plan Urbanistic Zonal „Zonă industrială şi servicii” str. Lunca Oltului, Sfantu Gheorghe
07.05.2018:PUZ "Schimbare destinaţie din instituţii publice pentru construcţii de sănătate în construcţii de cultură şi servicii"
11.05.2018: Dezbatere publică: Plan Urbanistic Zonal „Modificare parţială U.T.R. Nr. 31 – B-dul General Grigore Bălan”, municipiul Sfântu Gheorghe.
11.05.2018: Dezbatere publică: Plan Urbanistic Zonal „Modificare parţială U.T.R. Nr. 40 – Strada Armata Română - Autoliv”, str. Armata Română, nr. 58, municipiul Sfântu Gheorghe.
30.05.2018: Dezbatere publică: Plan Urbanistic Zonal „Extindere spații de producție, depozitare și anexe la Dunapack-Rambox Prodimpex S.R.L.”.
04.06.2018: Anunţ de atribuire
29.06.2018: Anunţ de atribuire
11.09.2018: Rezultatul etapa I a analizării proiectului managementului Teatrului "Tamási Áron"
12.09.2018: Rezultatul final a analizării proiectului managementului Teatrului "Tamási Áron"
18-09-2018: Anunț - propunere legislativă de revizuire a constituției
20.09.2018: Anunț - Licitație publică: strada Lunca Oltului nr. 14
24.09.2018: Rezultatul final a analizării proiectului managementului Teatrului
15.10.2018: Anunț - Licitație publică: Lunca Oltului nr. 15
29.10.2018: Bursele Sfântu Gheorghe
31.10.2018: Anunț - Licitație publică: Lunca Oltului nr. 15
06.11.2018: Anunț - Licitație publică: Piața Libertății 7
21.11.2018: Dezbatere publică: Plan Urbanistic Zonal „Zonă ilocuinţe" Chilieni, Sfantu Gheorghe
28.11.2018: Lista candidaților la Bursa Sfântu Gheorghe
06.12.2018-Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe asigură posibilitatea înregistrării gratuite în evidenţele de cadastru şi carte funciară
07.12.2018: Rezultate Bursa Sfântu Gheorghe
09.01.2019: Anunț - Licitație publică: str. Zorilor nr. 24
09.01.2019: Anunț - Licitație publică: str. Privighetorii nr. 39
16.01.2019 - Dezbatere publică : Plan Urbanistic Zonal " Zonă de locuințe și servicii " str. Dózsa György, nr. 32, Sfântu Gheorghe.
17.01.2019: Anunț - Licitație publică: str. 1 Mai
17.01.2019: Anunț - Licitație publică: str. Spitalului nr. 11
01.02.2019. Anunț – Identificarea vehiculelor fără stăpân
06.02.2019 - Anunț: propunere legistlativă pentru modificarea legii electorale
15.02.2019 Propuneri pentru Titlul Onorific „Pro Urbe”
20.02.2019- Dezbatere publică : Plan Urbanistic Zonal " Centru Comercial strada Lunca Oltului", Sfântu Gheorghe
14.03.2019 Dezbatere Publică Plan Urbanistic Zonal "Zonă Rezidenţială" str. József Attila, Municipiul Sfântu Gheorghe.
20.03.2019: Rezultatul final al managementului pe anul 2018 al Teatrului "Andrei Mureșanu" Sfântu Gheorghe
19.03.2019: Rezultatul final al managementului pe anul 2018 al Teatrului "Tamási Áron" Sfântu Gheorghe
19.03.2019.: Rezultatul final al managementului pe anul 2018 al Casei de Cultură "Kónya Ádám" Sfântu Gheorghe
15.04.2019: Identificărea proprietarului sau deținătorului legal al vehiculelor
11.04.2019: Dizpoziția nr. 600/2019 privind recuperarea zilei de 30 aprilie 2019
16.05.2019: Anularea procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice
21.05.2019.: Raportul de activitate al Teatrului Andrei Mureșanu, mandatul 2015 - 2019
04.07.2019: Rezultatul final a analizării proiectului managementului Teatrului Andrei Mureșanu
17.10.2019 Dezbatere Publică Plan Urbanistic Zonal "Schimbare destinație din zonă industrială în zonă de locuințe și servicii" str. Gyárfás Jenő, Municipiul Sfântu Gheorghe
31.10.2019: Identificărea proprietarului sau deținătorului legal al vehiculelor
04.11.2019: Modificări care vizează sediile secțiilor de votare
05.11.2019: Bursele Sfântu Gheorghe
26.11.2019 Dezbatere publica Plan Urbanistic Zonal „Extindere Intravilan cu Zonă de agrement – turism”, Municipiul Sfântu Gheorghe, prelungire strada Borviz
04.12.2019 Anunt Initiere Studiu de oportunitate
06.12.2019: Lista candidaților la Bursa Sfântu Gheorghe
09.12.2019: Rezultate Bursa Sfântu Gheorghe
10.01.2020 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
15.01.2020 Dezbatere Publica Plan Urbanistic Zonal "Campul Frumos", DN13E, Municipiul Sfantu Gheorghe
16.01.2020 Dezbatere publica Plan Urbanistic Zonal
17.01.2020 Dezbatere publică Plan Urbanistic Zonal ”Zona Locuințe” str. Izvorului, Mun. Sfântu Gheorghe
20.02.2020 Propuneri pentru Titlul Onorific „Pro Urbe”
28.02.2020: Anunț privind proiectul finalizat ,,Audit energetic pentru soluții durabile în clădirea bazei de înot - Sepsi Rekreatív S.A.”,
10.03.2020 Dezbatere Publică Plan Urbanistic de Detaliul
13.03.2020: Anunti privind rezultatul final al managementulul pe anul 2019 al Teatrului "Tamási Áron" Sfântu Gheorghe
17.03.2020: Anunti privind rezultatul final al managementulul pe anul 2019 al Teatrului Andrei Muresanu Sfântu Gheorghe
14.05.2020 Dezbatere Publică Plan Urbanistic de Detaliul "Modificare PUZ aprobat cu HCL 39/1997" str. Cserey Jánosné, nr. 23A, Municipiul Sfântu Gheorghe
2020.07.02 Deschiderea listei de așteptare pentru înscrierea celor interesați în vederea participării la procedura de atribuire a autorizațiilor taxi pentru transportul de persoane
20.07.2020 Dezbatere Publică Plan Urbanistic de Detaliul "Lotizare Locuințe individuale” Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe
11.08.2020 Dezbatere Publică Plan Urbanistic Zonal „Modificare parțială PUZ Zona Centrală”str. 1 Decembrie 1918, str. Kossuth Lajos și str. Körösi Csoma Sándor, Municipiul Sfântu Gheorghe
11.08.2020 Dezbatere Publică Plan Urbanistic Zonal „Zonă industrială și servicii”, str. Lunca Oltului, Municipiul Sfântu Gheorghe
13.08.2020 Dezbatere Publică Plan Urbanistic Zonal „Instituții publice, servicii și locuințe – str. Nicolae Iorga, str. Bánki Donát, str. Császár Bálint, Municipiul Sfântu Gheorghe.
03.09.2020 Dezbatere Publică Plan Urbanistic Zonal „Schimbarea destinației din zonă agricolă în zonă industrială și servicii”, str. Constructorilor, Municipiul Sfântu Gheorghe
08.09.2020 - Distribuire măști de protecție la Direcția de Asistență Socială Sfântu Gheorghe
16.09.2020 Anunţ de participare la licitaţie pentru concesiune bunuri; PRIVAT
16.09.2020 ANUNT DE LICITATIE VANZARE, doar domeniu privat
02-11-2009: Participare la expoziţia HO-SHOW
19-10-2009: Dosare depuse pentru Bursa Sfântu Gheorghe
24-09-2009: Termenul de achitare a impozitelor şi taxelor locale pe semestrul II a anului 2009 - Program prelungit
15-10-2009: Sarcina proprietarului imobilului
19-10-2009: Planul Urbanistic General al municipiului Sfântu Gheorghe
24-09-2009: Termenul de achitare a impozitelor şi taxelor locale pe semestrul II a anului 2009 - Coşeni şi Chilieni
18-09-2009: Sănătate pentru toţi
15-09-2009: DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A COMUNITĂŢII ROME DIN ÖRKŐ
Anunţ privind ridicarea autovehiculelor abandonate
16-07-2009: REZULTATE - Proiecte culturale semestrul II 2009
03-07-2009: REZULTATE - Proiecte sportive semestrul II 2009
27-05-2009: Licitaţie publică privind concesionarea parcelei de teren în suprafaţă de 1628 mp, situată în str. Lt. Păiuş David
21-05-2009: Proiecte culturale - Semestrul II 2009
Rezultate - Proiecte sportive semestrul II. 2008
14-05-2009: Proiecte sportive - Semestrul II 2009
05-05-2009: Consultare publică proiectul „Reamenajarea pieţii din cartierul Simeria”
03-04-2009: LICITAŢIE pentru ocuparea domeniului public cu ocazia târgului de Zilele Sfântului Gheorghe 24-26 aprilie 2009
02-04-2009: REZULTATE - Proiecte culturale semestrul I 2009
02-04-2009: REZULTATE - Proiecte sportive semestrul I 2009
25-03-2009: Servicii de internet şi telefonie fixă
Anunţ privind închirierea spaţiu în Casa cu Arcade pentru cafenea
Anunţ public privind parcarea neregulamentară
Proiecte sportive - Semestrul I 2009
Proiecte culturale - Semestrul I 2009
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc
    Despre program
        Se pot cumpăra bilete pentru spectacolele Festivalului pulzArt
        Festivalul pulzArt sub egida Anul sunetului şi al cuvântului
        Sfântu Gheorghe, scena unor evenimente culturale de excepţie
        La Sfântu Gheorghe, schimbarea anului cultural – accentul va fi pus pe joc
        Anul sunetului și al cuvântului – raport anual
        pulzArt – Sfântu Gheorghe se îmbogăţeşte cu un nou festival
        SIC 21 la Peninsulă
        Zilele Culturale Deschise s-au bucurat de succes – faţa umană a instituţiilor
        Programe cu înscriere la Zilele Culturale Deschise
        Zilele Culturale Deschise încep joi
        Programul Zilelor Culturale Deschise - 21-23 martie
        Cultura la ea acasă
        Proiecţii de filme în aer liber şi serie de concerte în grădina muzeului
    Muzică
        Specialităţi muzicale şi în luna august
        Concert NemEZ în Grădina Muzeului
        Jazz interactiv la tobe în Casa Creativităţii Huhuu
        Invitatul festivalului pulzArt, Lajkó Félix se află pe locul 1 în topul WMC
        Muzică simfonică în Parcul Elisabeta
        Concert Luiza Zan & Sárik Péter
        Concert la pian Demény Balázs
        Concert la Casa cu Arcade
        Bach şi muzica jazz: coliziune frontală
        Corul de renume mondial, Madrigal, la Sfântu Gheorghe
        Muzică altundeva
        Filarmonica de Stat Târgu Mureş, la Sfântu Gheorghe
        Se mai pot cumpăra bilete pentru concertul Filarmonicii de Stat Târgu Mureș
        Selfish Murphy a revenit acasă din turneul internaţional
        Selfish Murphy în turneu internaţional
        Sárosi Péter Azara & Tasi Nóra la Sfântu Gheorghe
        Muzică altundeva – călătorii muzicale
        Săptămâna de Jazz în Sfântu Gheorghe
        Săptămâna flamenco – oferta programelor culturale
        Tiberius Quartet Light
        Concerte de seară
        Ofertă de programe culturale
        Concert extraordinar de muzică veche la Biserica Unitariană din Chilieni
        Alias Sinatra – summer edition
        Muzică internaţională în Grădina Muzeului
        Muzică altundeva – Muzica ne face să uităm grijile de zi cu zi
        Gânduri radioactive – Concert de muzică contemporană în Anul sunetului şi al cuvântului
        „Tom White şi Prietenii” în Grădina Muzeului
        Benito Gonzalez Trio la Sfântu Gheorghe
        Nicolas Simion Group în Grădina Muzeului
        Programul „Muzică altundeva” s-a bucurat de un succes neaşteptat de mare
        Un program muzical de excepţie: Jazz in Church
        De săptămâna viitoare: muzică altundeva
    Literatură
        Personalitățile orașului Sfântu Gheorghe – 391 de destine
        „Purgatórium” la Ceainăria Culturală Tein
        Când literatura coboară de pe piedestal
        Poezie în Ceainăria Culturală
        Ceainărie Culturală III. - Intercultural la plural
        Zi inversată în bibliotea judeţeană
        Gödri Ferenc a murit acum 100 de ani
    Teatru
        Cultura pulsează din nou – pulzArt pentru a doua oară
        pulzArt 2: O zi în plus!
        Premiile Festivalului Internaţional de Teatru „Atelier”
        HAUTE CUISINE – premieră
        Premieră absolută la Sfântu Gheorghe cu Teatrul JEL al lui Josef Nadj
        Programul maratonului teatral din cadrul ZILELOR TEATRULUI ANDREI MUREȘANU
        Cinci nominalizări UNITER pentru Hamlet
        Ziua Mondială a Teatrului, la Sfântu Gheorghe
        Reprezentaţia Teatrului de Dans „Europa Centrală” la Sfântu Gheorghe
        HOARDA: la graniţa dintre lumină şi întuneric
        Festivalul Atelier se întoarce la Sfântu Gheorghe
        Teatrul pe două roți - conectăm interesul pentru teatru și ciclism
        Spectacole ale Facultăţii de Arte, la Teatrul Tamási Áron
        Mesajul teatrului – Ziua Mondială a Teatrului, la Sfântu Gheorghe
    Arte vizuale
        Filmtettfest – Zilele Filmului Maghiar la Sfântu Gheorghe
        „Transylvania” în parc
        „După nuntă”, în parc
        Expoziţie Cseh Gusztáv la Sfântu Gheorghe
        Prigorii pe alei
        Au început proiecţiile de filme în aer liber
        Expoziţie Cseh Gusztáv la Sfântu Gheorghe
        Ceea ce nu cunoaştem, nici nu putem proteja
        Film mut cu acompaniament de pian – “A tolonc” în Grădina Muzeului
        „Bor, tangó, kapufa” (SuperClásico) în parc
        Spiritul Carpaţilor
        „Băieţii din strada Pál” (Pál utcai fiúk) în parc
        HungaRomânisme - HungaRomagyarázatok
        Proiecţii de filme în aer liber şi serie de concerte în grădina muzeului
        HungaRomânisme la Sfântu Gheorghe
    Burse
    Concurs de creaţie
    Jocuri
        Pentru prima dată în România, cinci zile de miracole cotidiene
    Media
Galerie imagini
Galerie
Arhivă ştiri
Orchestra de cameră „Liszt Ferenc” concertează la Sfântu Gheorghe
Restricții de circulație pe durata Zilelor Sfântu Gheorghe
Compartimentul de Resurse Umane caută coleg
Dezbatere publică privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
Compartimentul Administrație Locală caută un coleg nou
În weekend Cultura vine la noi acasă
Compartimentul de Dezvoltare, Investiții caută coleg
Dezbatere publică privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe
Subvenţiile de încălzire pentru sezonul rece 2017-2017 pot fi deja solicitate
Teatrul Andrei Mureșanu împlinește 30 de ani
Restricții de circulație de 1 noiembrie
Primăria Sfântu Gheorghe caută director executiv!
1 Noiembrie este zi liberă la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
Târg de Crăciun 2017 - Anunț
Proiect de hotărâre cu caracter normativ privind încadrarea pe zone fiscale
Se pot cumpăra bilete pentru spectacolele din cadrul Săptămânii Culturale
Târg de Toamnă cu paie și bănuți pentru copii
Casa de Cultură Kónya Ádám organizează o mini serie de lecturi pentru operatori culturali
Sterilizarea câinilor la un preţ promoţional pentru încă două luni
Târg de toamnă 2018 – Program
A fost finalizat programul Scenei Principale de la Zilele Sfântu Gheorghe
Programul Târgului de Toamnă 2017
Municipiul Sfântu Gheorghe acoperit de flori
Cinematograful Arta și-a premiat cel de-al 10.000 cumpărător de bilete
MANUS - Conferință și masă rotundă despre situația romilor de la Őrkő
Zilele Sportive Sfântu Gheorghe se organizează pentru a douăsprezecea oară
A opta ediție a Târgului de Toamnă la Sfântu Gheorghe
Începe stagiunea de concerte simfonice 2017/2018
Concurs de sărituri peste obstacole la Câmpul Benedek
Comunicat – Raportul de activitate pentru evaluarea managementului Casei de Cultură Kónya Ádám pe anul 2016
Ofertele celor 4 zile ale PulzArt 6
Dezbatere publică privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Sfântu Gheorghe
Restricții de trafic cu ocazia Zilei Morții
Târg de Toamnă 2017 – Anunţ în atenţia meşterilor populari, micilor producători şi unităţilor de alimentaţie publică
COM’ON Cluj-Napoca – model de bugetare participativă pentru alte oraşe din România şi Europa
Dezbatere comună la Coșeni cu tema construirii unei case familiale
Săptămâna de Design Sfântu Gheorghe, 2015 - Program
Comunicat – Raportul de activitate pentru evaluarea managementului Teatrului Andrei Mureșanu pe anul 2016
Apa nu este potabilă la izvorul public „Honvéd”
A doua rundă de pulverizare anti-țânțari la Sfântu Gheorghe
S-a terminat numărarea câinilor
Restricții de trafic pe strada 1 Decembrie 1918
Săptămâna Europeană a Mobilităţii cu echipa Cycle To Work Sepsi
Apa nu este bună de băut la Izvorul public „Csaba”
Un ansamblu de clădiri noi a fost inaugurat de congregația reformată a bisericii fortificate
Piața Dolar – nu este toxic, ci numai organizat
A început curăţarea pârâului Debren în perimetriul zonelor locuite
Târgul de Toamnă se organizează pentru a cincea oară la Sfântu Gheorghe - Program
9 posturi la Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public
Tabăra de echitație „Pe Cai!” la Câmpul Benedek se află la a cincea ediție
Lucrări de reabilitare pe strada 1 Decembrie 1918
Numai o zi până la data limită! - Concurs de proiecte pentru designeri debutanţi
Comunicat – Raportul de activitate pentru evaluarea managementului Teatrului „Tamási Áron” pe anul 2016
Caravana TIFF la Sfântu Gheorghe: adrenalină și umor
Desfacerea băuturilor alcoolice interzisă în Piața Libertății
Zile libere la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
Amprenta culturii contemporane la pulzArt 5
Pulverizare anti-țânțari la Sfântu Gheorghe
Târg de Toamnă la Sfântu Gheorghe - Anunţ în atenţia producătorilor locali, meşterilor artizani şi micilor meseriaşi
Din ce în ce mai multe filme artistice la Cinema Arta!
Lucrările de renovare la Liceul Teoretic „Mikes Kelemen” continuă
Ziua porților deschise la Arena din Sfântu Gheorghe
Restricții de circulație în timpul Turului Ciclist al Ținutului Secuiesc
Vernisajul expoziţiei Concursul Internaţional de Fotografie TransNatura II
Direcţia Finanţelor Publice este în căutare de noi colegi
Ediția a XII-a a Turului Ciclist al Ținutului Secuiesc ia startul din Sfântu Gheorghe
La Sfântu Gheorghe, Întâlnirea Internaţională a Fierarilor, Ediţia a II-a
Alegerea delegaţilor săteşti în Chilieni și Coșeni
Din cauza concediilor procesul sterilizării câinilor la Sfântu Gheorghe este întrerupt
Restricții de circulație pe strada Kós Károly din cauza lucrărilor de reabilitare
Târg de toamnă cu echipa i2021
Comemorarea lui Albert Flórián, câştigătorul Balonului de Aur
Program – Ziua Copilului
Scade nivelul apei în lacul din zona Gării
Începând de miercuri, strada Cişmelei devine stradă cu sens unic
Continuă lucrările de reabilitare a străzilor din Sfântu Gheorghe
Váncsa Jenő reprezintă ţara noastră la Campionatul European de atelaje de la Aachen
Albert Álmos a trecut în nefiinţă
Teatru la Zilele Sfântu Gheorghe
Biroul juridic al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere
Urmează a V-ea ediţie a concursului Sugas Race
Săptămâna viitoare încep lucrările de reabilitarea a Monumentul Ostașului Român
Va fi oprită circulaţia pe strada Spitalului
Și tinerii aflați la început de carieră pot candida la posturi vacante la Compartimentul de Achiziții Publice
4 posturi vacante în Biroul Contabilitate
15 Martie, Comemorare festivă a Revoluției și Luptei de Independență din 1848–1849
Turul Ciclist al Ținutului Secuiesc: curiozități și închiderea traficului rutier
Turul Ciclist al Ţinutului Secuiesc va atinge, şi anul acesta, Sfântu Gheorghe
Informaţii de interes public - Directia Finanţe Publice Municipale
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe dorește să reducă numărul maidanezilor și prin sterilizare
Primăria recomandă precauție în păduri
Terasele din Sfântu Gheorghe pot rămâne deschise conform programului din autorizaţia de funcţionare
S-au finalizat lucrările la WC-ul public din Parcul Elisabeta
Invitație la târgul tradițional al meșteșugarilor
15 Martie este zi liberă la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
Restricții de circulație în timpul etapei de la Sfântu Gheorghe a Turului Ciclist al Ținutului Secuiesc
Acţiunea de dezinsecţie din avion, amânată din nou din cauza ceţii
Dub requiem de ziua morților
Calificare profesională pentru administratorii de bloc
Cimitirul comun al orașului se extinde cu un parc funerar
Săptămâna Designului la Sfântu Gheorghe - Concurs de proiecte pentru designeri debutanţi
Restricţii de circulaţie de Revelion
Concert educativ
Se prezintă școlile din Sfântu Gheorghe
Se poate solicita rambursarea pentru cheltuielile construcțiilor de fațade
Pentru protejarea albinelor, acţiunea de dezinsecţie va avea loc în două reprize
S-a finalizat evaluarea solicitărilor din cadrul programului „Gyere Haza” (Hai Acasă)
A fost ales noul logo al Zilelor Sfântu Gheorghe – ediţia a 25-a
Zilele Sfântu Gheorghe aniversează 25 de ani – Municipalitatea aşteaptă propuneri pentru logo
Program de întreţinere şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi din zona blocurilor
Anunţ de informare: Programul cu publicul cu ocazia zilei de 1 noiembrie
Concert festiv
Anul acesta, Turul Ciclist al Ținutului Secuiesc, pornește pentru prima dată de la Sfântu Gheorghe
Sterilizare gratuită a câinilor din cartierul Őrkő
Trotuarul din Piaţa Libertăţii va fi închis
Clasici în îmbrățișarea muzicii și a poeziei
Restricții de circulație cu ocazia Zilei Morților
10 reguli de bază ale cinematografului
Biroul de relații cu publicul aparținând Direcției de Finanţe Publice Municipale va fi închis pe 3 şi 4 ianuarie 2019
Finala Cupei României, dintre Sepsi OSK şi FCSB, vizionată pe două ecrane uriaşe la stadionul din Sfântu Gheorghe
Bonificaţie de 10% pentru plata cu anticipaţie
Anunţ public – Program prelungit
Animale de crescătorie pe străzile orașului Sfântu Gheorghe
Munca la administrație publică devine o carieră atractivă
Sfântu Gheorghe, Capitala Eurpoeană a Culturii 2021: consultări şi brainstorming în şase oraşe
Sâmbătă începe Târgul de Crăciun
Umpleți sacul Moșului cu daruri din Târgul de Crăciun
Zilele Sfântu Gheorghe 2017 – Întoarcerea la legendă
Începând de miercuri, strada Podului devine stradă cu sens unic
Cinema Arta de un an și jumătate
Primăria solicită băncilor să elimine comisioanele pentru plata online a întreţinerii
A început sezonul de vară la Şugaş Băi
S-a deschis ştrandul la Sfântu Gheorghe
Târg de Toamnă la Sfântu Gheorghe – Anunţ în atenţia meşterilor populari, micilor producători şi unităţilor mici de alimentaţie publică
Piața Muzicii Clasice – recital cameral susţinut de Cvartetul ArteMiss
10 posturi noi la Casa de Cultură Kónya Ádám
Circulația închisă pe strada Váradi József și strada Vulturilor
Împărţirea pe zone şi zile a acţiunii de dezinfectare a blocurilor din Sfântu Gheorghe
Creşele administrate de Primăria Sfântu Gheorghe îi așteaptă din nou pe cei mici
A mai rămas o săptămână pentru înscrierea la concursul „Sfântu Gheorghe înflorit”
Restricţii de circulaţie din cauza Turului Ciclist al Ţinutului Secuiesc
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe așteaptă colegi cu pregătire artistică
Ce trebuie să respectăm în perioadele caniculare?
S-a elaborat registrul spațiilor verzi din Sfântu Gheorghe
Restricţii de circulaţie din cauza Turului Ciclist al Ţinutului Secuiesc
Luni începe dezinfectarea tuturor scărilor de bloc din Sfântu Gheorghe
A doua acţiune de dezinsecţie va avea loc în dimineaţa zilei de vineri, 7 august
De azi, se poate schia la Şugaş Băi
Călătoreşte în ŢARA MINUNILOR! - Ziua Copilului la Sfântu Gheorghe, cu şapte probe
Lansare de carte: Tamás Dénes – minden egész.../întregul tot
Împreună ne luăm rămas bun de la 2016 – Revelion în Piața Centrală
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe caută un auditor
De un deceniu în fruntea orașului
17 decembrie este ultima zi de plată a chiriilor pentru parcările rezidenţiale
Ediţia a XIII-a a Turului Ciclist al Ţinutului Secuiesc începe la Sfântu Gheorghe
Revelion în Piața Centrală din Sfântu Gheorghe
Au fost desemnate cele mai atletice clase din Sfântu Gheorghe
122 de pachete cu alimente au fost livrate de voluntari pe perioada pandemiei
Acțiunea de dezinsecţie programată pentru joi a fost amânată din cauza prognozei meteo
Până luni, patinoarele vor mai funcționa cu program de vacanță
Pârtia de schi de la Băile Șugas își suspendă activitatea datorită condițiilor meteo nefavorabile
Gang Rehab – proiectele artistice se pot trimite până pe 5 septembrie
Ajutor financiar minimis
Compartimentul de Achiziții Publice din cadrul Primăriei așteaptă și înscrierea persoanelor aflate la început de carieră
Primăria municipiului Sfântu Gheorghe înființează o proprie companie de întreținere
Dezbatere publică cu privire la ideile referitoare la reabilitarea lacului din cartierul Gării
Scade cantitatea gunoiului și crește rata de colectare selectivă a deșeurilor
Piața Dolar și piața din zona Gării vor fi transformate
Tur de tobe într-o „Vară ritmată” la Sfântu Gheorghe
Programul Primăriei Sfântu Gheorghe în perioada sărbătorilor de iarnă
În echipa Design Bank care se înfiinţează la Sfântu Gheorghe, se caută o persoană tânără, dinamică
Exerciţiu de alarmare publică în Sfântu Gheorghe
Anunţ! S-a modificat data de începere a Târgului de Crăciun
Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe caută colaborator
Sfântu Gheorghe participă la conferința din Tarnów organizată în cadrul programului UE – Europa pentru Cetățeni
Instalații şi decorațiuni speciale de Sărbători, realizate de artiști locali în spațiile publice din Sfântu Gheorghe
Până pe 30 aprilie vă puteţi înscrie în Programul de înfrumuseţare a zonelor verzi
Strada Puskás Tivadar, secţiunea dintre strada Oltului și strada 1 Decembrie 1918, va fi pregătită pentru asfaltare în această săptămână
Antal Árpád: În Sfântu Gheorghe nu există spaţii etnice, acestea sunt spaţii comunitare
Târgul organizat de Ziua Copilului
Felicitarea cuplurilor cu ocazia nunţii de aur şi de diamant
Ziua familiilor cu Zâna Deşeurilor – să fim responsabili pentru mediul în care trăim
Program transnațional de cooperare lansat la Budapesta
Activitatea Poliției Locale din Sfântu Gheorghe
A avut loc prima verificare a ideilor de proiecte referitoare la lacul din cartierul Gării
Interviu în legătură cu programul Inițiere în sport, partea VII: László Arnold, hocheist profesional
Se extinde programul „Inițiere în sport”
Programul proiecţiilor de Desene de lumini pe faţada Teatrului
Grădinițele și creșele din Sfântu Gheorghe care vor fi deschise pe perioada vacanţei de vară
Pe 16 iulie va avea loc acţiunea de dezinsecţie la Sfântu Gheorghe
Programul de relaţii cu publicul în ziua de Revelion - Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
Săptămâna filmelor Oscar la cinema Arta
Interviu în legătură cu programul Inițiere în sport, partea VI: Petra Knežević Kolarevic, patinatoare profesionistă
Noul stadion de fotbal este sub construcție
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe a fost vizitată de comunitatea Casei Irisz
Sunt distribuite pachetele de protejare a sănătății, iar scările de bloc sunt dezinfectate în Sfântu Gheorghe
S-a încheiat prima sesiune de apeluri de proiecte a Asociaţiei GAL Sepsi
66 de participanţi la concursul „Sfântu Gheorghe înflorit”
2014-12-03: Examen pentru postul de manager al SC Sepsi Sport SRL
Începe prima etapă a lucrărilor de reconstruire a zonei centrale - Zona centrală va fi închisă circulaţiei începând cu data de15 mai
Revelion cu lampioane, în noua Piaţă Centrală din Sfântu Gheorghe
FaceAbout – La Sfântu Gheorghe, portretele filmului „Fiul lui Saul” câştigătorul marelui premiu de la Cannes.
Seară de vals și polka
Felicitarea cuplurilor cu ocazia nunţii de aur şi de diamant
Exerciţiu internaţional organizat de Jandarmeria Română
Licitaţie pentru locurile de alimentaţie publică de la Zilele Sfântu Gheorghe 2019
6.323 de voturi pentru inițiativele înscrise în Com’ON Sfântu Gheorghe
Beatbox în Piața Centrală din Sfântu Gheorghe, în Anul Elevilor
Târgul de Crăciun e în plină desfăşurare la Sfântu Gheorghe
Atenţie! Apa de la izvoarele dinspre Şugaş Băi NU este potabilă!
Primăria Sfântu Gheorghe a început distribuirea dezinfectanţilor de mâini, dar şi noi declaraţii pentru locuitori
Urgenţele stomatologice gratuite sunt disponibile la Sfântu Gheorghe începând de miercuri
Au început înscrierile pentru a doua ediţie Com’ON Sfântu Gheorghe
Un nou apel pentru proiecte culturale
Bal de Revelion la Sfântu Gheorghe, în luminoasa Piaţa Centrală
Ziua Familiilor, ediţia a III-a – colectarea selectivă a deșeurilor şi căţărare pe perete de escaladă
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe caută colegi pentru elaborarea proiectelor de finanţare
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe a acordat premii celor mai buni sportivi
Sondaj de opinie privind bugetul local 2018
Patinatorii se mai pot bucura de patinoarul de lângă Arena Sepsi timp de o lună
Târg de Crăciun cu cadouri, imperii de basm și delicatese muzicale
Campionatul Naţional de Sprint Urban are loc în premieră la Sfântu Gheorghe
Melodii argentiniene de tango în Piața Centrală din Sfântu Gheorghe
Programul Târgului de Crăciun de la Sfântu Gheorghe
Aproape 160 de pachete cu medicamente au fost livrate la domiciliu pentru persoanele vârstnice
2014-11-27: Restricţii de circulaţie în perioada Sărbătorilor de Advent
Curăţarea Izvorului „Csaba”
Muzica ce răsună din turn: Concertul festiv de încheiere a stagiunii seriei Sfântu Gheorghe mizează pe cultură
Târg de Crăciun şi patinoar în centrul oraşului
Fotografia este un sentiment – Se apropie vernisajul expoziţiei Sylviei Plachy la Sfântu Gheorghe
Două posturi vacante la Biroul de Evidenţă a Populaţiei
Un nou parc în Sfântu Gheorghe
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe caută coleg pentru comunicare
S-a închis perioada de înregistrare la programul „Vino Acasă”
Program prelungit în vacanţă la pârtiile de schi din Şugaş Băi şi patinoarul din centru
Luminile vor fi stinse în Piaţa Libertăţii în Ora Pământului
Vacanţă în Corfu cu Tombola Zilele Sfântu Gheorghe
Cazare gratuită pentru vizita Papei
O defecţiune tehnică a afectat centrala telefonică a Primăriei
Multi-Trans reia cursele după programul obişnuit
2014-11-12: Filarmonica Braşov va susţine cel de-al doilea concert al stagiunii de concerte simfonice
Program instituţiilor din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, pe perioada Sărbătorilor
Ultimele ajustări pentru Târgul de Crăciun
Întreruperi de curent electric marți, 31 ianuarie
Titlul Onorific „Pro Urbe” 2017
Sfântu Gheorghe pasionat de fotbal!
Anunț licitații pentru concesionarea suprafețelor din incinta Parcului Industrial
Achitarea impozitelor și taxelor locale la Chilieni și la Coșeni
Burse de studii pentru studenții din anii terminali
S-a realizat modelarea de trafic
Repararea trotuarului la intrarea în parcarea lângă Restaurantul Șugaș
Au început înscrierile pentru Târgul meșteșugarilor de la Zilele Sfântu Gheorghe
„Maial la Şugaş Băi” – eveniment public de promovare a sportului și a modului de viață sănătos
O nouă acţiune de dezinsecţie la Sfântu Gheorghe
Sărbători creative la Sfântu Gheorghe
Primarul Antal Árpád, apel la respectarea recomandărilor făcute de autorităţi
Aproape 70% dintre locuitorii din Sfântu Gheorghe au plătit impozitele pe clădiri şi terenuri
În această săptămână nu vor funcționa automatele de parcare
Modificare de program a Concertului Liceului de Arte „Plugor Sándor”
Jocuri senine, şi pe timp de ploaie
Concertul de Crăciun al Orchestrei de Cameră Georgius şi Ciuc
Se caută director exploatare şi şef birou marketing și vânzări
Nu este obligatoriu extrasul de carte funciară pentru încasarea texelor pentru impozite
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe caută colegi pentru comunicare administrativă și coordonarea proiectelor
Întreruperi de curent electric la Sfântu Gheorghe, miercuri, 7 decembrie
Relaxare la Şugaş Băi
Din cauza defecţiunii tehnice a utilajului, lucrările la drumurile orașului Sfântu Gheorghe sunt oprite pentru o scurtă perioadă
Interviuri cu antrenorii programului Inițiere în sport – capitolul III.: Farkas Zsuzsanna, profesoară de educaţie fizică și sport
A meritat așteptarea iluminatului de Crăciun
Se poate înscrie în programul de înfrumusețare a zonelor verzi aferente blocurilor de locuit
Vineri, piața centrală aparține familiilor
Cinema Arta by Cityplex, cel mai scurt drum spre lumea magică a filmului
Activități de Sărbători pentru copiii din Sfântu Gheorghe
Cuplurile de aur şi diamant, aşteptate să se înscrie la Primăria Sfântu Gheorghe
A început asfaltarea mai multor străzi din Sfântu Gheorghe
Declaraţiile pe proprie răspundere sunt valabile şi pe modelul vechi
Primăria Sfântu Gheorghe distribuie măști şi dezinfectante pentru toate gospodăriile din oraş
Data limită pentru depunerea dosarelor pentru locuinţe sociale este 30 iunie
TEGA face un apel pentru identificarea celor care au dat foc în repetate rânduri containerului de pe strada Oltului
Avansează lucrările de transformare a zonei din faţa Consiliului Judeţean!
Începe programul de reabilitare a blocurilor
Jocuri personale la Zilele Sfântu Gheorghe
Primăria Sfântu Gheorghe face un apel public pentru combaterea ambroziei
Bursierii Sfântu Gheorghe 2014
Schimb de experienţe în domeniul dezvoltării urbane
PulzArt3 – Scizuri în căutare de răspunsuri
Caravana TIFF la Sfântu Gheorghe:
Gang Rehab – apel de proiecte artistice
Întâlnire profesională la Sfântu Gheorghe în cadrul proiectul YOUMIG
15 Martie
Centrul orașului a fost decorat cu panglici de culori naționale ungurești cu ocazia sărbătorii de 15 martie
Inscripţia cu denumirea în limba maghiară a oraşului Sfântu Gheorghe a fost vopsită de persoane necunoscute
Informații despre concursul de idei pentru reabilitarea lacului din cartierul Gării
Continuă lucrările de vopsire a străzilor din Sfântu Gheorghe
„Apeluri nepreluate” – Premieră la Studio M în regia lui Sebastian Marina
Fenomenul migrației, analizat în conferinţa de închidere a proiectului internațional YOUMIG
Expoziţie „Natură contemporană” în Parcul Central din Sfântu Gheorghe
Lucrări de vopsire a marcajelor rutiere sunt în desfășurare în Sfântu Gheorghe
Se reia viața culturală în Sfântu Gheorghe
Cele mai vizionate filme în Cinema Arta by Cityplex
2014-11-05: Meci amical internaţional Ţinutul Secuiesc–Raetia
Întregul oraş sărbătoreşte Adventul la Sfântu Gheorghe, pentru a şasea oară
Panouri de baschet pentru următoarea generație de baschetbaliști!
Municipalitatea Sfântu Gheorghe a emis scrisoarea de înștiințare despre plata taxelor pentru anul 2017
Substanţa folosită la dezinsecţie în Sfântu Gheorghe nu afectează sănătatea oamenilor, animalelor sau păsărilor
Atmosferă de Ziua Copilului
Nu vor fi îndepărtate simbolurile naționale plasate cu ocazia zilei de 15 martie
Colectarea selectivă a deșeurilor a crescut cu 30% în ultimele 4 luni
O actualizare a perspectivelor pentru Sfântu Gheorghe - Al doilea forum local despre migraţia tinerilor din oraş
Noi reglementări privind utilizarea garajelor pe domeniul public
S-a descgis patinoarul din centrul oraşului
Achitarea impozitelor și taxelor locale la Chilieni și la Coșeni
Vineri are loc dezinsecţia pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe
Consultare publică privind reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe DN12, inclusiv în Sfântu Gheorghe
În schimbul deşeurilor selective, locuitorii primesc reduceri din taxa de salubritate
Până pe 24 iulie vă puteţi înscrie la concursul „Sfântu Gheorghe înflorit”
Comunicat
Impozitele și taxele locale în 2017
Lucrări de reabilitare a drumurilor sunt în desfășurare în mai multe zone din Sfântu Gheorghe
Limitări de circulaţie la Sfântu Gheorghe
pulzArt 3: Bilete pentru spectacole și concerte
Târg de Crăciun - anunţ
Festivalul de arte contemporane pulzArt3, în Anul tradiţiilor
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe caută coleg la Compartimentul Relaţii cu Publicul
Glasul copiilor de grădiniță a umplut Primăria municipiului Sfântu Gheorghe
Întreruperi de curent electric la Sfântu Gheorghe, mâine, 26 ianuarie
Ziua Copilului 2017 – Program
Prin sport îi ajutăm pe copiii nevoiași
Se deschide ștrandul municipal
Muzică clasică pentru copii la Sfântu Gheorghe
Lucrări de asfaltare în strada Vasile Goldiș
Rezultatele Bursei Sfântu Gheorghe sunt publice
TEGA începe acţiunile de primăvară privind colectarea deşeurilor
Restricții de circulație pe 1 noiembrie la Sfântu Gheorghe
Evenimentele publice de 15 martie de la Sfântu Gheorghe au fost anulate
Se pot depune dosarele pentru locuinţe sociale la Sfântu Gheorghe
Un nou contract semnat în Parcul Industrial de la Câmpul Frumos
Primăria Sfântu Gheorghe oferă gratuit spaţiu suplimentar teraselor aflate pe domeniul public
Expoziția de pictură și grafică a artistei Miklóssy Mária, la Casa cu Arcade
Licitaţie pentru comercianţi şi miniparcuri de distracţie
2014-11-03: Concurs de desen la Asociaţia Vadon
Reflex3. – un punct pe harta teatrală europeană
Ştrandul din Sfântu Gheorghe se deschide joi, 9 iulie
Prelegerea lui Albert-László Barabási la Sfântu Gheorghe – Expoziția de grup netWorks
Interviuri cu antrenorii programului „Inițiere în sport” – capitolul II: Kovasch Norbert
Posibilități de finanțare la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
A sosit utilajul de vopsire a marcajelor rutiere și au început lucrările de plombare a asfaltului pe străzile din oraș
Restricții de circulație de 1 noiembrie
A fost lansat proiectul și prima sesiune de îndrumare GAL SEPSI
A început votul pentru inițiativele înscrise în Com’ON Sfântu Gheorghe
Încep lucrările de reabilitare pe strada Crângului din Sfântu Gheorghe
„Hai cu noi la școală pe jos!” în Săptămâna Europeană a Mobilităţii
Elevii mai mici și mai mari sunt așteptați să participe la Târgul de Crăciun din Sfântu Gheorghe
Impozitele pentru locuinţe au rămas la nivelul minim permis de lege
Au început înscrierile pentru Târgul meșteșugarilor de la Zilele Sfântu Gheorghe
Ţinutul Secuiesc nevăzut - Scaunele Sepsi, Brăduţ, Micloşoara
Au început înscrierile pentru Bursele de Excelenţă – „Bursa Sfântu Gheorghe”
Clasici francezi, la cel de-al doilea concert al stagiunii din acest an a concertelor simfonice
Spectacol Tein Teátroom şi concert în piaţa centrală
Pericol de ţurţuri
Recital cameral susținut de Cvartetul Brassai
Unde tradiția se întâlnește cu designul modern – Târgul de Crăciun 2016
Biroul de Dezvoltare, Investiții caută coleg
Concerte lecţii
S-a modificat tehnologia fundației pe strada Kós Károly
Luminile de Crăciun întârzie în acest an la Sfântu Gheorghe
S-a lansat apelul Consiliului Local Sfântu Gheorghe pentru proiecte culturale
Se extinde programul patinajului pentru public pe patinoarul din centrul orașului
Lucrări de asfaltare în strada Jozef Bem
Lucrări de asfaltare în strada Tavaszy Sándor
A început sezonul lucrărilor pe străzile şi trotuarele din Sfântu Gheorghe
SE POT CUMPĂRA BILETE PENTRU EVENIMENTELE DE LA PULZART7
Provocare de iarnă! Haideți să facem mişcare și să surprindem momentul
Consiliul Local Sfântu Gheorghe aşteaptă propuneri pentru Titlul Onorific „Pro Urbe”
Un investitor german a ales Parcul Industrial de la Câmpul Frumos pentru afacerile din România
Autoreflectarea ca punct comun al reprezentaţilor teatrale
Program de transport public Regiotrans
2014-10-14: S-au pus în vânzare abonamentele pentru concertele simfonice
Lista candidaților la Bursa Sfântu Gheorghe
Bursa Sfântu Gheorghe - Punctaje obținute
Ziua Familiilor – joaca de-a soldatul şi căţărare pe perete de escaladă
S-a înființat un nou birou în cadrul Primăriei Sfântu Gheorghe. Se caută colegi pentru întreţinerea spațiilor publice și a utilităților publice
Lumina în focus - prezentări și workshop pe tema imaginii şi a videomappingului
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe cinstește memoria unui cetățean laureat cu premiul Pro Urbe
Concert simfonic al Filarmonicii Brașov
450 de locuri de parcare au fost atribuite de către Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
Lumini de Advent la Sfântu Gheorghe
Măsuri mai severe în legătură cu parcare pe trotuare
Și anul acesta se pot solicita Bursele Sfântu Gheorghe
Programul autobuzului spre Arena Sepsi, menţinut şi în perioada următoare
Informarea crescătorilor de porcine cu privire la pesta porcină africană
Primăria Sfântu Gheorghe a lansat apelurile de proiecte culturale, sportive și de tineret
Concertul learn2drum reprogramat
RocketCamp în Anul Elevilor
Este nevoie de cultură la Sfântu Gheorghe
Ajutăm persoanele în vârstă din Sfântu Gheorghe. Livrarea la domiciliu a alimentelor și a medicamentelor poate fi solicitată în timpul stării de urgenţă
Din 22 mai se reiau cununiile la Sfântu Gheorghe
Începe un nou concurs al zonelor verzi din Sfântu Gheorghe
Comunicat
Lucrările de reabilitare de pe strada Puskás Tivadar sunt suspendate
Intimitatea spaţiului de întâlnire artistică
2014-10-08: Program – Târg de toamnă 2014
Comorile noastre vechi şi noi - A apărut volumul de prezentare a oraşului Sfântu Gheorghe, „Cartea comorilor, în imagini”
Turul ciclist al Ținutului Secuiesc trece și anul acesta prin Sfântu Gheorghe
Ziua familiilor în centrul orașului
Se poate aplica la primele funcții publice de conducere vacante la Primăria Sfântu Gheorghe!
Municipalitatea așteaptă investitori pentru reabilitarea clădirii Hotelului Bodoc
Primăria Sfântu Gheorghe caută director executiv!
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe așteaptă un coleg cu pregătire artistică
Continuă lucrările de reabilitare ale Aleei Tineretului - o parte a străzii va fi închisă circulației
Se așteaptă idei de reabilitare a lacului din cartierul Gării
Înregistrarea la programul „Vino Acasă” este din nou posibilă
Și anul acesta vor învăța la facultate cei în vârstă
Pârtia mică de la Şugaş Băi se deschide publicului
Record de urcări pe pârtiile de schi de la Şugaş Băi în luna ianuarie
Teatrul „Andrei Mureşanu”, turnee în Franţa cu spectacolul OMG
Elaborarea proiectului de buget al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019
Mai sunt doar câteva zile pentru declararea garajelor din Sfântu Gheorghe
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe a achiziționat o pompă de mare putere
Sfântu Gheorghe se pregătește de sărbătoare. Ultima săptămână de înscrieri pentru Târgul de Crăciun
Sporturi de iarnă la Sfântu Gheorghe
Trei secții ale Spitalului Judeţean Sfântu Gheorghe au fost plasate în carantină
Încă o porţiune din strada Crângului se închide pentru lucrări de renovare
Lucrările de reparaţie a străzilor se împart în mai multe categorii
Pachete de igienă pentru persoanele cu handicap
Ei sunt câstigătorii Burselor pentru studenți în anul 2017
2014-09-24: Cea de-a IV-a ediţie a Întâlnirii Vânătorilor din Ţinutul Secuiesc va fi organizată la Arcuş
2015-03-12: Restricţii de trafic cu ocazia evenimentelor comemorative din 15 martie în Sfântu Gheorghe
Snaps Vocal Band va concerta și ea în Piața Centrală
Prevederi legale privind impozite şi tace locale
Cultura se armonizează și în luna iulie – oferta culturală a lunii iulie pornește cu patru evenimente în Piața Centrală
Târgul de Toamnă creează atmosferă familială în centrul orașului
Trebuie plantată sămânța iubirii față de sunet
Concertul Filarmonicii de Stat „Transilvania”
Nunta de aur sau de diamant sărbătorită de Primăria Sfântu Gheorghe
Va avea loc modelarea eventualelor modificări de trafic
Lucrările de renovare a străzilor din anul acesta se apropie de sfârșit
Reprezentanții Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe au participat la o călătorie de studii în Slovenia
Facilităţi pentru familiile cu cel puţin trei copii din Sfântu Gheorghe
Toţi porcii din cartierul Őrkő au fost sacrificaţi din cauza pestei porcine
Programul care studiază romii ca resursă umană se apropie de sfârșit
Împărtășirea experiențelor pentru programul care ajută la angajarea romilor
Restricţii de circulaţie pe strada Kós Károly, în zona centrală
Priveliștea și sonoritatea în echilibru: producție muzicală înflăcărată în Piața Centrală a municipiului Sfântu Gheorghe
Au început înscrierile pentru Târgul de Crăciun de la Sfântu Gheorghe
Au fost premiate cele mai interesante desene de lumini proiectate în decembrie la Sfântu Gheorghe
Apel pentru siguranţă publică
Au loc lucrări de renovare în interiorul fostului liceu „Kós Károly”
Pachete cu alimente pentru persoanele din Sfântu Gheorghe aflate în izolare la domiciliu
Sfântu Gheorghe găzduieşte din nou turneul final al Cupei României la baschet feminin şi Gala All Star!
Au fost evaluate proiectele culturale ale primului semestru
Propuneri pentru Titlul Onorific „Pro Urbe”
2014-09-30: Târgul de Toamnă pune accent pe valorile locale
Bursele Sfântu Gheorghe
Imagine de ansamblu despre formarea profesională teatrală
Programul târgului de toamnă în acest an
Bijuterii muzicale din partea Filarmonicii de Stat Târgu Mureș
Muzică din epoca regilor și prinților
Candidați cu diplomă de bacalaureat sunt eligibili la noile posturi vacante la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
Bursa Sfântu Gheorghe – Rezultate
Interviu în legătură cu programul Inițiere în sport, partea a V-a: Kertész Zoltán, antrenor hochei
Începe patinajul pentru public lângă Arena Sepsi
De luni începe renovarea parcărilor din jurul Pieței Mihai Viteazul
Aprinderea primei lumânări de Advent în Piața Centrală din Sfântu Gheorghe
Conferință organizată pentru studenții bursieri din Sfântu Gheorghe
Consiliul Local a votat trecerea întregii baze sportive a CSM Sfântu Gheorghe în administrarea Primăriei
Se solicită sprijinul Guvernului pentru construirea Aeroportului de la Ghimbav
Peste 250 de tineri au înscris 62 de inițiative în Com’ON Sfântu Gheorghe
Târg de Toamnă 2019 – Anunţ în atenţia meşterilor populari, micilor producători şi unităţilor de alimentaţie publică
Şcolile, grădiniţele şi corurile, invitate la Târgul de Crăciun din Sfântu Gheorghe
A început sezonul sporturilor de iarnă la Şugaş Băi
Noi măsuri pentru prevenirea coronavirus: Fără grupuri mai mari de 3 persoane pe străzi, se închid mallurile şi cabinetele dentare
Începe amenajarea laboratorului de testare COVID-19 la Sfântu Gheorghe
Au fost dezinfectate toate scările de bloc din Sfântu Gheorghe
Şugaş Băi, stațiunea comorilor aproape de Sfântu Gheorghe
În Sfântu Gheorghe au loc și lucrări mai mici de renovare
Noi posturi vacante la Direcția Patrimoniu
Peste trei sferturi dintre locuitorii din Sfântu Gheorghe au achitat impozitele locale
Clasici germani la primul concert al stagiunii concertelor simfonice
Concert de trombon în Piața Centrală
Amenajarea spațiului verde în fața Prefecturii se face încă așteptată
La doi pași de o adevărată experiență cinematografică
S-a rezolvat cazul distrugerii cifrei de gheață
Anunţ târg Ziua Copilului 2017
Iarna asta ne vom bucura de un patinoar mai mare în centrul orașului
Întâlnirea partenerilor RARE la Kosice
Anul 2017 în cifre la Sfântu Gheorghe
Dezbatere despre angajarea persoanelor de etnie rromă la Sfântu Gheorghe
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe a trimis locuitorilor 35.000 de scrisori informative
Portretul Teatrului Tamási Áron la 70 de ani
Pornește noul site Sepsinet.ro
Pesta porcină africană a fost confirmată într-o gospodărie din cartierul Őrkő din Sfântu Gheorghe
În acest an, 35 de cupluri de aur și diamant vor fi felicitate
Continuă lucrările de modernizare a străzilor din Sfântu Gheorghe
Cărţi cadou pentru elevii claselor primare
Lucrările de renovare sunt în curs de desfășurare în fostul Liceu „Kós Károly”
Cinci elevi din Sfântu Gheorghe au primit burse pentru rezultate deosebite
Campanie de colectare a obiectelor care nu ne mai sunt de folos
Primăria Sfântu Gheorghe a distribuit teste COVID-19 către toate cabinetele medicale de familie
Piața din Sfântu Gheorghe este mai ieftină pentru producătorii locali
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe caută inginer de sistem
Întâlnirea la Regensburg a partenerilor participanți în proiectului YOUMIG
Colectare de taxe şi impozite la Coșeni și Chilieni
Felicitarea cuplurilor cu ocazia nunţii de aur şi de diamant
Concertul simfonic al elevilor Liceului de artă „Plugor Sándor” în cadrul stagiunii de concerte și recitaluri
Cea de-a treia ediție, patru evenimente: Sfântu Gheorghe mizează pe cultură
Filarmonica din Târgu Mureş, cu piese de Bartók, Shostakovich şi Mozart
Comunicat
Aprinderea comună a lumânării în prima duminică a Adventului
Posturi vacante la Direcția Finanțelor Publice
Educaţia sportului într-un mod agreabil – Interviuri cu antrenorii Arenei Sepsi
Zile deschise la patinoarul acoperit de lângă Arena Sepsi
Au fost prezentate proiectele de idei referitoare la lacul din cartierul Gării
Dezbaterea indicatorilor statistici în cadrul proiectului YOUMIG
Primul concert al stagiului de concerte va fi susținut de Filarmonica Brașov
Locuitorii din Őrkő în vizită de studiu la Belin şi Hăghig
Cinema Arta din Sfântu Gheorghe a fost acceptat în reţeaua Europa Cinemas
În acest an, locuitorii din Sfântu Gheorghe nu vor primi scrisori despre situaţi impozitelor locale
Aeroportul viitorului va fi construit la Braşov-Ghimbav
10 studenți primesc burse de la Primăria Sfântu Gheorghe
Poliţia Locală începe controalele în privinţa garajelor din Sfântu Gheorghe
A început acţiunea de curăţare a albiilor pârâurilor din Sfântu Gheorghe
Apel pentru gestionarea corectă a deșeurilor de plante în perioada toamnei
Clasa Campionilor – A început concursul celor mai sportive clase din Sfântu Gheorghe
Aproape 30% dintre locuitorii din Sfântu Gheorghe şi-au plătit deja impozitul pe locuinţă şi teren
Ajutăm persoanele în vârstă din Sfântu Gheorghe!
Cununiile au fost suspendate, iar procesul de eliberare a certificatelor de deces se schimbă
Contractele de închiriere pentru parcările rezidențiale se prelungesc
2015-02-14: Sfântu Gheorghe candidat la titlul „Capitală Culturală Europeană” caută specialiști
Vizită de studiu la Salzburg în cadrul proiectului YOUMIG
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe va implementa înăspriri cu privire la depozitarea molozului
Noi parcări cu plată și abonamente la prețuri speciale în centrul orașului Sfântu Gheorghe
Zilele sporturilor cu rachete la Sfântu Gheorghe, 6-8 noiembrie 2015
Proiectul de buget pe anul 2016 al Municipiului Sfântu Gheorghe însumează 133 de milioane de lei
De ziua copilului vom putea călători în Imperiul Basmelor
Sâmbăta e zi de curățenie
Se lansează Săptămâna Designului
Modificări ale regulamentelor privind locurile de parcare rezidențiale
Sculptura de gheaţă din Sfântu Gheorghe deteriorată de elevi
Stilul de viață calitativ are un rol-cheie în reorganizarea traficului rutier al orașului Sfântu Gheorghe
Se așteaptă aplicația firmelor pentru renovarea a trei străzi din Sfântu Gheorghe
A început programul denumit Inițiere în sport
vibrate!sessions – Muzică vibrantă, contemporană și clasică, la Sfântu Gheorghe!
Strategia de Dezvoltare Locală a fost selectată pentru finanțare
În majoritatea cazurilor, propunerile locuitorilor coincide cu planurile primăriei
Șansă la integrare pe piața forței de muncă
Consiliul Local Sfântu Gheorghe a votat proiectul de reducere a birocrației la nivelul Primăriei
Populaţia din Sfântu Gheorghe s-a îmbogăţit anul trecut cu 327 de nou-născuţi
Acoperişul pieţei agroalimentare a fost schimbat în întregime
Sepsi OSK s-a calificat în playoff-ul Ligii 1 de fotbal
Municipiul Sfântu Gheorghe s-a înfrăţit cu localitatea Székelykeve / Skorenovac din Serbia
Au început lucrările de reabilitare a străzii Andrei Şaguna
Acţiunea de dezinsecţie s-a terminat la Sfântu Gheorghe
Desene de lumini pe clădirea Teatrului
Multi-Trans va relua o parte din cursele de dimineață și după-amiază
Campania comună a Primăriei și TEGA pentru debarasarea obiectelor vechi continuă
Medicii de familie din Sfântu Gheorghe au primit echipamente de protecție și dezinfectanţi
Piscina din Sfântu Gheorghe se redeschide de vineri, 19 iunie
Secția de teatru în limba română la şcoala ,,Plugor Sándor
2014-08-28: Municipalitatea asfaltează drumuri de pământ
Prevederi legale privind impozitele şi taxele locale din Sfântu Gheorghe pe anul 2015
Programul Zilelor Sfântu Gheorghe a prins contur
Circulaţia pietonală va fi închisă în Piaţa Libertăţii
Târg organizat de Ziua Copilului
Un birou judeţean de informare turistică se deschide la Sfântu Gheorghe
Trecerea la noile conducte de gaze naturale
Comunicat de interes comun: Între 18 aprilie-23 mai în județul Covasna vor staționa militari pentru exerciții de teren
Concertul simfonic al Liceului de Artă Plugor Sándor
Ghid de deszăpezire
A început familiarizarea copiilor cu gheața în cadrul programului „Inițiere în sport”
Schimbare de trafic în jurul magazinului Șugaș
Parcarea dubelor în cartierele rezidenţiale este interzisă pe timp de noapte
Programe pentru îmbunătățirea calității educației
Sfântu Gheorghe se pregătește de sărbători
Lucrările de reparaţii ale drumurilor vor continua cât timp vremea va permite
Continuă programul de burse pentru studenți al Primăriei Sfântu Gheorghe
Aproape 2.000 de amenzi anul trecut pentru neplata parcării la Sfântu Gheorghe
Ghid pentru depunerea cererilor pentru cardurile familiilor numeroase
Căutăm cea mai frumoasă zonă rezidențială din Sfântu Gheorghe
Vom avea o vară ritmată la Sfântu Gheorghe!
Începe vânzarea biletelor și abonamentelor pentru Stagiune de Concerte simfonice 2019/2020
Tradiţia luminilor de Advent continuă şi anul acesta la Sfântu Gheorghe
Primăria Sfântu Gheorghe mulţumeşte pentru donaţiile primite
Patinoarul din centrul orașului funcționează de mai mult de două săptămâni
2014-08-20: A luat foc scara unui bloc din strada Nuferilor
Schimbarea anului cultural: începe Anul Tradiţiilor
2015-01-22: Anunţ de concurs - Zilele Sfântu Gheorghe
De mâine se poate schia la Băile Șugaș
FIUL LUI SAUL–PROIECȚIE SPECIALĂ PE 4 APRILIE LA SFÂNTU GHEORGHE
Imagini memorabile de la pulzArt – Festivalul de arte contemporane a luat sfârșit
Au apărut primele posturi vacante la Primăria Sfântu Gheorghe!
Noi plăcuţe rutiere bilingve pe străzile Lunca Oltului şi Lt. Păiuş David
Începând de săptămâna viitoare în noul cinematograf ”Arta” vor rula filme pentru școlari
Solicitările pentru burse pentru studenți pot fi depuse până la sfârșitul lunii ianuarie
Pentru noi fiecare elev din Sfântu Gheorghe contează!
Să ne protejăm mediul înconjurător!
La Sfântu Gheorghe scopul este marcarea pistelor continue pentru biciclete
Minoritatea romă și piața muncii: cartografierea deficiențelor și barierelor dificil de depășit
Începând de luni vor fi funcţionale noile parcometre plasate în parcarea pieţei centrale și în partea inferioară a străzii Váradi József
Acum și locuitorii au șansa de a-și înfrumuseța mediul înconjurător
Programul pentru înfrumusețarea zonelor verzi este popular și în acest an
Programul „Inițiere în sport” continuă și în acest an școlar
De luni se instituie sens unic de circulație pe strada Fânului
Internet gratuit în spaţii publice din Sfântu Gheorghe prin programul european WiFi4EU
În 2019, Primăria Sfântu Gheorghe va pune accent pe lucrările din cartiere
Studio M participă la cel mai mare festival de teatru din Teheran (Iran)
13 grupuri de elevi participă la prima Gală Innovatory
Atenţie! Un urs a fost semnalat la Şugaş Băi
Târgul de Crăciun – din acest an fără materiale plastice
S-au terminat lucrările de reabilitare a clădirii Liceului Teoretic „Mikes Kelemen”
Noi măsuri adoptate la Sfântu Gheorghe: parcarea cu plată se suspendă
Datorită Multi-Trans, sute de persoane ajung la serviciu gratuit
Încep lucrările de construire a noului centru Design Bank
Scade impozitul pe imobile la persoanele fizice
Impozitul pentru maşinile mici creşte de anul viitor cu aproximativ 1 leu pe lună
Ediţia din acest an a Zilelor Sfântu Gheorghe va fi reînnoită de la rădăcini
Începe stagiunea 2015/2016 a concertelor simfonice
Începând din martie funcționează sistemul pentru plata parcării cu telefonul mobil
Invitație la târgul de Crăciun 2016
Programul de burse de studenți se va desfășura și în anul 2017
Cinema Arta by Cityplex: inaugurare, program și bilete
Se desființează una dintre trecerile de pietoni din faţa magazinului Amigo/fostul ”Péter Pista”
Alte străzi noi, dar și o școală vor fi renovate în Sfântu Gheorghe din bugetul statului
Programul Educațional ”Academia de Argint” începe și la Sfântu Gheorghe
Lucrările deja finalizate și lucrările aflate în curs de desfășurare ale orașului
Au început lucrările din acest an de reparare a drumurilor
Centură de ocolire pentru Sfântu Gheorghe
Se lansează o campanie informativă cu privire la deținerea de câini
Locuitorii își pot exprima opiniile legate de impozite și taxe locale, respectiv de încadrări pe zone fiscale
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe a renovat monumentul funerar al familiei Gödri
Primăria Sfântu Gheorghe va înfiinţa o cantină şcolară pentru Liceul de Arte „Plugor Sándor”
Au avut loc dezbateri cu locuitorii din cele trei zone urbane marginalizate din Sfântu Gheorghe
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe continuă ridicarea mașinilor abandonate pe domeniul public al orașului
Recuperare gratuită la Sfântu Gheorghe pentru copiii și tinerii cu handicap
Exerciţiu militar cu zboruri la joasă înălţime la Sfântu Gheorghe
Modificări importante pe strada Andrei Șaguna, aflată în curs de renovare
Lucrări de reamenajare la Direcţia de Finanţe Publice Municipale
Primăria Sfântu Gheorghe organizează o nouă licitaţie pentru locurile de parcare rezidenţiale
Apa de la izvoarele Honvéd şi Csaba dinspre Şugaş Băi este din nou potabilă
Primăria Sfântu Gheorghe ajută locuitorii fără venituri
Primăria Sfântu Gheorghe alocă 1 milion de lei pentru renovarea Bisericii fortificate
A început asfaltarea străzii Andrei Șaguna
TEGA reia activitățile suspendate temporar
Au fost evaluate proiectele sportive
„Identitate“ – tema strategică a proiectului „Sfântu Gheorghe - Capitala Europeană a Culturii 2021“
Confruntarea, imprevizibilul şi speranţa – Deschiderea „Anului imaginii”
Földes László – serată HOBO la Sfântu Gheorghe
Expoziție multimedia despre istoria orașului Sfântu Gheorghe la Casa cu Arcade
Se deschide Cinema Arta la Sfântu Gheorghe
Interviu în legătură cu programul Inițiere în sport – partea IV: Kernászt Huba, antrenor hochei
În prezent la Sfântu Gheorghe, se efectuează lucrări de renovare pe două străzi
Continuă lucrările de reabilitare a străzilor din Sfântu Gheorghe
Apa este potabilă la Izvorul public „Csaba”
Primăria sprijină educația de după-amiază și anul acesta
Primăria Sfântu Gheorghe organizează prima conferinţă de prezentare a studenţilor bursieri
Primăria Sfântu Gheorghe condamnă acţiunile în afara legii
TEGA oferă reduceri la plata taxei de salubrizare
Primăria Sfântu Gheorghe aşteaptă propuneri pentru Titlul Onorific „Pro Urbe” pe anul 2019
TEGA a amplasat noi containere pentru sticle
Au început lucrările de reabilitare pe strada Puskás Tivadar din Sfântu Gheorghe
În perioada 27-29 septembrie are loc a noua ediție a Târgului de Toamnă la Sfântu Gheorghe
Soluţii locale, la probleme locale: Investiții teritoriale integrate – o politică de dezvoltare regională de succes
Programele Com’on Sfântu Gheorghe sunt în plină desfăşurare
Cum să închiriezi un loc de parcare rezidențială în Sfântu Gheorghe
Primăria Sfântu Gheorghe doreşte interzicerea petardelor pe raza oraşului
Cabinetele stomatologice din şcolile din Sfântu Gheorghe au fost renovate
Licitaţiile pentru închirierea parcărilor rezidențiale vor fi suspendate
Zilele Sfântu Gheorghe au fost anulate, transportul public va fi suspendat, iar locurile de joacă vor fi închise
Compania de salubritate TEGA nu va emite facturi pe perioada stării de urgenţă
2,8 milioane de lei, alocate de Consiliul Local Sfântu Gheorghe pentru combaterea coronavirusului
Hotelul sportiv din Sfântu Gheorghe, pus gratuit la dispoziţia personalului medical
Moștenire valoroasă descoperită în turnul Bisericii fortificate
A început montarea zonelor de protecţie pentru trecerile de pietoni
Sfântu Gheorghe se alătură şi anul acesta luptei pentru titlul de ”Orașul Reciclării”
Elaborarea proiectului de buget al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015
Proiect pentru reabilitarea spaţiilor de colectare a deşeurilor
Excursie la Câmpul Benedek
A fi capabil de a vedea în imagini şi de a face lumea să vadă în imagini
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe aşteaptă propuneri pentru Titlul Onorific „Pro Urbe” pe anul 2016
Asociația Municipiilor din România angajează personal în biroul din Sfântu Gheorghe!
Sfântu Gheorghe celebrează mediul vizual şi cu benzile desenate ale lui Victor Drujiniu
Se pot solicita din nou Bursele Sfântu Gheorghe
Reînnoire instituțională la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe
Trei companii se pot muta în Parcul industrial de la Câmpu Frumos încă din acest an
Amenajarea unui teren de alergare pentru câini la Sfântu Gheorghe
La cererea locuitorilor pe o secțiune a străzii Podului a fost permisă circulația în ambele sensuri
Începe reconstrucția iluminatului public pe strada Lunca Oltului
Întâlnirea de la Viena a partenerilor participanţi în cadrul proiectului YOUMIG
Compania SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L. începe activitatea
Traficul în străzile din jurul magazinului Șugaș și magazinului Jysk se va schimba
Noile reguli de trafic din jurul magazinului Şugaş intră în vigoare cu o mică modificare
Achiziţie publică pentru administrarea iluminatului public din Sfântu Gheorghe
Până în luna martie va fi depus proiectul pentru reabilitarea Lacului de la Gară
Peste 30% dintre contribuabili au plătit deja impozitele locale pe clădiri pentru acest an
Program Pilot de instruire profesională a romilor
Au început lucrările de reabilitare pe strada Kós Károly, sensul de intrare în oraş
Pagubele provocate de urşi trebuie raportate la Primărie în maxim 24 de ore
Mii de elevi au venit fără mașină la școală în Săptămâna Europeană a Mobilității
Continuă lucrările de reparaţii la străzile din oraş
BookStaţii în spaţiile publice din Sfântu Gheorghe
Programul de înfrumuseţare a zonelor verzi continuă şi în 2020
În timpul stării de urgenţă, citirea apometrelor este suspendată
Strada Dealului şi o nouă porţiune din strada Crângului se închid pentru reparaţii
Trenulețul magic pornește în aventură
76 de cereri depuse pentru înfrumuseţarea zonelor verzi din Sfântu Gheorghe
Au fost înmânate Bursele de excelenţă „Sfântu Gheorghe”
Arena Sepsi prinde contur
Sylvia Plachy deschide Anul Imaginii la Sf. Gheorghe cu o Expoziţie în premieră mondială
57 de locuri de muncă sunt disponibile în cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe
Noul punct de colectare deșeuri electrice și electronice a primăriei Sfântu Gheorghe stă la dispoziția oricui
Gang Rehab – reabilitarea trecerilor de sub blocuri la Sfântu Gheorghe
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe caută coleg la Compartimentul Relaţii cu Publicul
Acum Orange miercuri și la Cinema Arta din Sfântu Gheorghe!
Străzi ce se finalizează anul acesta în Sfântu Gheorghe
Direcţia Finanţelor Publice și-a extins activitatea pe segmentul de consultanţă fiscală
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe dorește un serviciu de întreținere a iluminatului public mai rapid și mai eficace
Multi-Trans va avea sediu nou. În locul său va fi noul Centru Artistic
Deja se poate juca şi tenis lângă Arena Sepsi
Primăria înființează o nouă linie de autobuz spre Arena Sepsi
În data de 5 octombrie începe programul de patinaj public la Arena Sepsi
Lucrările de reparații continuă pe patru străzi din Sfântu Gheorghe
Impozitele locale rămân şi anul viitor la acelaşi nivel, însă vor fi indexate cu rata inflaţiei
Noi tăbliţe cu denumirile străzilor din Sfântu Gheorghe
Locuitorii au obligaţia de a asigura curăţenia în faţa blocurilor sau caselor
PulzArt7 în spiritul creației
Elevii din Sfântu Gheorghe în lumina reflectoarelor
Desene şi jocuri pe asfalt în curtea mică a Liceelor Mikes / Mikó
Peste 130 de sesizări privind iluminatul public în prima lună de funcţionare a serviciului non-stop
Proiectul de buget local pe anul 2020
Cuplurile de aur şi diamant, aşteptate să se înscrie la Primăria Sfântu Gheorghe
Planuri de viitor bazate pe cooperare regională între judeţele Covasna şi Braşov
Primăria Sfântu Gheorghe restrânge şi mai mult activitatea cu publicul, pentru prevenirea răspândirii COVID-19
Produsele alimentare de bază și de igienă sunt livrate acasă
Începând cu 30 martie, cursele Multi-Trans sunt gratuite
Iluminatul public a fost modernizat pe 93 de străzi din Sfântu Gheorghe în ultimii 12 ani
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe anunţă concurs pentru proiecte culturale
Situaţia lucrărilor la străzile din Sfântu Gheorghe pe final de an
Încep lucrările de reabilitare a clădirii cinematografului
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe va anunţa concurs de proiecte culturale, o dată pe an
În scurt timp, Sfântu Gheorghe va avea un teatru – cinema nou
Oraş eficient energetic – Parc fotovoltaic în Sfântu Gheorghe
Orbán-Barra Gábor și-a cucerit cel de-al doilea record mondial de trial bike
Comunicat – Organizația Caritas Alba Iulia și Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe vin în ajutorul nevoiașilor
Continuă programul de întreţinere şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi din zona blocurilor
Comunicat – Raportul de activitate pentru evaluarea finală a managementului Casei de Cultură Kónya Ádám
Colectarea mai organizată și mai ecologică a deșeurilor la Sfântu Gheorghe - este interesul tuturor
Să respectăm natura şi când suntem în excursie
Prețuri avantajoase în centrul de tratament din Șugaș-Băi
Cererile pentru ajutoare de încălzire se pot depune la Direcția de Asistență Comunitară
Consiliul Local Sfântu Gheorghe a adoptat Proiectul privind trecerea Stadionului Municipal în administrarea Primăriei
Parcare cu plată pe strada Fânului începând din 15 ianuarie
12 dosare au fost depuse pentru bursele acordate de Consiliul Local studenţilor
Principalele realizări din Sfântu Gheorghe în anul 2018
Grădiniţa Árvácska din Sfântu Gheorghe, reabilitată termic cu fonduri europene
Zilele Sfântu Gheorghe 2019, una dintre cele mai reuşite ediţii din ultimii ani
Ştrandul se deschide mai devreme în dimineţile de weekend
Au fost desemnate cele mai frumoase zone rezidenţiale din Sfântu Gheorghe
Număr de telefon pentru sesizări non-stop ale problemelor cu iluminatul public
De trei ani, elevii din Sfântu Gheorghe fac sport gratuit
Direcţia de Finanţe Publice Municipale recomandă interacțiunea de la distanță în următoarea perioadă
Primăria Sfântu Gheorghe ajută şi medicii de familie
Modificări în Relaţiile cu Publicul în cadrul Primăriei
Documentele expirate se prelungesc automat până după finalul stării de urgență
Se redeschid facilităţile de agrement de la Şugaş Băi
Sprijin oferit asociaţiilor de proprietari
Săptămâna viitoare nu se vor elibera noi cărţi de identitate
Anunţ de participare: Bienala de Artă Fotografică din Ținutul Secuiesc Ediția a II-a 2015
Teatrul de Păpuşi Cimborák din Sfântu Gheorghe îşi continuă activitatea.
În luna noiembrie se va finaliza Arena Sportivă
Melodii franțuzești în Piața Centrală
Ajutor de minimis – pentru stimularea investițiilor și crearea de locuri de muncă în Sfântu Gheorghe
Șase elevi au primit Bursa Sfântu Gheorghe
Compania locală de transport public Multi-Trans va intra în posesia unor autobuze noi
Proiecte culturale pe anul 2017
Primăria sprijină sterilizarea câinilor la Sfântu Gheorghe
Cimitirul comun al orașului va fi administrat de Tega
Program cu publicul prelungit la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe
Ne apropiem de finalul marilor investiţii destinate reabilitării drumurilor
Indicatorul rutuier al orașului aflat pe porțiunea de drum care duce spre Miercurea-Ciuc a fost mutat
Opt persoane au primit terenuri gratis în cadrul programului „Gyere Haza” („Hai Acasă”)
Începe sezonul de activităţi recreative în aer liber la Șugaș Băi
Facilităţi pentru convingerea tinerilor plecaţi în străinătate să se întoarcă acasă
„Baraca” de la Stadionul Municipal, încă un motiv pentru trecerea acestuia în administrarea Primăriei Sfântu Gheorghe
Baza sportivă din Sfântu Gheorghe va deveni proprietatea municipalității
Bonificaţie pentru plata anticipată a impozitelor locale la Sfântu Gheorghe
Investiţie de 11 milioane de euro realizată în Parcul Industrial de la Câmpu Frumos
Primele carduri pentru familiile numeroase au fost înmânate beneficiarilor
Două programe de tineret au fost lansate la Sfântu Gheorghe
Au fost emise aproape 500 de carduri pentru familii numeroase. Cererile se pot depune în mod continuu
Poliţia Locală a amplasat încă 23 de camere de supraveghere în Sfântu Gheorghe
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe partener în proiectul internațional CLEVER Cities
Aproape 500 de copii din Sfântu Gheorghe s-au născut anul trecut
Primarul Antal Árpád îşi doreşte un nou mandat
Toate instituţiile publice de cultură şi de agrement de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe vor fi închise
Primarul Antal Árpád: „Mesajul meu către locuitori este să luăm în serios problema coronavirusului”
Primăria Sfântu Gheorghe suspendă evaluarea cererilor de proiecte pe toată durata stării de urgență
Lucrările de reparație a drumurilor din Sfântu Gheorghe avansează
2014-12-29: De mâine se schiază la Băile Şugaş
2014-12-29: Program de sărbători
Plata impozitelor şi taxelor locale va fi posibilă începând cu data de 15 ianuarie
Zilele Sfântu Gheorghe 2010
2014-06-16: Spaţiile verzi din cartiere, din ce în ce mai frumoase
Reconstruirea centrului municipiului Sfântu Gheorghe va fi finalizată anul acesta
Celebra fotografă Sylvia Plachy, reprezentantă a fotografiei umaniste, va expune la Sfântu Gheorghe
Colecţia de artă Németh–Kriza în Sfântu Gheorghe, la Centrul Artistic Transilvănean
Ce a fost mai greu a trecut! Lucrările de modernizare a străzilor Kós Károly și Lăcrămioarei se execută în ritm accelerat.
Micul Muzeu al Radiocomunicațiilor din cadrul Liceului Tehnologic ”Puskás Tivadar” din Sfântu Gheorghe și-a deschis porțile
Lista candidaților la Bursa Sfântu Gheorghe
Un spațiu pentru tineri – Eco WiFi parc pentru tineret
Comunicat – Prelungirea contractelor de concesiune teren garaj
S-a lansat din nou prioritatea referitoare la reabilitarea termică a blocurilor a Programului Operaţional Regional
Sumele încasate din taxa de parcare vor fi investite pentru dezvoltarea comunității
Aproape 1400 de oameni lucrează pentru oraș
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe continuă tradiția sărbătoririi zilei de naștere a celor care împlinesc 100 de ani
Joi intră în vigoare modificările de trafic din jurul magazinului Şugaş
Eficienţă şi flexibilitate. Primăria municipiului Sfântu Gheorghe stă la dispoziția locuitorilor şi în afara programului lor de lucru!
Asociaţiile de proprietari pot depune cereri pentru înfrumuseţarea zonelor verzi
Două mii de locuri de cazare gratuită la Sfântu Gheorghe pentru vizita Papei Francisc
Design Bank – Un spaţiu creativ pentru tinerii din Sfântu Gheorghe
Căutăm cea mai atletică clasă din Sfântu Gheorghe
Primăria Sfântu Gheorghe acordă şi în acest an burse pentru studenții din anii terminali
Cinema Arta din Sfântu Gheorghe împlineşte 3 ani
Blocul 25 şi strada Dealului intră în lucrări de reabilitare
La Sfântu Gheorghe va fi construit cel mai modern Centru Cultural şi de Tineret din ţară
TEGA a început dezinfectarea spaţiilor publice pentru a preveni răspândirea coronavirusului
Continuă lucrările pe strada Kós Károly din Sfântu Gheorghe
Plata impozitelor locale, amânată până la 30 iunie
Continuăm să dezvoltăm Sfântu Gheorghe din fonduri de aproape 30 de milioane de lei
Continuă reparaţiile străzilor din Sfântu Gheorghe
51 de artişti locali din Sfântu Gheorghe au colaborat la melodia perioadei de carantină
Nota 10 pentru solidaritatea și disciplina comunităţii din judeţul Covasna
2014-12-18: La Sfântu Gheorghe, Revelionul va fi sărbătorit cu bal stradal
Canale pluviale deschise în cartierul Őrkő
Consiliul Local - Bursa Sfântu Gheorghe
Reîncepe seria Serilor Albastre la Sala Albastră!
A început Târgul de Crăciun!
Cu ocazia sărbătorilor, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe are un orar special
Apare o listă a ruşinii cu datornicii la bugetul local
Nu facem compromisuri cu gropile
Primarul a felicitat o doamnă de 100 de ani
Antal Árpád András salută decizia CEDO
Primarului Antal Árpád i se par amuzante afirmaţiile lui Grama
Program festiv la Sfântu Gheorghe
Zilele Sfântu Gheorghe 2010 - Târg
Zilele Sfântu Gheorghe 2010 - Invitaţie publică pentru ONG-uri
Ora Pămâtului – a aderat şi Sfântu Gheorghe
Relaţiile interetnice și multiculturalism în Secuime
Restricţii de circulaţie în timpul Zilelor Sfântu Gheorghe
Sfântu Gheorghe, stimulează spiritul antreprenorial
Maraton naţional pe biciclete în Sfântu Gheorghe
Doamna ministru Elena Udrea, la Sfântu Gheorghe
Eveniment amânat
Restricţii de circulaţie
Concert vocal-simfonic susţinut de Corul Mixt al Oraşului Veszprém
Restricţii de circulaţie în centrul oraşului
Restricţii de circulaţie, de Ziua Morţilor
34 de concurenţi la Galopiada Secuiască
Revelion în centrul oraşului şi Sărbătoarea Zăpezii
Raport despre starea zăpezii
Microstagiune la Studio M din Sfântu Gheorghe
Restricţia circulaţiei rutiere pe durata Zilelor Sfântu Gheorghe
A început sezonul Galopiadei – călăreţii sunt aşteptaţi
Întârzie lucrările de reabilitare la cantina socială
Săptămâna aceasta, evacuare la cinematograf
Galopiada Secuiască – 37 de localităţi iau parte la start
Săptămâna Mobilităţii Europene
Restricţii de circulaţie
Târg tradiţional în amintirea celor vechi - Invitaţi
Luni se evaluează fotografiile din cadrul concursului Contact
2014-06-23: Tabără de echitaţie la Câmpul Benedek
2014-06-11: S-a încheiat concursul de colectare selectivă a deşeurilor
O ceremonie de închidere demnă pentru aniversarea oraşului Sfântu Gheorghe
Anunţ - Târg Tradiţional
Datorită pregătirilor pentru Zilele Sfântu Gheorghe, de miercuri se opreşte circulaţia în centrul oraşului
Proiectul programului Galopiadei Secuieşti
Festivalul Internaţional de Dans Tradiţional şi Târg de Toamnă
Restricţii de trafic din cauza evenimentelor comemorative de pe 15 martie
Comemorarea zilei de 15 Martie şi depuneri de coroane la Sfântu Gheorghe 2013
Rezultatele licitaţiei organizate cu ocazia târgului de Zilele Sfântu Gheorghe 2013
Restricţii de trafic pe durata Zilelor Sfântu Gheorghe
Premii valoroase şi programe alternative la cea de-a XXII-a ediţie a Zilelor Sfântu Gheorghe
2014-06-10: S-a deschis ştrandul municipal
2014-11-28: Sfântu Gheorghe se pregăteşte de sărbătoare
Antal Árpád: Sfântu Gheorghe va avea un centru plin de viaţă
Festivalul de arte contemporane pulzArt - Program
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe asigură posibilitatea înregistrării gratuite în evidenţele de cadastru şi carte funciară
Începe stagiunea de concerte 2016/2017!
Schimbări pozitive privind parcarea din oraș
„În timpul ascultării active a muzicii funcţionează imaginaţia, se mobilizează ideile şi spiritul prinde aripi.”
Creștere explozivă în domeniul autovehiculelor
Duminică se deschide patinoarul de lângă Arena Sepsi
Reprezentanții Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe au participat la o călătorie de studii în Bulgaria
Invitație pentru copii să facă desene de sărbători care vor fi proiectate pe o clădire
Crăciunul tuturor - un spectacol cu scopuri umanitare
Reparaţii de primăvară în Sfântu Gheorghe
Participanţii de seamă ale Zilelor Sfântu Gheorghe
Ziua Copiilor 2010
Bursele Sportive Sfântu Gheorghe 2010
Proiect pentru amenajarea reţelei de canalizare în Chilieni şi Coşeni
În oraş, program de sărbătoare
Târg tradiţional în amintirea celor vechi - PROGRAM
Restricţii de circulaţie
Cupa Tri-Aluta şi Cupa României 2011
La târgul tradiţional s-au prezentat multe persoane
615 desene realizate de copii pentru oraşul de 550 de ani
Restricţii de circulaţie
Se pot înscrie comercianţi la târgul organizat de Ziua Copilului
Elevii Liceului de Artă „Plugor Sándor” încheie stagiunea de concerte şi recitaluri
Cărţi în dar, pentru cei mici şi pentru cei mari
Ziua Copilului 2014 – program
Cercetare cuprinzătoare a migraţiei în cadrul programului SEEMIG
2014-11-26: Bursa Sfântu Gheorghe – Punctaje obţinute
Plombarea gropilor din străzile orașului. Soluții pentru problema găurilor
Programări online la Direcţia de Finanţe Publice Municipale din Sfântu Gheorghe
Harta interactivă - Lucrări în oraş
Sfântu Gheorghe va avea din nou o echipă de hochei!
Viceprimarul Bálint József a fost revocat din funcţie
Reorganizarea regiunilor de dezvoltare din România trebuie să se facă pe baze ştiinţifice
Zilele Sportive Sfântu Gheorghe 2010, ediţia a IV-a - program
Vot pe pagina de web a oraşului
Ora pământului la Sfântu Gheorghe
Concurs de explorare urbană - Sfântu Gheorghe pentru copii
Programul Galopiadei Secuieşti
Sâmbătă vom galopa şi în ploaie
Concursul foto Contact - pot fi văzute cele mai bune lucrări
Începe Târgul de Crăciun
Bazinul de înot este închis
Festival Internaţional de Dans Tradiţional şi Târg de Toamnă 2013 - invitaţi
Băile Șugaș așteaptă schiorii
În fiecare joi program prelungit la plata impozitelor
Programul Operaţional Regional: Se pot depune din nou cereri de finanţare pentru reabilitarea termică a blocurilor
S-a afişat bugetul local pe anul acesta
Zilele Sfântu Gheorghe 2010 - Se consolidează săptămâna culturală
Inaugurarea statuii pictorului Gyárfás Jenő
Se distribuie apă în partea de sud-vest a oraşului – furnizarea apei este în continuare oprită
Târg de Crăciun 2010
Turul Ciclist al Ţinutului Secuiesc 2011
Ziua sporturilor cu rachete
Ziua sporturilor cu rachete
Planul de lucrări la Căminul de Bătrâni s-a modificat
Croitorie Ecologică
PROGRAM - Festivalul Internaţional de Dans Tradiţional şi Târg de Toamnă
Votări despre buget
Programul Festivalului Internaţional de Dans Tradiţional şi Târg de Toamnă 2013
Ziua păsărilor şi a arborilor
Se promovează învăţământul profesional şi tehnic din Sfântu Gheorghe
Fântâna arteziană luminează
S-au montat detectoare de mişcare pe semafoarele din Sfântu Gheorghe
Gala Serilor Albastre, ediţia a II-a
Concediul fără plată pe care funcţionarii publici sunt obligaţi să-l ia, nu va afecta publicul larg şi buna desfăşurare a procesului administrativ
Schimbul de imobile dintre primărie şi Centrul de Transfuzie Sanguin, a primit undă verde
Szeklermen in black
Aprinderea lumânării de Advent, în oraşul reşedinţă de judeţ
Ziua Copiilor, în inima oraşului
Organizarea primei Galopiade Secuieşti decurge bine
Cunoaşte-ţi oraşul!
Restricţii de circulaţie - Ziua Copilului 2011
Se apropie termenul limită de predare a fotografiilor
Chiriaşul de la fostul Cinematograf „Arta” va fi evacuat
Ziua sporturilor cu rachete, la Sfântu Gheorghe
Concurs de desen pentru copii
Târg tradiţional în amintirea celor vechi
Programe conexe încărcate, la Zilele Sfântu Gheorghe
Victorie pentru Popkov
Sediul Muzeului Naţional Secuiesc – 100 de ani de existenţă
Oraşul se pregăteşte de sărbători
Bursele Sfântu Gheorghe - lista celor înscrişi
Licitaţie pentru comercianţi şi miniparcuri de distracţie – Zilele Sfântu Gheorghe 2013
2014-05-07: Inaugurarea Parcului Memorial al Holocaustului
Zilele Sportive - Program
Steagul oraşului Sfântu Gheorghe
Scrisoare deschisă de la organizatorii Zilelor Sfântu Gheorghe
Anunţ: Târg tradiţional – condiţii de înscriere
Anunţuri de circulaţie la Galopiada Secuiască
Cupa Trei Scaune – concursul cicliştilor amatori
Ziua sporturilor cu rachete, la Sfântu Gheorghe
De Revelion, va fi bal stradal
Bursele Sfântu Gheorghe - rezolvarea contestaţiilor
Revelion la Sfântu Gheorghe
Inaugurarea statuii Sfântului Gheorghe
Cupa Háromszék – concursul cicliştilor amatori
Târg de artă populară
Ziua Copilului, cu programe bogate
Restricţii de circulaţie
Festival Internaţional de Dans Tradiţional şi Târg de Toamnă 2013
S-au finalizat lucrările la sala de sport
Burse pentru studenți - lista celor înscrişi
Ziua Copilului - Program
Târg de Crăciun
Proiectul de dezvoltare integrat al oraşului, în pericol
Cupa Tri-Aluta
Oraşul se pregăteştre de Ziua Copiilor
Expoziţie de lucru de mână în Casa de Cultură Kónya Ádám
Program de sărbători
Ziua Copilului în Sfântu Gheorghe
Restricţii de circulaţie
Târgul producătorilor tradiţionali
Târg de Crăciun 2012 - condiţii de înscriere
Felicitarea cuplurilor de aur şi de diamant
La începutul lunii iunie se deschide ştrandul
Târg de artă populară
Sfântu Gheorghe a obţinut titlul Oraşul reciclării
Ziua adopțiilor
Zilele Turismului Covăsnean
Taximetriştii se mută în faţa Magazinului Universal Şugaş
S-a votat bugetul pe 2010 al oraşului Sfântu Gheorghe
Program prelungit la ghişeul de impozite şi taxe locale
Modificări ale circulaţiei de 1 noiembrie
Starea zăpezii
Burse pentru elevii de etnie romă - lista celor înscrişi
Se adună banii pentru Statuia Sfântului Gheorghe
S-au pus în vânzare abonamentele pentru concerte simfonice
Expoziţie în aer liber
Bursa Universităților Europene
Mai multe sute de persoane, la Bursa Universităților Europene
Bursele Sfântu Gheorghe: Lista celor înscrişi şi punctajul obţinut
Organizatorii urmăresc sfaturile primite – modificări privind locaţiile Zilelor Sfântu Gheorghe
Până miercuri nu se fac buletine
Târgul producătorilor tradiţionali
Chocofest: Trei zile numai de ciocolată - PROGRAM
Cursuri pentru gestionarea proceselor de migraţie
Anunţ selecţie partener
Restricţii de trafic pe durata Zilelor Sfântu Gheorghe
A fost elaborată la Sfântu Gheorghe strategia migraţiei la nivel local
70 de tineri au copt pizza la Câmpul Benedek
Seri Albastre de Mai
Locatarii locuinţelor sociale au semnat contractele
Inaugurarea creaţiei NIKE II. a sculptorului Jecza Péter
Uniunea maghiară – mai departe, cum?
Începând de duminică oraşul sărbătoreşte
De Anul Nou, bal în aer liber
Decizia este în mâinile locuitorilor
În oraşul reşedinţă de judeţ, numărul naşterilor a crescut
Informaţii despre programul cultural al Galopiadei Secuieşti
Întârzie finalizarea clădirii Romtelecom
Luni se evaluează fotografiile din cadrul concursului Contact
Turul Ciclist al Ţinutului Secuiesc
A iubi, a îngriji, a deparazita, a adopta!
Anunţ selecţie partener
Restricţii de trafic şi marşuri călare cu ocazia evenimentelor comemorative din 15 martie
Continuă lucrările de asfaltare
Acţiuni şcolare de colectare selectivă a deşeurilor
2014-09-08: La sfârşitul lunii septembrie vor fi finalizate investiţiile în staţiunea Şugaş Băi
Marea Debarasare
Copii din grădiniţa Gulliver au vizitat Primăria Sfântu Gheorghe
Suntem şi mai aproape de recuperarea cinematografului
Peste tot în oraş, continuă lucrările de reparaţii
Ediţia a patra a turului ciclist din Ţinutul Secuiesc
A început tabăra de creaţie Semne
Târg tradiţional în amintirea celor vechi - PROGRAM
Foarte multe înscrieri pentru participarea la Târgul de Crăciun
Pe viitor, locuri de muncă
Proiectul de buget al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012
Miercuri, în centrul oraşului Sfântu Gheorghe, se deschide Târgul de Crăciun
Ar dori să reglementeze păşunatul
Locuitorii de pe Aleea Făcliei au mulţumit pentru reparaţiile făcute
Priorităţile anului 2010, cu privire la modernizarea şi dezvoltarea oraşului
Dezinsecţie la Sfântu Gheorghe
Cupa „Trei Scaune” – concursul cicliştilor amatori
Bursele Sfântu Gheorghe - rezolvarea contestaţiilor
A expirat termenul de depunere a proiectelor culturale
Impozitele şi taxele locale pot fi plătite și sâmbătă
O singură societate, la construirea Parcului memorial '56
Se înregistrează o creştere demografică
Vor fi tăiaţi copacii bolnavi
Au fost recenzate deja aproape 45.000 de persoane
Târg tradiţional în amintirea celor vechi - Invitaţi
Concurs pentru copiii de grădiniţă
Nu sunt blocaje în oraş
Absolvenţii vor beneficia de sprijin
La Sfântu Gheorghe, Revelionul este aşteptat cu bal stradal
Mai multe mii de persoane au sărbătorit în centrul oraşului
Despre poliţia locală, pe scurt
Bursa Sfântu Gheorghe
Ziua Mondială a Teatrului, la Sfântu Gheorghe
2014-08-05: Se restricţionează traficul rutier
Reprezentanţii oraşelor înfrăţite, la Zilele Sfântu Gheorghe
Măsuri de protecţie împotriva infectării cu virusul West Nile
Primăria a fost vizitată de elevi
Sală nouă de sport, nu doar pentru Mikó
S-au prezentat aproape de două ori mai multe persoane
Se apropie termenul limită de predare a fotografiilor
Se va repune stâlpul de hotar Simeria – Sfântu Gheorghe, şi va cânta un cor format din 550 de membri
Se doreşte realizarea unui Centru de Informare Turistică
Bursa Sfântu Gheorghe
Va fi coroană de Advent
Bal stradal de anvergură, la Sfântu Gheorghe, în noaptea de Revelion
Bienala REFLEX 2
Rezultatele licitaţiei organizate cu ocazia târgului de Zilele Sfântu Gheorghe 2012
CFR aşteaptă propuneri
Se lucrează pe toată perioada verii
Copiii au posibilitatea, din nou, să încerce gratuit parcul de aventură de la Şugaş Băi
Comemorarea zilei de 15 Martie şi depuneri de coroane la Sfântu Gheorghe 2014
Începând de azi se poate achiziţiona caietul-program al Zilelor Sfântu Gheorghe
Secretul longevităţii: munca
Zidul invizibil trebuie dărâmat
Tega şi Poliţia Rutieră colaborează
Peste 90 de apartamente îşi aşteaptă proprietarii
Borbély László, Ministrul Mediului şi Administraţiei Pădurilor, a vizitat judeţul nostru
Öko Sepsi a ţinut prima Adunare Generală
Şcoala şi grădiniţa din Chilieni au 140 de ani
În week-end, vor funcţiona ambele pârtii de schi
Cantina Socială va fi reconstruită
550 de minute de alergare
Târg tradiţional în amintirea celor vechi
Mâine începe programul pentru Capitala culturală şi de tineret
Anul acesta, sperăm la un loc pe podiumul Galopului Naţional
Proiectul de buget al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013
Restricţii de circulaţie
Programul maratonului teatral din cadrul ZILELOR TEATRULUI ANDREI MUREȘANU
Elevii eminenţi vor fi premiaţi
Burse pentru studenţi - lista celor înscrişi şi punctajul obţinut
2014-04-22: Corpuri de iluminat cu consum redus de energie
Bursa Sfântu Gheorghe - evaluare
De acum impozitele şi taxele locale se pot plăti şi on-line
Din cauza vremii, lucrările care se desfăşoară în centrul oraşului, au fost întârziate
Staruri de talie mondială la Zilele Sfântu Gheorghe
Primăria solicită contracte de întreţinere cu Asociaţiile de Locatari şi Proprietari
Sfântu Gheorghe va avea o fabrică nouă
La Sfântu Gheorghe se vor construi terenuri de squash şi tenis
Antal Árpád : UDMR şi CNMT trebuie să gândească eficient împreună
Strada Petőfi, este oficială în Sfântu Gheorghe
Turul Ciclist al Ținutului Secuiesc
Rezultatele licitaţiei organizate cu ocazia târgului de Zilele Sfântu Gheorghe 2011
Comemorarea zilei de 15 Martie şi depuneri de coroane la Sfântu Gheorghe 2011
Anunţ: Târg tradiţional – condiţii de înscriere
Bursele Sportive Sfântu Gheorghe 2011
Evenimentul „Ziua Copiilor”, s-a bucurat de succes
Secuii aşezaţi în şei
Începând de duminică, oraşul îmbracă straie de sărbătoare
Se planifică amenajarea unor noi sensuri giratorii
Arhiva bisericii va fi în şcoală
Noaptea devoratorilor de publicitate
Concursul studenţilor
Centrul de recreere de la Şugaş Băi este al oraşului
A început Târgul de Crăciun
Va fi premiată clasa care va depune cea mai mare cantitate de deşeuri colectate selectiv
Ziua solidarităţii în Grădina Muzeului
Târg de produse în centrul orașului
Consultare publică privind drapelul municipiului Sfântu Gheorghe
Spaţiile verzi trebuie să fie îngrijite
Hartă interactivă pe site-ul Primăriei - Lucrări de reamenajare şi reparaţii în mai mult de 50 de locaţii
Cu cumpătare, putem trece de criză
Să urmărim programul „Vocea naturii”
Târg de Crăciun
Anunţ
Tricourile inscripţionate cu „550” se bucură de popularitate
Bursele Sfântu Gheorghe: Lista celor înscrişi şi punctajul obţinut
Nu eutanasierea este soluţia
„Strada noastră” – Expoziţie turistică şi târg cu produse secuieşti
Tinerii pot depune proiecte
Dirijarea apelor pârâurilor
Sărbătoarea vârstnicilor activi
Discursul primarului Antal Árpád András cu ocazia comemorării zilei de 15 Martie
Ospăţ Transilvănean - program
2014-02-07: Modificări în regulamentul Galopiadei Secuieşti
Cea de-a 100 aniversare a doamnei Anna
Ştampila cu stema oraşului a fost prezentată de către primarul oraşului
Lucrări pe teritoriul oraşului
Antal despre Urban Locato
Parcare nouă pe strada Presei
Şi anul acesta se acordă „Bursele Sfântu Gheorghe”
Consultare publică privind ştrandul orăşenesc
Burse pentru elevii de etnie romă
2014-06-23: Vânzare terenurile agricole, prin licitaţii publice
Anchetă socială la Sing Sing
Tricouri pentru replica statuii Sfântu Gheorghe
Cantina socială din oraşul nostru va fi închisă până în luna septembrie
Târg de Crăciun - condiţii de înscriere
S-au finalizat lucrările la Cantina Socială
Petrecere cu făclii în Parcul Central
Târg de 1 iunie
Participare la expoziţia Întâmpinarea iernii – Gusturi şi Vinuri din Budapesta
Vineri începe Târgul de Crăciun
În luna martie mai puteţi beneficia de reducerea de 5%
Program prelungit la ghişeul de impozite şi taxe locale
Avansează lucrările la ştrand
Vizită în Turcia
Înfrumuseţează cu noi! - concursuri de fotografie
La Târgul de Crăciun din acest an, s-au prezentat aproape o sută de comercianţi
La Sfântu Gheorghe se inaugurează statuia păsării turul
O altfel de şcoală la Şugaş Băi
Rezultatele licitaţiei organizate cu ocazia târgului de Zilele Sfântu Gheorghe 2014
2014-08-06: Restricţii de circulaţie în strada Spitalului
Cinci milioane de euro pentru proiectul de modernizare a Stadionului Mic
Colegiul Székely Mikó va avea o sală nouă de sport, multifuncţională
Vot online, pe site-ul primăriei
Este nevoie de o nouă optică în domeniul apărării contra inundaţiilor
Pene de curent la iluminatul public, datorită jafurilor de la transformatoare
2014-06-27: Situaţia canalizării satelor Chilieni şi Coşeni în atenţia Consiliului Local
Continuă lucrările pe DN12
Douăzeci de participanţi la Galopiada Secuiască
Este nevoie de eforturi pentru progresul Ţinutului Secuiesc
Burse pentru elevii de etnie romă - lista celor înscrişi
Continuă lucrările
A sosit bradul oraşului
Edda Művek va încheia cea de-a XXII-a ediţie a Zilelor Sfântu Gheorghe
Cărţi cadou pentru absolvenţii de liceu
Concurs de creaţie vizuală – Termenul a fost prelungit
HAVASI, pianistul de renume modial, la cea de-a 23-a ediție a Zilelor Sfântu Gheorghe
Promovarea tradiţiilor populare
Trebuie să recuperăm terenurile şi clădirile armatei
Se repară drumurile naţionale 12 şi 13
Străzi pietonale în inima oraşului Sfântu Gheorghe
Anul acesta se va renova podul peste Olt
Maşinile parcate neregulamentar, vor fi ridicate!
Sprijin pentru famiile afectate de inundaţii
Concursul „Faţade îngrijite, restaurări de faţade exemplare”
Sfântu Gheorghe candidează pentru titlul „Capitala Verde”
Căutarea soluţiilor pentru programul „Vino acasă!”
Zilele Sfântu Gheorghe la bilanţ
Concurs foto pentru aniversarea oraşului
Sala de sport a Colegiului Székely Mikó va fi gata până la începutul noului an şcolar
Stagnează lucrările la Podul peste Olt
Concursul foto Contact - pot fi văzute cele mai bune lucrări
Autobuzul va circula şi la sate
Am aprins prima lumânare de Advent
Invitaţie la comemorarea revoluţiei ungare din 1956
S-au făcut rectificări la fondul de rezervă
Parcul de aventură din pădurea de la Şugaş Băi îşi deschide porţile
Comemorarea Revoluţiei din 1956, la Sfântu Gheorghe
2014-04-16: Bani pentru strada Borvíz
Programul Porţilor Secuieşti va fi demarat
S-au montat indicatoarele turistice în Sfântu Gheorghe
O să avem strada Petőfi Sándor în centrul oraşului
Primarul, vizitat de copii de grădiniţă
Discuţii pentru Hotelul „Hungária”
Parte integrantă a Programului de Dezvoltare este şi Sfântu Gheorghe
Sfântu Gheorghe va fi oraşul balaurilor - încheiat
Vor fi renovate trei şcoli
Producătorii locali vor fi sprijiniţi
Bursa Sfântu Gheorghe
Progresează lucrările de reparaţii
Numărătoarea inversă a început: mai sunt 24 de zile până la Zilele Sfântu Gheorghe
Continuă investiţiile de dezvoltare
Bursierii Sfântu Gheorghe 2012
Sunt aşteptate înscrierile comercianţilor şi a micilor meşteşugari la Galopiada Secuiască
Oraşul se pregăteşte de Crăciun
2014-04-14: Concurs de reciclare
Sfântu Gheorghe, model în reabilitarea termică
Elevi din Sfântu Gheorghe au vizitat oraşul Deva
Asociaţiile de Locatari solicită multe gărduleţe
Forum cu locatarii din Cartierul Ciucului
Expoziţa de fotografii Imagini la Casa cu Arcade
Se va îmbunătăţi ordinea publică
Programul Galopiadei Secuieşti este public
O săptămână culturală bogată în evenimente la cea de-a XXII-a ediţie a Zilelor Sfântu Gheorghe
Târg de Crăciun 2013 - condiţii de înscriere
2014-02-25: Parc industrial: siguranță economică pe termen lung
Cinci nominalizări UNITER pentru Hamlet
Produse locale recunoscute, oferite cadou
Noi locuri de joacă pentru copii, în Sfântu Gheorghe
Continuă amenajarea parcărilor, în tot oraşul
Proiectul “Capitala Tineretului European” a fost finalizat și trimis
Concursul de „frumuseţe” al caselor particulare din municipiul nostru, construite înainte de 1940, s-a încheiat
Se amenajează patinoarele
Burse pentru elevii de etnie romă – lista nominală a câştigătorilor
Libertate – o necesitate a trupului
Inaugurarea parcului de la Şcoala Generală Váradi József
S-a aprobat majorarea capitalului social al S.C. Gospodărie Comunală S.A.
Revelion la Sfântu Gheorghe
Ajutor mai puţin pentru încălzire
Legături culturale – Artistul Kőnig Frigyes în judeţul Covasna
Licitaţie pentru comercianţi şi miniparcuri de distracţie – Zilele Sfântu Gheorghe 2012
Metal finlandez şi rockeriţe super la cea de-a XXII-a ediţie a Zilelor Sfântu Gheorghe
În luna mai se deschide Muzeul Vânătoresc
Înfrumuseţează cu noi - Concursurile de fotografie şi hartă nemarcată continuă
La Sfântu Gheorghe, exerciţii şi instruiri pentru prevenirea dezastrelor
Bursa Sfântu Gheorghe 2013: Lista celor înscrişi şi punctajul obţinut
Ședința ordinară din luna februarie a Consiliului Local Sfântu Gheorghe
2014-04-01: Table interactive pentru școli
Datorită scăderii salariilor, ar putea pleca oameni valoroşi
Breasla Barabás Miklós va avea sediu şi în Secuime
Reguli mai severe la Sing Sing
Camere de supraveghere în Cartierul Ciucului
Felicitarea cuplurilor care aniversează, anul acesta nunta de aur
Strângere de donaţii pentru copia statuii Sfântului Gheorghe, din Praga
Se pregăteşte construirea creşelor
Asfaltare şi izolare termică
Concurs de desen pentru copii
Peste zece mii de oameni luându-şi rămas bun de la anul care a trecut
Se construieşte creşa
Încep înscrierile pentru Târgul Meşteşugarilor
2012-05-05: Investiţii de dezvoltare - anunţarea erorilor de execuţie
Ar recupera averea oraşului
Conferinţa cu tema construcţii sustenabile
Liceul Teoretic „Mikes Kelemen” este cea mai ecologică instituţie de ínvăţământ
Instituţiile de învăţământ pot dispune de sediile lor
Firma Multitrans este profitabilă
Concurs de proiecte
Se construiesc noi terenuri de tenis în Sfântu Gheorghe
Pentru un Sfântu Gheorghe mai înverzit
Ambasadorul Poloniei, în vizită la Sfântu Gheorghe
S-a modificat cuantumul chiriilor cabinetelor medicale
Bursa Sfântu Gheorghe
Flacăra Coroanei de Advent a fost aprinsă
Se poate pot depune proiecte pentru programe culturale şi sportive
Sfântu Gheorghe să fie Capitala Verde a României
Municipalitatea a depus noi proiecte
Corpuri eterice – Curs de dans de contact, la Sfântu Gheorghe
Va fi modernizat căminul de bătrâni
Corpurile de iluminat vor fi amplasate pe Podul peste Olt
Aglomeraţie mare la Direcţia Finanţe Publice Municipale
În noua fabrică de piese auto vor fi peste 600 de noi locuri de muncă
Bursele Sportive Sfântu Gheorghe 2012
Au început înscrierile pentru Târgul de Meşteşugari şi Artă Populară
Sprijin pentru bisericile istorice
Au fost evaluate proiectele culturale şi sportive pentru cel de-al II-lea semestru
Taxe şi impozite plătite la timp
De patru ori mai multe solicitări
2014-01-10: Informaţii utile privind impozitele şi taxele locale pe anul 2014
Studenții pot aplica
Energie verde la Sfântu Gheorghe
Profesionalism şi constrângerea cifrelor
Se modernizează Gara CFR din Sfântu Gheorghe
Noi măsuri în căminele sociale
Cetăţenii din Cartierul Őrkő au rămas fără reprezentant
Bursele Sfântu Gheorghe: Lista celor înscrişi
Voie bună şi distracţie de Revelion, la Sfântu Gheorghe
Se lucrează la lista nominală pentru Premiile PRO URBE
Cazul Poligonului poate fi dus la foruri internaţionale
Se va repune stâlpul de hotar Simeria – Sfântu Gheorghe, şi va cânta un cor format din 550 de membri
Curţile şcolilor vor fi reamenajate
Aglomeraţie la Băile Şugaş
Fii voluntar la Zilele Sfântu Gheorghe!
S-a încheiat votarea on-line
Înfrumuseţează cu noi! – campanie comunitară
În scurt timp se poate patina
A fost împărțită suma de 90 de mii de lei
2014-03-26: În Sfântu Gheorghe, circulația cu căruțele va fi interzisă
Proiectul Capitalei Tineretului, în linie dreaptă
Mare larmă de Ziua Copilului, la Sfântu Gheorghe
Noi paşi în problema poligonului mic
Din sediul poliţiei, locuinţe ANL
Cunoaşte-ţi oraşul!
Au fost evaluate proiectele culturale
Pentru un mediu mai curat
Conferinţă „Gödri Ferenc”
Băile Şugaş: de pe pârtia de schi, în bazin
Încep pregătirile pentru Galopiada Secuiască
Au început înscrierile pentru Galopiada Secuiască
Primăria a felicitat o doamnă de o sută de ani
Consiliere privind concursul de proiecte pentru tineret
Noi terenuri de joacă de Ziua Copiilor
Un Sfântu Gheorghe curat – controale tematice în oraş
Şi pe strada Gării continuă lucrările de reabilitare termică
Antal Árpád: Salut iniţiativa care se referă la regândirea Sărbătorii Zilei Naţionale a României
Şi în acest an se pot solicita gărduleţele
Relocări şi extinderi la fosta Şcoală „Kiss Árpád”
Lucrările pe DN12 avansează într-un ritm bun
550 de minute de alergare
Scopul este un centru social
Mai mulţi bani în casieria oraşului
Peste jumătate din locuitorii oraşului şi-au plătit impozitele
Începe sezonul de schi la Şugaş Băi
S-au colectat peste 5 de tone de ambalaje reciclabile la CNMV
Noi stâlpi de iluminat
Dansul Focului pe Platoul de la Moacşa
Chocofest s-a bucurat de succes
Spectacolele marcante ale săptămânii culturale
Ședință de Consiliu: burse pentru studenți
Se fac sondaje de opinie în legătură cu starea de mulțumire a locuitorilor
Act de solidaritate
Ajutoarele pentru sinistraţii mâlului roşu, au fost înmânate
Investitiile din Fonduri Regio in judetul Covasna au fost monitorizate de presa
Comunitatea maghiară din Hunedoara s-a întărit și datorită parteneriatului cu maghiarii din Covasna
Nici Satul Chilieni nu este uitat din punct de vedere al dezvoltării
Proiectul de buget al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011
Căminul de Bătrâni „Zathureczky Berta” va fi renovat şi lărgit
Microstagiune la Studio M din Sfântu Gheorghe
Platani în parc
Lucrările se desfăşoară într-un ritm bun
De închiriat etajul al treilea din clădirea Romtelecom
La Sfântu Gheorghe vine un investitor suedez
Încep lucrările la Parcul Memorial 1956
Puncte comune între Sfântu Gheorghe şi cea de-a 21-a ediţie a Zilelor Sfântu Gheorghe
Locuitorii oraşului Sfântu Gheorghe sunt buni plătitori de taxe şi impozite
Preferaţii publicului, oaspeţi care revin la cea de-a XXII-a ediţie a Zilelor Sfântu Gheorghe
Curăţenie de primăvară în parc
Lucrări în tot oraşul
Au fost premiaţi tineri fotografi
Pardoseală de calitate în sala de sport
Ansamblul de Dansuri „Háromszék” a venit acasă cu patru premii
Se renovează clădirea Romtelecom, din centru
Piaţa Hungaria prinde contur
Programul Hárit pentru copiii romi
Clădirea cinematografului Arta este intabulată
Reparaţii în tot oraşul
Mai mult de 77.000 de vizitatori în virtualul Ţinut Secuiesc
Se plănuieşte o expoziţie cu jucării vechi
Primăria continuă procesul cu fostul chiriaş al cinematografului
Municipalitatea a felicitat o doamnă la împlinirea vârstei de 100 de ani
A început seria de evenimente pentru Aniversarea a 550 de ani de atestare documentară a oraşului Sfântu Gheorghe
Municipalitatea achiziţionează trei noi autobuze
Discuţii pentru drepturile de proprietate
Se lucrează pe strada Oltului
Expoziţie foto la Casa cu Arcade
Anunţ – echipa organizatoare a Zilelor Sfântu Gheorghe caută practicanţi
Expoziţie de istoria oraşului
Tratare eficientă a efectelor migraţiei
Proiecte culturale evaluate
Muzeul cinegetic se bucură de notorietate
Bursele Sfântu Gheorghe - lista celor înscrişi
Se modernizează şi reamenajează clădirea Universităţii Sapientia
Hartă interactivă pe site-ul Primăriei - Lucrări de reamenajare şi reparaţii în mai mult de 40 de locaţii
Poziţia Slovaciei, în legătură cu dubla cetăţenie, este o aberaţie
Ţinutul Trei Scaune plănuieşte organizarea unui „Galop Naţional Secuiesc”
Tratative în legătură cu terenurile armatei
Ceva mai mulţi bani
Primarul a felicitat un cetăţean de o sută de ani: secretul longevităţii, un soţ bun
Spitalul va fi sprijinit oricum
Au fost finalizate lucrările de asfaltare la podul peste Olt
Permanenţă în Cartierul Ciucului
Societatea de transport în comun va primi autobuze mai noi
Sfântu Gheorghe în 550 de minute
Trei străzi vor fi finalizate
Cei interesaţi pot aplica pentru Bursele Sfântu Gheorghe
În atenţia solicitanţilor ajutorului pentru încălzire
La Colegiul Székely Mikó s-au colectat aproape 5,5 tone de ambalaje reciclabile
De luni se pot cumpăra abonamente pentru concertele simfonice din stagiunea 2013/2014
Alkony şi Bagoly Szabolcs au obţinut rezultate bune
Festivalul Internaţional de Dans Tradiţional şi Târg de Toamnă 2013 în imagini
Se poate solicita ajutorul pentru încălzirea locuinţei
Pentru cei aflați în situații defavorizate
Licitaţie pentru comercianţi şi miniparcuri de distracţie
Relaţiile de parteneriat între Consiliul Local şi instituţiile de învătământ, sunt bune
A demarat Programul „Vino Acasă!”
Câştigătorii concursului „Faţade îngrijite”, au fost premiaţi
Parc comemorativ '56 în Sfântu Gheorghe
Parc-rezervaţie spre Şugaş Băi
Cadoul meu pentru Sfântu Gheorghe!
Au început lucrările în Piaţa Mihai Viteazul
Zilele Sfântu Gheorghe, ediţia a 21-a – invitat principal formaţia Omega
Programul de înfrumuseţare a zonelor verzi
Festivalul Internaţional de Dans Tradiţional şi Târg de Toamnă în imagini
Ritmul lucrărilor din oraş este unul bun
Cea de-a XXII-a ediţie a Zilelor Sfântu Gheorghe este organizată sub semnul turismului cultural
Se construieşte o creşă modernă
Dezvoltarea infrastructurii va fi prioritară
Muzeul Cinegetic se bucură de succes
Lucrările la creşă avansează într-un ritm bun
Scopul: elaborarea unor politici eficiente pentru gestionarea migraţiei
Programul Zilelor Sfântu Gheorghe este disponibil
Felicitarea cuplurilor de aur şi de diamant
“Curăţenia este pe jumătate sănătate!”: Campanie la Őrkő
Locul întâi pentru spaţii verzi
Locuințele ANL pot fi cumpărate
S-a reluat alimentarea cu apă în cartierul Simeria
25 de participanţi pentru bursele Sfântu Gheorghe
Reducere de 10% şi în luna februarie
Sfântu Gheorghe, oraş de 550 de ani
Oraşul Sfântu Gheorghe este premiantul blogosferei
Programul de izolare termică a blocurilor decurge bine
615 desene realizate de copii pentru oraşul de 550 de ani
Începe desfiinţarea rezervoarelor centralelor termice
Zilele Sfântu Gheorghe vor ţine nouă zile
Ştrandul municipal va avea o faţă nouă
Fotonegativele lui Bortnyik György în colecţia Muzeului Naţional Secuiesc
Parcări noi
Spaţiu modern pentru picnic
Terenuri de sport la Băile Şugaş
Lucrările de reabilitare a străzilor se desfăşoară în forţă
Mai mulţi bani în bugetul oraşului
Sala de sport a Liceului „Berde Áron” a fost inaugurată la un concurs de fotbal
Se caută balneolog
“Dubla cetăţenie este o chestiune de inimă şi suflet.”
A început reamenajarea Colegiului Székely Mikó
Nu se sistează lucrările de reabilitare termică
S-au dat bursele şi banii de navetă
Anul acesta, vor fi finalizate lucrările la Podul peste Olt
Majorări de impozite doar pentru unele persoane juridice
Se gândesc şi la viitor
Discuţii despre grupele pregătitoare
Se renovează centralele termice
Burse pentru elevii de etnie romă – lista nominală a câştigătorilor
Se sprijină gestionarea deşeurilor
La Sfântu Gheorghe, s-a deschis Târgul de Crăciun
Festivalul Zilele Sfântu Gheorghe poate fi un eveniment ecologic
Cincizeci de producţii scenice locale la Zilele Sfântu Gheorghe
Încurajarea întreprinzătorilor
S-au realizat primele tăbliţe cu noile denumiri de străzi
Parcul Industrial de la Câmpul Frumos, pe drumul cel bun
Un nou succes la capitolul amenajare urbană
A fost semnat proiectul cu finanţare UE având cea mai mare valoare de până acum
Va fi anul infrastructurii
Oraşul nostru a câştigat un nou concurs pentru amenajare de parcuri
În această toamnă, se va inaugura noua statuie a Sfântului Gheorghe
Centrul oraşului se modernizează în continuare
Expoziţie în aer liber
Funcţionarea pârtiei de schi va fi asigurată tot de municipalitate
Nunta de aur sau de diamant sărbătorită la Primărie
Au început înscrierile pentru Galopiada Secuiască
A fost prezentată echipa feminină de baschet Sepsi-SIC
Locuinţe de serviciu pentru tineri
Lucrări de toamnă
La startul Galopului Naţional, patru reprezentanţi ai Ţinutului Secuiesc
Lucrările din oraş se desfăşoară într-un ritm mai alert
Elevii au fost premiaţi
Pentru spații verzi mai frumoase
Singura femeie – călăreţ a câştigat Galopiada Secuiască
Se curăţă albia pârâului Debren
Primăria a fost, din nou, gazda unui grup de preşcolari
Au început lucrările la Podul peste râul Olt
Se vând apartamentele de la Câmpu Frumos
S-a modificat proiectul cu privire la reînnoirea staţiunii Şugaş Băi
Anul viitor, o mie de locuri de parcare
Beneficii pentru învăţământ
Există cerere pentru cultură
Rămâne valabilă înţelegerea în ceea ce priveşte poligonul de tragere
Deocamdată, achiziţionarea Hotelului Bodoc este amânată
În ciuda frigului, se lucrează
O ceremonie de închidere demnă pentru aniversarea oraşului Sfântu Gheorghe
Serviciul de curăţenie este eficace
Clădirea fostului Hotel Hungaria va fi renovat
În iulie, pentru a doua oară, Galopiada Secuiască
Sfântu Gheorghe a intrat în bătălia pentru Orașul Reciclării
Programul Vino acasă: Persoanele interesate se pot prezenta
Au crescut încasările
Programul de reabilitare termică a blocurilor
Au început înscrierile pentru Târgul de Meşteşugari şi Artă Populară
Consiliul Local contribuie şi el la îmbunătăţirea funcţionării spitalului
Sfântu Gheorghe - un candidat redutabil la titlul de Capitala Verde a României
Proiect pentru realizarea reţelei de canalizare în Coşeni şi Chilieni
Clarificarea cerinţelor culturale
Premiu de excelenţă pentru Sfântu Gheorghe
Vor fi mai multe expoziţii la Casa cu Arcade
Precizări în legătură cu Poliţia Locală
Poşta nouă a fost predată
Lucrările de modernizare a oraşului decurg într-un ritm satisfăcător
S-a făcut sensul giratoriu
Festivalul Reflex 2 va primi un considerabil sprijin al autorităţilor locale
Bugetul Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012 este unul echilibrat
Se fură ţevile de încălzire
Sunt gata de folosinţă bazinul de înot în aer liber şi mofeta
Piste noi pentru biciclete
S-a încheiat campania comunitară „Înfrumusețează cu noi”
Centrul de tratament este al unei societăţi private
La Sfântu Gheorghe, anul nou va fi salutat printr-un eveniment de amploare
Continuă acordarea facilităţilor la plata impozitului
Cadou pentru aniversare
Abonament pentru concerte simfonice, la Sfântu Gheorghe
În 2011, oraşul Sfântu Gheorghe va împlini 550 ani
Luni demarează acţiunea de alungare a ciorilor din Parcul Elisabeta
Programul „Porţi Secuieşti” în 2012
Portal comunitar pentru cei plecaţi
La Băile Şugaş, lucrările de construcţii sunt în toi
Proiectul de buget al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014
Începe sezonul de schi la Băile Şugaş
Se vor reabilita mai multe străzi ale orașului
Încep lucrările de renovare a clădirii Romtelecom
15 martie va fi zi liberă la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe
Cum solicităm ajutorul de încălzire? - Cerere, acte necesare
Se diversifică programul organizat de Zilele Sfântu Gheorghe
Sfântu Gheorghe se va înfrăţi cu încă un oraş
Ar dori să stopeze migraţia
Din data de 15 aprilie, firmele pot depune proiecte
Studiu despre Őrkő
Se construieşte Parcul Industrial
2014-02-18: În Sfântu Gheorghe, buget centrat pe dezvoltare
Catalog cu lucrările ultimilor doi ani
Se va amenda vânzarea de autoturisme în spaţii publice
Căminul de bătrâni Zathureczky Berta va fi reabilitat până la sfârşitul lunii noiembrie
Puţini profită de reducere
În Sfântu Gheorghe vor avea loc serioase investiţii de dezvoltare
Continuă proiectele de dezvoltare
Anunţ de interes public
Investiţie de 1,2 milioane de lei la Grădiniţa „Csipike”
Se extinde Centrul de recreere de la Şugaş Băi
La Sfântu Gheorghe, schimbarea anului cultural – accentul va fi pus pe joc
2014-02-03: Personalitățile orașului Sfântu Gheorghe – 391 de destine
Din trei terenuri de sport, două au fost predate
Program de zi la Căminul de Bătrâni
În luna iulie, Galopiada Secuiască
În 2012, Sfântu Gheorghe va fi capitala tineretului
O altă investiţie de proporţii pe zona de agrement
Sprijin în valoare de 5 milioane de forinţi pentru amenajarea Muzeului Vânătoresc din Casa Bene
Ştrandul se bucură de popularitate
TERRA SICULORUM 2021 – CONCURS DE CREAŢIE VIZUALĂ
Rolul administraţiei publice locale în gestionarea proceselor de migraţie
2014-02-07: Sfântu Gheorghe continuă luptă pentru titlul „Oraşul reciclării”, şi pentru a doua oară
Scutiri, reduceri la impozite locale
Schimbul actelor de identitate datorat modificării numelor străzilor, va fi gratuit
Informaţii utile privind impozitele şi taxele locale pe anul 2011
Proiect – pistă pentru biciclete
Lucrările de modernizare la cantina socială vor fi terminate în luna ianuarie
Încep lucrările de reabilitare a Casei Bene
Se renovează curtea Micului Mikó
Facilităţi sportive pentru locuitorii oraşului
Iluminatul public cu energie solară
Centrul oraşului în transformare
Se finalizează lucrările la blocul social
Anul viitor vor începe lucrările de reabilitare la Cinematograful Arta
Piaţa Kálvin va fi reînnoită
Informaţii utile privind impozitele şi taxele locale
Ajutor oferit de Primărie pentru cei care au credite ipotecare
Se cere cunoaşterea limbii maghiare
Din nou sucursală Distrigaz, la Sfântu Gheorghe
Cantina socială are faţă nouă
S-au finalizat lucrările pe strada Daczó
S-a predat Centrul pentru persoane fără adăpost
Se îmbunătăţesc serviciile sociale
Bursierii Sfântu Gheorghe 2013
2014-02-03: Anul sunetului și al cuvântului – raport anual
2014-03-12: Se modifică programul de relații cu publicul
Îndrumar - impozitele şi taxe locale 2012
Evaluarea efectelor schimbărilor climatice
Locuitorii oraşului Sfântu Gheorghe doresc elemente de distracţie la ştrand
Poate începe construirea sălii de sport
Au început lucrările pentru amenajarea Parcului memorial '56
Concurs de fotografie „Oraşe locuibile”
Poate începe construirea celui mai mare parc industrial al Ţinutului Secuiesc
Dezvoltarea oraşului prin proiecte
Patinoarul şi-a deschis porţile
Concurs de reciclare – premiul principal: spaţiu de recreere cu internet Wi-Fi
S-a mutat Direcţia Municipală de Finanţe Publice
Creşte suprafaţa Parcului Industrial de la Câmpul Frumos
Campanie de strângere a exponatelor la Muzeul Vânătoresc
Nu-i încuraja!
Plimbări virtuale printre animale sălbatice
Sala Kamara va fi achiziţionată
Avem prima locaţie “Gândit pentru bebe”
Se va amenaja un parc în Cartierul Oltului
Poligonul de tragere s-ar putea muta în vecinătatea Boroşneul Mare
Achiziţionare de bilete în format electronic
Campanie pentru desfiinţarea cerşetoriei
Sfântu Gheorghe a câștigat trei premii de excelență în „bătălia” pentru ”Orașul Reciclării”
S-a aşezat piatra de temelie a complexului de locuinţe pentru medici
Investiţii în comunitate
Bugetul orașului va fi mai bogat cu zece milioane de euro
S-a finalizat raportul în legătură cu Sing Sing
Proiectul de reglementare a centrului aduce schimbări importante
Un teatru şi două săli de cinematograf
Acțiune unitară a Ținutului Secuiesc în proiectul „Capitala Culturală a Europei”
La Şugaş Băi, gamă largă de oferte
A fost înfiinţat fondul pentru proiecte de tineret
Modificări la reabilitarea străzilor
Au intrat în vigoare noile reguli de la Multi-Trans S.A.
S-a preluat centrul de sport şi de evenimente al Colegiului „Székely Mikó”
Încep lucrările la stadionul mic
Evaluare anuală a Primăriei
În scurt timp demarează noi lucrări de reabilitare în staţiunea Şugaş Băi
2013-03-11: Burse pentru elevii de etnie romă – lista nominală a câştigătorilor
Se renovează Cinematograful Arta
Oraşul cu consum scăzut de energie
Impozitul pe câini, intră în vigoare de la 1 iulie
În faţa clădirii Bazarului, va fi stradă pietonală
Informaţii utile privind impozitele şi taxele locale pe anul 2013
2014-01-22: Municipiul Sfântu Gheorghe continuă „lupta” pentru Orașul Reciclării 2014
Concurs pentru unităţile de alimentaţie publică, restaurante şi unităţi de cazare
Îndreptăţiţi pentru transportul în comun gratuit
Scutiri la plata impozitului pentru cei care-şi renovează clădirile
Acasă, în Sfântu Gheorghe!
Proiecte sportive
Anunţ de participare
Proiecte culturale
Anunț de participare – Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Anunţ de participare
Burse pentru studenți
Anunț de participare
LICITAȚIE – Zilele Sfântu Gheorhe
LICITAȚIE – Zilele Sfântu Gheorghe 2019
Program familii numeroase
Ghid pentru depunerea cererilor pentru cardurile familiilor numeroase
Proiecte cu finanțare nerambursabilă
Proiecte POR 2014-2020
Programul Hai Acasa
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral
Biroul Electoral de Circumscripţie
Hotărâri
Alegeri Locale 2020
Alegeri Locale 2020


Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină